Thống kê truy cập

3687027
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6210
15521
124710
3687027

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 18-24.8.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

20/8/2013

6h30

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

01

- Unizeb M - 45 80 WP

- Mancolaxyl 72WP

- Saaf 75 WP

ĐL Hồng Đức – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

21/8/2013

6h30

01

ĐL Phi Hùng – 10/13 Fi nôm – Hiệp Thạnh

Đức Trọng

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT Thôn Ròn – Đạ Ròn

Đơn Dương

(2)13h30

2. HT Thôn Krăng Gọ – Pró

22/8/2013

6h30

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

01

- Unizeb M - 45 80 WP

- Mancolaxyl 72WP

- Saaf 75 WP

ĐL Ngọc – Xuân Thượng – Lạc Lâm

Đơn Dương

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT thôn Lạc Lâm Làng – Lạc Lâm

Đơn Dương

(2)13h30

2. HT thôn Định An – Hiệp An

23/8/2013

6h30

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

01

- Unizeb M - 45 80 WP

- Mancolaxyl 72WP

- Saaf 75 WP

ĐL Thương Hạ - Sao Mai – Ka Đơn

Đơn Dương

(1)7h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG;

- Antracol 70 WP, 70WG;

- Melody duo 66.75WP;

- Movento 150OD;

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG;

- Flintpro 648WG

- Profiler 711.1WG

1. HT thôn Trung Hiệp – Liên Hiệp

Đức Trọng

(2)13h30

2. HT UBND Phường 7

Đà Lạt

(1)7h30

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

02

- Pyanchor 3EC;

- Pysaigon 50 WP;

- Sairifos 585EC

1. HT UBND xã Nam Ninh

Cát Tiên

(2)13h30

2. HT UBND xã Nam Ninh

24/8/2013

6h30

Công ty TNHH United Phosphorus Việt Nam

01

- Unizeb M - 45 80 WP

- Mancolaxyl 72WP

- Saaf 75 WP

ĐL Liêm Dung – 72 Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

Các tin khác