Thống kê truy cập

3741258
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
899
20709
45483
3741258

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 07.7-13.7.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

08/7/2013

(1)8h00

Công ty Cổ phần Nicotex Đăk Lăk

02

- Bonus 40 EC;

- Chevin 5SC;

- Nicaben 50SC;

- Zisento 77WP;

- Niphosate 480SL

(1)HT UBND xã Lộc An

Bảo Lâm

(2)14h00

(2)HT UBND Xã Hòa Nam

Di Linh

09/7/2013

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

 

06

- Revus opti 440SC;

- Ridomil Gold 68WG;

- Penncozeb 75WG;

- Ringo – L 20 SC;

- Voliam targo 063SC

 

(1) Vườn ông Nguyễn Khánh Du – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

(2) Vườn ông Nguyễn Ngang – Quảng Tân – Quảng Lập

(3) Vườn ông Trần Văn Hòa – Quảng Hiệp – Quảng Lập

(4) Vườn ông Nguyễn Văn Dũng – Quảng Thuận – Quảng Lập

(5) Vườn ông Huỳnh Kim Tai – Quảng Hiệp – Quảng Lập

(6) Vườn ông Đỗ Phú Tú – Quảng Lợi – Quảng Lập

10/7/2013

7h30

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

01

- Sargent 6GR;

- Sairifos 585 EC;

- Saizole 5SC;

- Carbenzim 500 FL;

- Alpine 80 WP, 80WG;

- Mexyl  MZ 72WP;

- Comda gold 5WG;

- Sherzol 205 EC

ĐL Nhật Uyên – Vạn Thành – Phường 5

Đà Lạt

8h00

Công ty TNHH TM Thái Phong

01

- Newgreen 2.0 EC;

- Tipozeb 80 WP;

- Tipho-sieu 400EC;

- Nôngiabảo 310EC;

- Nôngiahưng 75WP;

- Vangiakhen 550SC;

- Tiposat 480 SC

ĐL Sơn Thủy – Số 1 Hồ Xuân Hương – Phường 9

10/7/2013

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

 

06

- Revus opti 440SC;

- Ridomil Gold 68WG;

- Penncozeb 75WG;

- Ringo – L 20 SC;

- Voliam targo 063SC

 

(1)Vườn ông Nguyễn Phúc – Ta Ly – Ka Đô

Đơn Dương

(2)Vườn ông Phan Tùng – Nam Hiệp – Ka Đô

(3)Vườn ông Huỳnh Minh An – Nghĩa Hiệp – Ka Đô

(4)Vườn ông Nguyễn Xuân Phổ - Hải Hưng – Lạc Lâm

(5)Vườn ông Nguyễn Văn Hộ - Quỳnh Châu Đông – Lạc Lâm

(6)Vườn ông Trương Văn Ưng – Đồng Thạnh – Lạc Xuân

11/7/2013

7h30

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn

 

01

- Sargent 6GR;

- Sairifos 585 EC;

- Saizole 5SC;

- Carbenzim 500 FL;

- Alpine 80 WP, 80WG;

- Mexyl  MZ 72WP;

- Comda gold 5WG;

- Sherzol 205 EC

ĐL Trí – 137 Đồng Lạc – TT. Di Linh

 

Di Linh

8h00

Công ty TNHH TM Thái Phong

 

01

- Newgreen 2.0 EC;

- Tipozeb 80 WP;

- Tipho-sieu 400EC;

- Nôngiabảo 310EC;

- Nôngiahưng 75WP;

- Vangiakhen 550SC;

- Tiposat 480 SC

ĐL Sơn Thủy – Số 1 Hồ Xuân Hương – Phường 9

 

Đà Lạt

11/7/2013

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

 

06

- Revus opti 440SC;

- Ridomil Gold 68WG;

- Penncozeb 75WG;

- Ringo – L 20 SC;

- Voliam targo 063SC

 

(1)Vườn bà Đinh Thị Mai Hương – Lạc Viên – Lạc Xuân

Đơn Dương

(2)Vườn bà Nguyễn Thị Hường – Lạc Thạnh – Lạc Lâm

(3)Vườn bà Bùi Thị Lợi – Lạc Bình – Lạc Xuân

(4)Vườn ông Nguyễn Văn Cường – Quảng Lạc – Dran

(5)Vườn bà Nguyễn Thị Hồng Thủy – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

(6)Vườn bà Quỳnh Thị Thu – Lạc Xuân 2 – Lạc Xuân

Các tin khác