Thống kê truy cập

3687067
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
6250
15561
124750
3687067

Danh dách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 3 năm 2017

 
 

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

I. Hội Thảo thuốc BVTV

 

 

01/3/2017

16h30

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Shut 677WP

ĐL Hồng Long – Thôn 3 – Lộc An

Bảo Lâm

02/3/2017

16h30

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

01

- Bop 600EC

- Shut 677WP

ĐL Quang Vinh – Thôn 5 – Đạ Kho

Đạ Tẻh

16h30

Công ty TNHH Phát triển thương mại dịch vụ Thiên An Nông

01

- Topple 600EC

- MAP Rota 50WP

- Map-Jaho 77 WP

Đại lý Chương Biển – Thôn 4 – Lộc Phú

Bảo Lâm

04/3/2017

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

01

- Starner 20WP

- Sumi – Eight 12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Đại lý Sơn Dinh – Thôn 8B – Lộc Thành

Bảo Lâm

06/3/2017

16h

Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương

01

- Cotoc  555EC

- Emacinmec 40.2EC

- Mectinstar 110SG

- Rocketasia 650EC

Cửa hàng VTNN Ngọc Nông – Thôn 6 – Lộc Thành

Bảo Lâm

12/3/2017

16h

Công ty TNHH Thương Mại Thái Phong

01

- Nongiahy 155SL

- Tiper 25 EC

- Tidacin 5SL

- Awin 100SC

- Sauaba 3.6EC

- Nôngiahưng 75WP

- Winmy 75WP

- Tipozeb 80 WP

- Thaiponbao 40SL

- Nôngiabảo 310EC

Nhà hàng khách sạn Vi Seri – Số 5 Đường 28/3 – Phường 1

Bảo Lộc

16/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Ngọc Loan – 36K Hùng Vương – Phường 9

Đà Lạt

16h

ĐL Vy – 199/3 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

17/3/2017

 

Công ty CP BVTV Sài Gòn – Chi nhánh Đồng Nai.

 

02

- Pataxim  55 EC

- Sairifos 585EC

- Trizole 75WP

Vườn ông Trần Anh Vũ – Khu phố 4B – TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

17/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Dũng Mỹ – 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

16h

ĐL Ngọc Loan – 36K Hùng Vương – Phường 9

Đà Lạt

18/3/2017

13h

Công ty TNHH Nam Bắc

01

- Kobisuper 1SL

- Sat 4 SL

- Biobus 1.00 WP

 

Cửa hàng VTNN Ngọc Nông – Thôn 6 – Lộc Thành

Bảo Lâm

18/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hiền Lương – 84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

16h

ĐL Tân Hà – Số 10 Lộc Quý – Xuân Thọ

Đà Lạt

18/3/2017

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

02

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

ĐL Ngọc Quảng – Khu phố 4D - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

ĐL Quang Vinh – Thôn 5 - Đạ Kho

Đạ Tẻh

19/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hà Tùy – 34 Triệu Việt Vương – Phường 4

Đà Lạt

16h

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

20/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hải Hà – Thôn 8B – Lộc Thành

Bảo Lâm

16h

ĐL Ngọc Quảng – Khu phố 4D – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

20/3/2017

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

 

01

M150 700WG

Lutex 5.5WG

 

Đại lý Y Gấm, thôn 15 -  Đinh Trang Hòa

Di Linh

20/3/2017

8h

 

 

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

 

 

03

 

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

 

ĐL Đức Hùng - 106 Thống Nhất – Liên Nghĩa

Đức Trọng

ĐL Đông Phúc - 767 QL20 – Liên Nghĩa

Đức Trọng

20/3/2017

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

02

- Starner 20WP

- Sumi - Eight

12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND xã Tân Nghĩa

Di Linh

13h30

Hội trường UBND xã Đinh Lạc

Di Linh

20/3/2017

 

06h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

 

 

 

 

 

9

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

 

