Thống kê truy cập

2439729
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
5
3429
13906
2439729

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV từ ngày 01 - 31.3.2015

Ngày

Giờ

Đơn vị tổ chức

Số cuộc

Sản phẩm

Địa điểm tổ chức

Địa điểm

Khu vực

12/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Quyên – Ka Đơn 1 – Ka Đơn

Đơn Dương

8h

Công ty TNHH TM Tân Thành

 

02

- Travil 75WP

- Meta gold 800WP

- Chubeca 1.8SL

- Ameta 150SC

- TT Basu 250WP

- Plastimula 1SL

- Lacasoto 4SP

- Focal 80WG

- TT-biomycin 40.5WP

- Push 330EC

- Wind-up 500EC

NVH Thôn 6 – An Nhơn

Đạ Tẻh

14h

NVH Thôn 5A – An Nhơn

Đạ Tẻh

13/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Thái – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

16/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Hoàng Văn Hiệp – Thôn 9 – Lộc Ngãi

Bảo Lâm

17/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Nguyễn Quá – An Bình – Lộc An

Bảo Lâm

18/3/2015

14h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

KS Công đoàn – 01 Yersin – Phường 10

Đà Lạt

19/3/2015

8h30

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

01

- Equation® 52.5WG

- KocideÒ  46.1 WG

- Prevathon® 5SC

- Benevia® 100 OD

Vườn ông Nguyễn Ngọc Sơn – Quảng Tân – Quảng Lập

Đơn Dương

20/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Phạm Văn Phong – Thôn 3 – Tân Châu

Di Linh

21/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

01

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Nguyễn Văn Sực – Thôn 16 – Hòa Ninh

Di Linh

14h

Công ty TNHH TM-DV Diên Khánh

01

- Lutex 1.9EC, 5.5WG, 10WG

- Tập Kỳ 1.8EC, 3.6EC

- Centertrixx 750WP

- Emagold 12.5WG

- Centeratop 350SC

- Znel 70WP

Nhà hàng Thung Lũng Cá – 25/10 Phan Chu Trinh – Phường 9

Đà Lạt

23/3/2015

8h

Công ty CP BVTV An Giang

02

- Domark 40 ME

- Isacop  65.2WG

- TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

- Anboom 40EC

- Diazan 10GR

- Tilt Super 300EC

- Amistar 250 SC

- Glyphosan  480 SL, 757SG

Vườn ông Trần Bá Song – Đức Long – Hoài Đức

Lâm Hà

24/3/2015

8h

Vườn ông Trần Văn Hoàn – Sóc Sơn – Nam Hà

Lâm Hà

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Lưu Văn Chưng – Thôn 12 – Đambri

Bảo Lộc

25/3/2015

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Phạm Cao Thanh – Thôn 8 – Lộc Nam

Bảo Lâm

15h

Công ty TNHH Hóa nông Lúa Vàng

01

- Curegold 375SC

- Physan 20L

- Rocksai super 525SE

- Sulfaron 250EC

- Secso 500WP

- Palano 600WP

- Toxbait 120AB

- Comcat 150 WP

Nhà hàng Tâm Đắc – 199 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

17h

Công ty TNHH Hóa chất Tín Minh Khoa

01

- Vikny 0.5 SL

- Nyro 0.01 SL

- Lany super 80WP

Garden Palace Wedding Center – 01A Cô Giang – Phường 9

Đà Lạt

26/3/2015

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Lưu Văn Trung – Thôn 6 – Tân Lâm

Di Linh

8h

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

02

- Wellof 3GR, 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75 EC

- Mospilan 3 EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper 50 SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Gekko 20SC

- Roundup 480 SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

HT Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KTNN Lâm Đồng – 41 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

14h

HT Thôn Tân Lập – Lạc Lâm

Đơn Dương

27/3/2015

8h

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

01

- Wellof 3GR, 330EC

- Takare 2EC

- Hopsan 75 EC

- Mospilan 3 EC

- Aviso 350SC

- Carbenda supper                      - 50 SC

- Bonny 4SL

- Manozeb 80 WP

- Ridozeb 72 WP

- Gekko 20SC

- Roundup 480 SC

- Dream 480SC

- Fagon 20SL

HT Thôn 1 – Đạ Ròn

Đơn Dương

8h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

01

- Anvil 5SC

- Selecron 500EC

- Tervigo 020SC

Vườn ông Trần Thiện Thời – 114 Tân Nghĩa – Đinh Lạc

Di Linh

13h

Công ty Arysta LifeScience Việt Nam

03

- Bellkute 40 WP

- Radiant 60SC

- Closer 500WG

ĐL Huy Vân – 357 Nguyên Tử Lực – Phường 8

Đà Lạt

ĐL Sơn Thủy – 01 Hồ Xuân Hương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Vy – 199 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8

Đà Lạt

28/3/2015

8h

Công ty Arysta LifeScience Việt Nam

04

- Bellkute 40 WP

- Radiant 60SC

- Closer 500WG

ĐL Phi Hằng – 12B Nguyễn Công Trừ - Phường 8

Đà Lạt

ĐL Ngọc Loan – 36 K Hùng Vương – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Hoa – 02 Trần Quý Cáp – Phường 9

Đà Lạt

ĐL Huy Hoàng – 31/2 Phù Đổng Thiện Vương – Phường 8

Đà Lạt

Các tin khác