Thống kê truy cập

3747622
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4110
4110
51847
3747622

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ ngày 23.6 - 29.6.2014

Thời gian tổ chức

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Ngày

Giờ

Địa điểm

Khu vực

25/6/2014

14h

Tân Thành

01

Focal 80 WPG, Chubeca 1.8SL, Plastimula 1SL, Lacasoto  4SP, Push 330EC, Travil 75WP, Ameta 150SC, TT Basu 250WP, Meta gold 800WP

Nhà ông Bê Ích Hiệp – Thôn 8 – An Nhơn

Đạ Tẻh

26/6/2014

8h

VFC

01

Anvil 5SC, Marshal 5GR, 200SC, Tervigo 020SC, Fidur 220EC

Vườn ông: Trịnh Thanh Vân - Thôn 11 – Đại Lào

Bảo Lộc

27/6/2014

8h

VFC

01

Vườn ông: Lại Ngọc Đoan - Thôn 4 – Hòa Nam

Di Linh

8h

DuPont

01

Benevia 100OD, Equation 52.5WG, Ammate 30WG, 150SC, 150EC, Prevathon® 0.4GR, 5SC, 35WG, Curzate - M8 72 WP

Vườn ông Ya Thiên – Ka Đơn

Đơn Dương

28/6/2014

8h

VFC

01

Anvil 5SC, Marshal 5GR, 200SC, Tervigo 020SC, Fidur 220EC

Vườn ông: Lê Văn Thanh - Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

15h

Sumitomo

01

Sumipleo 10EC, Dantotsu 50WG, Padan  95SP, Sumi – Eight 12.5 WP, ProGibb   40%SG, Validacin 5SL, Danitol - S 50 EC, Danitol 10 EC         

Nhà hàng Xuân Hồng – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

29/6/2014

8h

VFC

01

Anvil 5SC, Marshal 5GR, 200SC, Tervigo 020SC, Fidur 220EC

Vườn ông: Phạm Đức Tú - Thôn 2 – Mê Linh

Lâm Hà

Các tin khác