ĐL Dũng Mỹ - 35A Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7

Đà Lạt

ĐL Tiến Thanh - 283A Nguyễn Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

Đại Lý Huy Vân - 357 Nguyễn Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

Đại Lý Phước Lộc - 304 Hoàng Văn Thụ – Phường 4

Đà Lạt

Đại Lý Sơn Thủy - 01 Hồ Xuân Hương – Phường 9

Đà Lạt

Đại Lý Hoa - 2 Trần Qúy Cáp – P9

Đà Lạt

Đại Lý Xuân Khởi - 2/13 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

Đại Lý Quốc Phụng - 51/34 Nguyễn Hữu Cầu – Phường 12

Đà Lạt

Đại Lý Ngọc Quy - Tổ 39 Thái Phiên – Phường 12

Đà Lạt

 

21/3/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

9

- Agrilife 100 SL

- Phytocide 50WP

 

Đại Lý Tân Hà - Tổ 2 Thôn Lộc Qúy – Xuân Thọ

Đà Lạt

Đại Lý Giao - 153 Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Đơn Dương

Đại Lý Yến Đạt - Số 2 Lê Văn Sỹ - TT Dran

Đơn Dương

Đại Lý Toàn - Chợ Lạc Nghiệp  -  TT Dran

Đơn Dương

Đại Lý Trang Anh - Xuân Thượng – Lạc Lâm

Đơn Dương

Đại Lý Hoàng Tuyết - 578 Nghĩa Lập 3 – Thạnh Mỹ –

Đơn Dương

Đại Lý Hướng Nông - Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

Đại Lý Tuấn Cúc - 92 – QL 20 – TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

Đại Lý Đức Hùng -106 Thống Nhất – TT Liên Nghĩa

Đức Trọng

21/3/2017

8h

 

 

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

 

 

03

 

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

 

ĐL Linh Tính - 108 Thôn 2 – Đà Loan

Đức Trọng

21/3/2017

ĐL Tùng Loan - 20 Phú Thịnh – Phú Hội

Đức Trọng

22/3/2017

8h

 

 

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai.

 

 

01

 

- Anvil 5SC

- Selecron 500 EC

 

 

ĐL Thoa Thản - Đạ Sar – Liên Hà

Lâm Hà

 

21/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Tám Thơm – Thôn 13 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

16h

ĐL Quốc Hưng – Khu phố 4D – TT. Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

21/3/2017

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

02

- Starner 20WP

- Sumi - Eight

12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND xã Hòa Bắc

Di Linh

13h30

Hội trường UBND xã Hòa Nam

Di Linh

22/3/2017

13h30

Công ty CP VTNN Việt Nông

01

Kopski 480 SL 

Đại lý Loan Trương số 66 Tân Lạc 1 – Đinh Lạc

Di Linh

22/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Chiến – Thôn 1 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

13h30

ĐL Nam Tâm – Thôn 4A – An Nhơn

Đạ Tẻh

22/3/2017

8h

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

02

- Starner 20WP

- Sumi - Eight

12.5 WP

- ProGibb 40%SG

- Dantotsu 50WG

- Danitol – S 50 EC

- Validacin 3SL

- Validacin 5SL

- Padan 95SP

- Sumipleo 10EC

Hội trường UBND xã Tân Châu

Di Linh

13h30

Hội trường UBND xã Tân Lâm

Di Linh

23/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

-       Norshield 86.2 WG

Đại Lý Thắng Lợi - 446 Nguyễn Văn Cừ

Bảo Lộc

13h

Đại Lý  Chiến - thôn 1 - Lộc Ngãi

Bảo Lâm

23/3/2017

11h

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

 

01

- DupontTM  orvecTM EnicadeTM 10 OD

Nhà hàng Xuân Hồng – TT Thạnh Mỹ

Đơn Dương

23/3/2017

15h

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

01

- Cure supe 300 EC

- Palano 600

- Toxbait  120AB

 

Khách sạn Ngọc Lan – 42 Nguyễn Chí Thanh – Phường 1

Đà Lạt

23/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Hoàng Tuyết – 578 Đường 2/4 – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

