Thống kê truy cập

3748070
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4558
4558
52295
3748070

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 08.12 - 14.12.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

08/12/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

HT UBND xã An Nhơn

Đạ Tẻh

14h00

09/12/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

HT Khu 8 – TT. Đồng Nai

Cát Tiên

14h00

10/10/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

(1) HT Thôn Cát Điền – Phước Cát 1

Cát Tiên

14h00

(2) HT Thôn Phước Trung – Phước Cát 2

13h30

Công ty Map Pacific Việt Nam

01

Mataxyl 500WP

Nhà hàng Nam Giang  – Liên Nghĩa

Đức Trọng

11/10/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

(1) HT Thôn Lộc Quý – Xuân Thọ

Đà Lạt

14h00

(2) HT UBND Phường 7

12/10/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

HT UBND TT. Thạnh Mỹ

Đơn Dương

14h00

13/10/2013

8h30

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

02

- Vimonyl 72 WP;

- Visen 20SC;

- Workup 9 SL;

- Mixperfect 525SC;

- Vixazol 275 SC;

- Fuji - One 40 EC;

- Vifast 5EC;

- Vifu - super 5 GR

HT Thôn Hải Hưng – Lạc Lâm

Đơn Dương

14h00

15h00

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Newgreen 2.0 EC

- Tipozeb 80 WP

- Tipho-sieu 400EC

- Nôngiabảo 310EC

- Nôngiahưng 75WP

- Vangiakhen 550SC

-Tiposat 480 SC

KS River Prince - 135-145 Phan Đình Phùng - Phường 2

Đà Lạt

Các tin khác