Thống kê truy cập

3644952
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3050
3050
82635
3644952

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV tháng 4 năm 2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

01/4/2015

7h30

Công ty CP BVTV Sài Gòn

01

- Sairifos 585EC

- Sargent 6GR

- Saburan 10GR

- Saizole 5SC

- Carbenzim 500 FL

- Lyphoxim 41Sl

HT Thôn 11 – Đại Lào

Bảo Lộc

13h30

Công ty CP BVTV Sài Gòn

01

- Sairifos 585EC

- Sargent 6GR

- Saburan 10GR

- Saizole 5SC

- Carbenzim 500 FL

- Lyphoxim 41Sl

HT Thôn 11 – Đại Lào

Bảo Lộc

03/4/2015

8 h30

Công ty TNHH DuPont VN

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

-Ammate® 30WG

Vườn ông Vũ Lương Tuyến - Ka Đơn 1 – Ka Đơn

Đơn Dương

07/4/2015

18 h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Danitol - S 50 EC

Hội trường thôn 6 – Tà Nung

Đà Lạt

09/4/2015

8h

Công ty TNHH DuPont VN

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

-Ammate® 30WG

HT Thôn Bắc Hội – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

17 h

Công ty TNHH Nam Bắc

01

- Agromectin 1.8 EC, 6.0EC

- Miktin 3.6 EC

- Mikmire 2.0 EC

- Mikhada 10WP

- Sat 4 SL

- Biobus 1.00 WP

- Overamis 300SC

Nhà hàng Tùng Lan – Đường 2 tháng 4 – TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

6h30

Công ty Arysta Life Science Việt Nam

04

- Profast 210EC

- Callihex 5 SC

ĐL Ngọc Quý – Thôn 8A – Lộc Thành

Bảo Lâm

6h30

ĐL Ngọc Liên – Thôn 16 – Lộc Thành

Bảo Lâm

13h

ĐL Ngọc Huyền – Thôn 5 – Đại Lào

Bảo Lộc

13h

ĐL Bảo Yến – Thôn 5 – Lộc Tân

Bảo Lâm

10/4/2015

6h30

Công ty Arysta Life Science Việt Nam

02

- Profast 210EC

- Callihex 5 SC

ĐL Hùng Chi – Tổ 16 – Lộc Thắng

Bảo Lâm

6h30

ĐL Hiệp Phát - 97B Nguyễn Văn Cừ - Lộc Sơn

Bảo Lộc

8h

Công ty TNHH DuPont VN

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ 46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

-Ammate® 30WG

HT Xã Quảng Lập

Đơn Dương

11/4/2015

8h30

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Chubeca 1.8SL

- Focal 80WG

- Push 330EC

- Travil 75WP

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Meta gold 800WP

NVH Thôn Trung Hưng – Gia Viễn

Cát Tiên

14h30

01

Ruộng ông Phạm Duy Thanh – Thôn 2 – Đức Phổ

Cát Tiên

13/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

ĐL Minh Tâm – Thôn 8 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

14h

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh

 

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Znel 70WP

Nhà hàng Thảo Uyên – Trạm Hành

Đà Lạt

14/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

Vườn Bà Võ Thị Kim Dung – Thôn 5 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h30

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Sauaba 3.6EC

- Awin 100SC

- Tipozeb 80 WP

- Tipho-sieu 400EC

- Nôngiabảo 310EC

- Nongiahy 155SL

HT UBND TT. Lộc Thắng

Bảo Lâm

12h

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

01

- Visen 20SC

- Mixperfect 525SC

- Champion 37.5 SC

- Virofos 50EC

- Vicondor 700WP

- Vixazol 275 SC

- Vi – ĐK 109 bào tử/g

- Vifu – super 5 GR

- Rice Holder 0.0075SL

Nhà hàng Hà Nội I – TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

14h

Công ty TNHH TM DV Diên Khánh

 

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 3.6EC

- Centertrixx 750 WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Znel 70WP

ĐL Tâm Thạnh – 231 Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

15/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

HT Thôn 7 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

01

- Classico 480EC

- Ychatot 900SP

ĐL Chương Biển -  Thôn 3 – Lộc Lâm

Bảo Lâm

8h30

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Sauaba 3.6EC

- Awin 100SC

- Tipozeb 80 WP

- Tipho-sieu 400EC

- Nôngiabảo 310EC

- Nongiahy 155SL

HT Thôn Nao Quang – Lộc Phú

Bảo Lâm

13h30

01

ĐL Thiên Phú – Thôn 11 – Đam Bri

Bảo Lộc

16/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

Vườn Ông Nguyễn Văn Hoàn – Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

01

- Classico 480EC

- Ychatot 900SP

ĐL Thịnh Ngoan – Trung Hậu – Ninh Loan

Đức Trọng

8h30

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Sauaba 3.6EC

- Awin 100SC

- Tipozeb 80 WP

- Tipho-sieu 400EC

- Nôngiabảo 310EC

- Nongiahy 155SL

ĐL Sơn Dinh – Thôn 8B – Lộc Thành

Bảo Lâm

14h

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

01

- Classico 480EC

- Ychatot 900SP

ĐL Loan Chương – Tân Lập 1 – Đinh Lạc

Di Linh

17/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

HT Thôn 12 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Chi nhánh công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Nguyễn Hoài Ân – Tổ 8 – Lộc Phát

Bảo Lộc

8h30

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Chubeca 1.8SL

- Focal 80WG

- Push 330EC

- Travil 75WP

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Meta gold 800WP

NVH Thôn Thanh Tiến – Gia Viễn

Cát Tiên

8h30

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Sauaba 3.6EC

- Awin 100SC

- Tipozeb 80 WP

- Tipho-sieu 400EC

- Nôngiabảo 310EC

- Nongiahy 155SL

ĐL Linh Trâm – Thôn 11 – Lộc Thành

Bảo Lâm

13h30

01

HT Thôn 14 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

14h30

Công ty TNHH TM Tân Thành

01

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Chubeca 1.8SL

- Focal 80WG

- Push 330EC

- Travil 75WP

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Meta gold 800WP

NVH Thôn Cao Sinh – Gia Viễn

Cát Tiên

18/4/2015

8h

Công ty TNHH Minh Uyên

01

- Map Logic 90WP

- Mataxyl 25WP, 500WG, 500WP

Trường mầm non thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

8h

Chi nhánh công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Phạm Văn Đỉnh – Thôn 3 – Hoà Bắc

Di Linh

14h

Công ty Cổ phần SX TM Công Nghệ Châu Âu

 

01

- Azofenco 325SC

- Empryse 450EC

- Aicavil 100SC

- Trifuaic 800WP

- Aicerus 100WP

Công ty TNHH Hóa Nông Nông Sản Quỳnh Anh – 104 Trần Bình Trọng – Lộc Phát

Bảo Lộc

19/4/2015

8h

Chi nhánh công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Huỳnh Đức Đông – Tổ 13– TT. Di Linh

Di Linh

20/4/2015

8h

Chi nhánh công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Vũ Hồng Khanh – Đà An – Đà Loan

Đức Trọng

14h

Công ty TNHH Ngân Anh

01

- Curenox oc 85WP

- BM Bordeaux M 25WP

- Tân Qui – Metaxyl 25WP

Nhà hàng Tâm Châu – 294 Trần Phú – Phường Lộc Sơn

Bảo Lộc

21/4/2015

8h

Chi nhánh công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Đỗ Khắc Tình – Minh Thành – Hoài Đức

Lâm Hà

Các tin khác