14h

ĐL Hướng Nông – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

24/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Norshield 86.2 WG

Đại Lý Hùng Phát - khu 3B - TT. Lộc Thắng

Bảo Lâm

14h

Đại Lý Xuân Trường - 336 QL20 - Lộc Nga

Bảo Lộc

24/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Liêm Dung – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

Đơn Dương

14h

ĐL Ngọc Thanh – Diom A – Lạc Xuân

Đơn Dương

25/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Norshield 86.2 WG

Đại Lý Minh Nghĩa - thôn 4 - Lộc Thành

Bảo Lâm

14h

Đại Lý Bảo Yến - thôn 5 - Lộc Tân

Bảo Lâm

25/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Thu Cúc – 35 Thôn 1 – Gia Hiệp

Di Linh

14h

ĐL Hường Vân – TDP 5 – TT. Cát Tiên

Cát Tiên

25/3/2017

 

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

 

10

- Anboom 40EC

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g, - Amistar top 325SC

- Insuran 50WG

- Totan 200WP

- Radiant 60SC

-  Isacop 65.2WG

- Filia 525 SE

- Evitin 50SC

 

Ruộng Ông Hoàng Văn Mỵ - tổ dân phố 3C - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng Ông Lý Văn Tiến -  thôn 6B - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng Bà Nguyễn Thị Hải - thôn 10 - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng Ông Nguyễn Văn Lý - thôn 6B - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - thôn 3 - Quảng Ngãi - Cát Tiên

 Cát Tiên

Ruộng Ông Đinh Văn Hiếu -  thôn Trung Hưng - Gia Viến - Cát Tiên

 Cát Tiên

Ruộng Ông Tạ Xuân Tùng - thôn Liên Phương - Gia Viễn - Cát Tiên

 Cát Tiên

Ruộng Ông Đặng Ngọc Sáng - TDP 9 -TT Cát Tiên

 Cát Tiên

Ruộng Nguyễn Văn Vinh - thôn 5 - Triệu Hải - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

Ruộng Ông Đặng Văn Hiền - thôn 7 - TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

27/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

02

Norshield 86.2 WG

Đại Lý Sơn Dinh - thôn 5 - Lộc Thành

Bảo Lâm

14h

Đại Lý Anh Hào - Thôn An Hòa - Lộc An

Bảo Lâm

27/3/2017

8h

Công ty TNHH ADC – Chi nhánh Lâm Đồng

02

- Bop 600EC

- Shut 677WP

- Dithane M – 45  80WP

- Atonik 1.8SL

ĐL Tùng Nguyên – 26 Phan Chu Trinh – Lộc Tiến

Bảo Lộc

14h

ĐL Quang Vinh – Thôn 5 – Đạ Kho – Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

28/3/2017

15h

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

01

 

-   Biobac 50WP

-    Oncol 20EC

 

 

Nhà hàng Nasa – lô Thanh Thanh – Liên Nghĩa

DĐức Trọng

29/3/2017

17h

Nhà hàng Seri – số 5 – đường 28/3 – Tp. Bảo

Bảo Lộc

 30/3/2017

13h30

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời

 

03

- Anboom 40EC

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g, - Amistar top 325SC

- Insuran 50WG

- Totan 200WP

- Radiant 60SC

-  Isacop 65.2WG

- Filia 525 SE

- Evitin 50SC

 

Đại lý Thắng Lợi - 456 Nguyễn Văn Cừ - P. Lộc Phát - Bảo Lộc

Bảo Lộc

31/3/2017

8h

Đại lý Ngọc Qúy - thôn 8 - Lộc Thành - Bảo Lâm

Bảo Lâm

 31/3/2017

13h30

Đại Lý Mạnh Tuyền - số 399 - QL 20 - Lộc Nga - Bảo Lộc

Bảo Lộc

II. Hội thảo Phân Bón

10/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

01

-    PB rễ Hợp Trí Hydro Fruity Part A

-    PB rễ Hợp Trí Hydro Fruity Part B

HTX Nông nghiệp Tân Tiến, số 45/31 Bế Văn Đàn, Phường 12

Đà Lạt

10/3/2017

8h

Công ty TNHH SX- TM Nam Việt

02

- Phân vi sinh Nam Việt NV1 (2-1-1)

