Thống kê truy cập

3887869
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
4756
30998
89129
3887869

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo từ 27.5 - 02.6.2013

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

27/5/2013

7h 30

13h 30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

02

- Nativo 750WG

- Antracol 70WP, 70WG

- Melody Duo 66.75WP

- Movento 150OD

- Regent 0.2GR, 0.3GR, 5SC, 800WG

- Flintpro 648WG

1. HT HTX Nam Ban – Nam Ban

2. HT Thôn Sóc Sơn – Nam Hà

Lâm Hà

28/5/2013

8h 00

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI

01

- Wellof 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75ND

- DuPontTM Ammate® 30WG

- Altach 5EC

- Nouvo 3.6EC

- Mospilan 3EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80WP

- Roundup 480SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

- O.K 683SL

- Adore 25SC

- Honeycin 6GR

HT Thôn Ngọc Sơn – Phú Sơn

Lâm Hà

29/5/2013

8h 00

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI

01

- Wellof 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75ND

- DuPontTM Ammate® 30WG

- Altach 5EC

- Nouvo 3.6EC

- Mospilan 3EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80WP

- Roundup 480SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

- O.K 683SL

- Adore 25SC

- Honeycin 6GR

HT Thôn Ngọc Sơn – Phú Sơn

Lâm Hà

30/5/2013

8h 00

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI

01

- Wellof 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75ND

- DuPontTM Ammate® 30WG

- Altach 5EC

- Nouvo 3.6EC

- Mospilan 3EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80WP

- Roundup 480SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

- O.K 683SL

- Adore 25SC

- Honeycin 6GR

HT Thôn Ngọc Sơn – Phú Sơn

Lâm Hà

Các tin khác