Thống kê truy cập

3687183
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6366
15677
124866
3687183

Kết quả công tác quản lý việc thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng cuối năm 2013

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã thông qua nội dung 346 cuộc hội thảo thuốc BVTV (bao gồm 28 hội nghị khách hàng, 235 hội thảo và tư vấn nông dân, 69 cuộc hội thảo đầu bờ, 14 điểm cắm bảng trình diễn) của 33 công ty, trong đó chủ yếu tổ chức tại Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh.

Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và TTNN các huyện kiểm tra, giám sát về nội dung 81 cuộc hội thảo, trong đó Chi cục BVTV Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra, giám sát 24 cuộc (13 cuộc hội nghị khách hàng, 11 cuộc hội thảo nông dân) của 20 công ty.

Kết quả giám sát, đa số các công ty đã chấp hành tương đối tốt các quy định về thời gian, địa điểm, nội dung đăng ký. Tuy nhiên trong tài liệu phát cho nông dân, còn 2/20 công ty (Tấn Hưng, Thái Phong) còn ghi dư đối tượng phòng trừ của thuốc so với đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành. Chi cục BVTV Lâm Đồng đã lập biên bản và yêu cầu các công ty chỉnh sửa nội dung tờ rơi theo đúng đăng ký với Cục BVTV trước khi giới thiệu đến các đại lý và nông dân.

Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tổ chức làm việc với Đài Phát thanh – truyền hình 5 huyện, TP gồm Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương về công tác thông tin, quảng cáo thuốc BVTV.

Kết quả phát hiện công ty Arysta LifeScience Viet Nam có hợp đồng quảng cáo 02 loại thuốc BVTV khi chưa có văn bản thống nhất về nội dung của Chi cục BVTV Lâm Đồng. Chi cục đã có văn bản nhắc nhở và yêu cầu đài Phát thanh – truyền hình Bảo Lộc không thực hiện việc thông tin, quảng cáo về thuốc BVTV với các công ty khi chưa có văn bản đồng ý về nội dung của Chi cục BVTV Lâm Đồng.

Một số hình ảnh hội thảo thuốc BVTV tại Đà Lạt

Phòng Kiểm dịch Pháp chế

Các tin khác