Đại lý Hiếu Hải – Long Mơ: thôn 14, xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

11/3/2017

14h

Đại lý phân bón Khánh Lê: số 268, Hiệp Thành 2, xã Tam Bố

Di Linh

11/3/2017

14h

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu

01

vôi Dolomite

HT UBND xã Hòa Nam

Di Linh

12/3

9h30

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu

01

vôi Dolomite

HT UBND xã Lộc Phú

Bảo Lâm

11/3/2017

8h

 

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

04

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Lộc Ngãi

Bảo Lâm

12/3/2017

HT UBND xã Lộc Đức

Bảo Lâm

15/3/2017

14h

 

HT UBND xã Lộc Thắng

Bảo Lâm

16/3/2017

HT UBND xã Lộc An

Bảo Lâm

17/3/2017

9h30

Công ty TNHH SX-TM TOBA

01

- PBSH Amino 1000

- PBSH Kelpit

- PBTL B rễ Firmrite-K

 

Nhà hàng Memories – 193 Trần Phú – Phường Lộc Sơn

Bảo Lộc

18/3/2017

8h

Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực

 

01

- PB trung lượng HL-02

- PB trung lượng HL-03 -PB trung lượng HL-05

- PB NPK 30-9-9 MOP

Đại lý Hà Chương – 674 Lý Thái Tổ - xã Đam Bri

Bảo Lộc

18/3/2017

8h

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

01

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Tam Bố

Di Linh

19/3/2017

9h

Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại Đồng Nai

01

-   Phân HCVS  Sông Gianh

-    Phân HC khoáng Sông Gianh 4-2-3

Đại lý Nhữ Thị Hà – xã Tân Thanh

Lâm Hà

19/3/2017

 

 

 

 

 

8h

 

 

 

 

 

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Hòa Nam

Di Linh

HT UBND xã Hòa Bắc

Di Linh

21/3/2017

HT UBND xã Hòa Ninh

Di Linh

22/3/2017

HT UBND xã Đinh Trang Hòa

Di Linh

22/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Lộc An

Bảo Lâm

UBND xã Tân Lạc

Di Linh

22/3/2017

14h

Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực

01

- PB trung lượng HL-02

- PB trung lượng HL-03 -PB trung lượng HL-05

- PB NPK 30-9-9 MOP

UBND xã Đinh Lạc

Di Linh

23/3/2017

Nhà hàng Đại Nam Việt – Thôn 5 B – Đinh Trang Hòa

Di Linh

23/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

04

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Lộc Đức – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Bảo Lâm

UBND xã Lộc Phú – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Bảo Lâm

UBND xã Lộc Ngãi – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Bảo Lâm

UBND xã Lộc Thành – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Bảo Lâm

23/3/2017

8h

Công ty TNHH TM và thi công cơ giới Chu Toàn

01

- Phân HCVS Chu Toàn

- Phân HC khoáng Chu Toàn

 

HT NVH xã Phi Liêng – Phi Liêng

Đam Rông

24/3/2017

8h

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

02

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Tân Thượng

Di Linh

25/3/2017

HT UBND thị trấn Di Linh

Di Linh

25/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND TT Lộc Thắng 

Bảo Lâm

UBND xã Lộc Nam

Bảo Lâm

25/3/2017

15h

Nhà máy phân bón Năm Sao

01

Phân bón Urea_Fivestar, Phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, Phân bón NPK 20-20-15+TE (Dạng hạt một màu), Phân bón NPK 16-8-18+7S+TE, Phân bón NPK 30-5-5+TE, Phân bón NPK 17-17-17+TE, Phân bón NPK 18-8-20+TE

