Thống kê truy cập

3741282
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
923
20733
45507
3741282

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 10 năm 2017 và thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 10/2017

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Sản phẩm

Số cuộc

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

I. Hội Thảo Thuốc BVTV

 

 

 

 

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

10

Đại lý Hà Tùy - Phường 04 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Nhã - Phường 05 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Thanh Trà - Phường 07 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Dũng Mỹ - Phường 07 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Thuận Lương - Phường 07 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Huy Vân - Phường 08 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Tiến Thanh - Phường 08 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Hoa - Phường 09 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Công ty TNHH SX-DV-TM Tân Phú Nông - Phường 09 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Tân Hà - Xuân Thọ Tp Đà Lạt

Đà Lạt

07/10/2017

06h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng.

Amistar 250 SC

Đại lý Hà Tùy - Phường 04 Tp Đà Lạt

Đà Lạt

22/10/2017

08h00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

01

Hội trường nhà văn hóa tổ Nghĩa Hội – TT. Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

23/10/2017

10h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

Phytocide 50WP

01

Khách sạn Ngọc Lan – số 42 Nguyễn Chí Thanh – Phường 1 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

24/10/2017

15h00

Công ty Cổ phần BVTV I Trung Ương.

Clever 300WG
Pitagor 550WP
Kabim 30WP

01

Khu nghỉ dưỡng Terracotta Hotel & Resort – Phân khu chức năng 7.9 – KDL Hồ tuyền Lâm – Phường 3 – Tp Đà Lạ

Đà Lạt

25/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh tại Lâm Đồng

Anboom 48EC
Tilt Super                300EC
Amistar top 325SC
Radiant 60SC
Domark 40ME
Amistar 250SC
Blockan 25SC
Insuran 50WG
TRICÔ-ĐHCT             108 bào tử/g
Score 250EC
Match 50EC
Minecto™ star 60WG

01

nhà hàng Monet garden villa – 03 Nguyễn Du, phường 9, Đà Lạt

Đà Lạt

28/10/2017

14h00

Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng

RIC 10WP
Tiêu tuyến trùng 18EC

01

Nhà hàng Tâm Châu – 294A Trần Phú – Phường 1 – Tp. Bảo Lộc

Bảo Lộc

28/102017

08h00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

 

Thôn K’ Rái – xã Ka Đơn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

29/10/2017

08h00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Anisaf SH-01 2SL

 

Hội trường UBND xã Tân Hội – huyện Đức Trọng

Đơn Dương

II. Hội thảo Phân bón

 

 

 

 

05/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

16

Hội trường thôn 1 - xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

05/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 2 - xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

06/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 3 - xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

06/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 4 - xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

07/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 5 - xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

07/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn 6- xã Tiên Hoàng – Cát Tiên

Cát Tiên

08/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Thanh Tiến - xã Gia Viễn – Cát Tiên

Cát Tiên

08/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Vân Minh - xã Gia Viễn – Cát Tiên

Cát Tiên

09/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Tân Xuân - xã Gia Viễn – Cát Tiên

Cát Tiên

09/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Trấn Phú - xã Gia Viễn – Cát Tiên

Cát Tiên

10/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Tiến Thắng - xã Gia Viễn – Cát Tiên

Cát Tiên

11/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Bù Sa - xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên

Cát Tiên

11/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Bi Nao - xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên

Cát Tiên

12/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Đạ Cọ - xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên

Cát Tiên

12/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Bù Da Gía - xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên

Cát Tiên

13/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Bê Đô - xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên

Cát Tiên

15/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Phước Trung - xã Phước Cát 2 – Cát Tiên

Cát Tiên

15/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Phước Hải - xã Phước Cát 2 – Cát Tiên

Cát Tiên

16/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

07

Hội trường thôn Cát An 2 - xã Phước Cát 1 – Cát Tiên

Cát Tiên

16/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Cát Điền - xã Phước Cát 1 – Cát Tiên

Cát Tiên

17/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Cát Lâm 2 - xã Phước Cát 1 – Cát Tiên

Cát Tiên

17/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thônCát Lương 1- xã Phước Cát 1 – Cát Tiên

Cát Tiên

17/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Cát Lâm 1 - xã Phước Cát 1 – Cát Tiên

