Thống kê truy cập

3905620
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
135
4691
106880
3905620

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 28.10 - 06.11.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

25/10/2013

10h30

Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương

01

- Tinero 36.1EC

- Atimecusa 54EC

- Emacinmec 40.2EC

- Gold mectin 70SG

- Sittobios 50SG

- Mectinstar 110SG

- Tresbacmy 600WP

- Cotoc 555EC

- Exkalux 800WG

- Rocketasia 650EC

- Xofisasia 350EC

- Famirus 555WP

- Ningnastar 80SL

- Tilasiasuper 450EC

- Maxtatopgol 333SC

- Fiate 600SE

- Superbem 850WP

- Stepguard 100SP

Nhà hàng Hà Nội I - 343-345 QL 20, TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

04/11/2013

14h00

Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

01

- Metman Bul 68WG

- Cadilac 80WP

- Zineb Bul 80WP

HT UBND Xã Lạc Lâm

Đơn Dương

05/11/2013

HT NVH - TT. Liên Nghĩa

Đức Trọng

06/11/2013

14h00

Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh

01

- Metman Bul 68WG

- Cadilac 80WP

- Zineb Bul 80WP

HT UBND Phường 8

Đà Lạt

0700

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

05

- Revus opti 440SC

- Ridomil Gold  Ò 68WG

(1) Vườn ông Lưu Kim Dương – Nghĩa Hội – Thạnh Mỹ

Đơn Dương

(2) Vườn ông Nguyễn Văn Trữ - Suối Thông – Đạ Ròn

Đơn Dương

(3) Vườn ông Nguyễn Văn Hùng – Thôn Ròn – Đạ Đòn

Đơn Dương

(4) Vườn ông Nguyễn Văn Thiên – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

(5) Vườn ông Trần Văn Thành – Quảng Thuận – Quảng Lập

Đơn Dương

Các tin khác