 

Đại lý phân bón Dương Anh Dũng – thôn 2 – xã ĐamBri

Bảo Lộc

 25/3/2017

8h

Công ty TNHH TM và thi công cơ giới Chu Toàn

 

03

- Phân HCVS Chu Toàn

- Phân HC khoáng Chu Toàn

 

HT thôn 7 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 25/3/2017

8h

HT thôn 8 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

 25/3/2017

14h

HT thôn 2 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

25/3/2017

14h

 

 

Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

 

03

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 603

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Poli 7

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 1001 (Melonhume)

Đại Lý Cô Cúc – thôn 8B – Lộc Thành

Bảo Lâm

 26/3/2017

8h

Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

 

Đại Lý Bảo Châu – thôn 4 – Lộc Nam

Bảo Lâm

14h

Đại Lý Thảo Loan – thôn 9 – Lộc Thành

Bảo Lâm

26/3/2017

14h

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh

01

- Phânvi lượng Nano Đồng

- Phân NPK bổ sung vi lượng – Kali sữa 0-5-28+TE

- Phân vi lượng Siêu Kẽm – N

- Phân NPK bổ sung vi lượng Siêu Kali 7-5-44+TE

 

Đại lý Y Gấm, thôn 15 -  Đinh Trang Hòa

Di Linh

26/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND TT Di Linh

Di Linh

UBND xã Liên Đầm

Di Linh

26/3/2017

8h

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

02

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Tân Lâm

Di Linh

 27/3/2017

HT UBND xã Lộc Nga

Bảo Lộc

27/3/2017

7h30

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

01

P NPK Si 18-12-14-1 (Cà phê số 2), NPK Si 18-6-22-1 (Cà phê số 3) , NPK Si 16-8-16-1,5, n NPK Si 15-15-15-1,5, Siêu đạm Tiến Nông,đạm vàng Tiến Nông,  Super Lân PA , Chất điều hòa pH đất, NPK Si 16-16-8-1,5

Đại Lý Ngọc Diệu - HT thôn 3 – Lộc Thành

Bảo Lâm

27/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Hòa Bắc  – Di Linh – Lâm Đồng

Di Linh

UBND xã Hòa Nam – Di Linh – Lâm Đồng

Di Linh

27/3/2017

7h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy SX
phân bón Ong Biển

02

- Phân bón hữu cơ khoáng Ong Biển 04
- Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 03

 

Đại lý Hòa Mến - Khu phố Chi Lăng - TT Nam Ban

Lâm Hà

13h30

 

Đại lý Hà Đăng - thôn 2 -  Tân Thanh

Di Linh

27/3/2017

14h

 

 

Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

 

01

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 603

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Poli 7

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 1001 (Melonhume)

Đại Lý Thu Đức – thôn 9 – Lộc Thành

Bảo Lâm

28/3/2017

8h

Đại Lý Bảo Châu – thôn 5 – Lộc Nam – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 28/3/2017

7h30

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

01

P NPK Si 18-12-14-1 (Cà phê số 2), NPK Si 18-6-22-1 (Cà phê số 3) , NPK Si 16-8-16-1,5, n NPK Si 15-15-15-1,5, Siêu đạm Tiến Nông,đạm vàng Tiến Nông,  Super Lân PA , Chất điều hòa pH đất, NPK Si 16-16-8-1,5

Đại Lý Đức Long - Thôn 2 – Lộc An

Bảo Lâm

28/3/2017

7h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy SX
phân bón Ong Biển

02

- Phân bón hữu cơ khoáng Ong Biển 04
- Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 03

 

Đại lý Cảnh Luận - thôn 5 - Tân Lâm

Di Linh

13h30

 