Cát Tiên

18/10/2017

8h30

Công ty TNHH Garsoni

NPK 15-5-20+TE

02

Hội trường thôn Đông Anh – TT. Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

19/10/2017

8h30

Công ty TNHH Garsoni

NPK 15-5-20+TE

Hội trường thôn Tân Đà – Tân Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

19/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Phước Sơn - xã Phước Cát 2 – Cát Tiên

Cát Tiên

19/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

04

Hội trường thôn Phước Thái - xã Phước Cát 2 – Cát Tiên

Cát Tiên

20/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn Vĩnh Minh - xã Phước Cát 2 – Cát Tiên

Cát Tiên

20/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

 

Hội trường thôn 4 - xã Phước Cát 2  – Cát Tiên

Cát Tiên

20/10/2017

8h30

Công ty TNHH Garsoni

NPK 15-5-20+TE

02

Hội trường thôn Hiệp Thành 2 – Tam Bố - Di Linh

Di Linh

21/10/2017

8h30

Công ty TNHH Garsoni

NPK 15-5-20+TE

Hội trường thôn Từ Liêm – TT. Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

21/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

04

Hội trường thôn Minh Thượng - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

21/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Minh Đại - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

22/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Minh Trung - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

22/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Minh Hải - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

22/10/2017

08h00

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế GAA-GROUP

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân bón CTS 16

01

Hội trường nhà văn hóa tổ Nghĩa Hội – TT. Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

22/10/2017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

02

Đại lý Thu Đức – Phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

22/10/2017

14h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

Hội trường UBND xã Lộc Đức – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23/10/2017

08h00

01

Hội trường UBND xã Đức Phổ – huyện Cát Tiên

Cát Tiên

23/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

03

Hội trường thôn Minh Hậu - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

23/10/2017

14h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Minh Hạ - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

24/10/2017

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

Hội trường thôn Minh Thủy - xã Nam Ninh – Cát Tiên

Cát Tiên

25/10/2017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

02

Hội trường UBND xã Mỹ Đức – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

25/10/2017

14h00

Hội trường UBND xã Đạ Tồn – huyện Đạ Huoai

Đạ Huaoi

25/10/2017

15h00

Công ty TNHH SX Điền Trang

Phân hữu cơ sinh học Trimix – N1
Phân Vi sinh vật Điền Trang – Tricho, Phân Vi sinh vật Điền Trang – Tricho Gold

01

Đại lý Ngọc Qúy, thôn 6 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

26/10/2017

08h00

Công ty TNHH VTNN Quang Viễn

Phân bón lá Rapid Hydro

03

Hội trường UBND xã Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

28/10/2017

08h00

Hội trường UBND xã Xuân Trường – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

29/10/2017

08h00

Hội trường UBND xã Lát – huyện Lạc Dương

Lạc Dương

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN

Tháng 10/2017

Ngày cấp TB tiếp nhận CBHQ

Tên Công ty

Địa chỉ

Điện thoại

Loại phân bón

Tên phân bón

Thành phần

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận hợp quy

Sản xuất/nhập khẩu

09/10/2017

Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa

số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

02633552628

Phân bón lá

Radika-K

Nts: 7,35%; P2O5hh: 50,0%

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Tây BanNha

09/10/2017

Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa

số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

02633552628

Phân bón lá

Mekalin-TE

Nts: 14,0%; P2O5hh: 10,0%; K2Ohh: 16,0% + TE;

09/10/2017

Công ty TNHH Hóa Chất Tín Minh Khoa

số 73, Vạn Hạnh, Phường 8, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

02633552628

Phân bón lá

Agrilife-AA

Nts: 3,6%; Amino axit: 23,0%

20/10/2017

Công ty TNHH Phân bón Phồn Thịnh

số 05, Tổ dân phố Trưng Vương, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

02633852563

Phân bón rễ

Phân trung lượng bón rễ

SiO: 25,0% ; CaO : 35,0% ; MgO : 2,0%

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp HCM

Hàn Quốc

20/10/2017

Công ty TNHH Phân bón Phồn Thịnh

số 05, Tổ dân phố Trưng Vương, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

02633852563

Phân bón rễ

Phân bón NPK 15-3-20 + TE

N: 15 %; P2O5hh: 3%; K2Ohh: 20% ; MgO : 1 % ; S : 4%; Zn : 80 ppm ;  Fe : 100 ppm ; B : 100 ppm

Các tin khác