Đại Lý Hạt Lệ - thôn 1 - Liên Đầm

Di Linh

28/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Hòa Ninh

Di Linh

UBND xã Tam Bố 

Di Linh

 28/3/2017

8h

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

02

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Đam B’ri

Bảo Lộc

 29/3/2017

HT UBND xã Ninh Gia

Đức Trọng

29/3/2017

7h30

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

01

P NPK Si 18-12-14-1 (Cà phê số 2), NPK Si 18-6-22-1 (Cà phê số 3) , NPK Si 16-8-16-1,5, n NPK Si 15-15-15-1,5, Siêu đạm Tiến Nông,đạm vàng Tiến Nông,  Super Lân PA , Chất điều hòa pH đất, NPK Si 16-16-8-1,5

Đại lý Xuân Trường, 336 Kim Thanh – Lộc Nga

Bảo Lộc

 29/3/2017

8h

Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

01

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 603

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Poli 7

- Phân bón sinh học (phân bón lá) Demax 1001 (Melonhume)

Đại Lý Châu Hiền – thôn 13 – Lộc Thành

Bảo Lâm

29/3/2017

 

7h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy SX
phân bón Ong Biển

02

- Phân bón hữu cơ khoáng Ong Biển 04
- Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 03

 

Đại Lý Đức Hào Phát - thôn 11 - Lộc An – Bảo Lâm - Lâm Đồng

Bảo Lâm

13h30

Đại lý Thông Huyền – thôn 2 - Đambri - Tp Bảo Lộc - Lâm Đồng

Bảo Lộc

29/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Tân Lâm

Di Linh

UBND xã Tân Châu

Di Linh

29/3/2017

9h

Công ty TNHH SX Điền Trang

01

Phân hữu cơ sinh học Trimix – N1

Cửa hàng phân bón Thái Phong, thôn 4 xã Đoàn Kết

Đạ Huoai

30/3/2017

7h30

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

01

P NPK Si 18-12-14-1 (Cà phê số 2), NPK Si 18-6-22-1 (Cà phê số 3) , NPK Si 16-8-16-1,5, n NPK Si 15-15-15-1,5, Siêu đạm Tiến Nông,đạm vàng Tiến Nông,  Super Lân PA , Chất điều hòa pH đất, NPK Si 16-16-8-1,5

Đại lý Như Hằng - Thôn 2 – Đinh Trang Hòa

Di Linh

30/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Hòa Trung 

Di Linh

UBND xã Đinh Lạc 

Di Linh

 30/3/2017

8h

Công ty TNHH XNK Công nghệ Cát Tường

02

- Phân vi sinh Bio Việt Nam (SPS Clean, EcoFarm, Bio Clean, Kiến Việt)

HT UBND xã Phú Hội

Đức Trọng

 31/3/2017

HT UBND xã Ninh Loan

Đức Trọng

31/3/2017

8h30

Công ty TNHH An Hưng Nông

02

-   PB HC AHN Mầm Xanh,

- PB NPK Mixcomplete

- PB NPK AHN Nutri Max

- PB NPK AHN Super Giant

- PB TVL AHN Kacabo

- PB NPK AHN hữu cơ hòa tan

-  PB TL AHN Potahumate

- PBTVL AHN Cenpak

- PB NPK AHN Super Growth

- PBTL AHN Premium

UBND xã Đinh Trang Hòa - Di Linh - Lâm Đồng

Di Linh

UBND xã Đinh Trang Thượng - Di Linh - LĐ

Di Linh

31/3/2017

7h30

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

01

P NPK Si 18-12-14-1 (Cà phê số 2), NPK Si 18-6-22-1 (Cà phê số 3) , NPK Si 16-8-16-1,5, n NPK Si 15-15-15-1,5, Siêu đạm Tiến Nông,đạm vàng Tiến Nông,  Super Lân PA , Chất điều hòa pH đất, NPK Si 16-16-8-1,5

Đại lý Thiện Hoa – Hàng Hải– Gung Ré

Di Linh

III. Hội Thảo Giống

30/3/2017

8h

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

1

khoai tây Markies và

Rosagold nhập nội từ Hà Lan

số 14, đường ¾ , phường 3

Đà Lạt

Các tin khác