Thống kê truy cập

3111743
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
586
13091
21112
3111743

Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng kỳ 4 tháng 11 năm 2017

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 89/TB-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 47 (Từ ngày 20/11/2017 – 26/11/2017)

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng diễn biến theo chiều hướng ngày nắng gián đoạn đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, nhiệt độ trung bình 21 – 220C, cao nhất 31– 330C, thấp nhất 12 – 140C; độ ẩm không khí 85 – 90%, lượng mưa 48 – 75mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Cây lúa

*Vụ Mùa 13.841ha: đẻ nhánh 26ha, làm đòng –trỗ 2.129ha, ngậm sữa - chín 2.690ha, thu hoạch 8.996ha.

* Vụ Đông Xuân 2017-2018 1.075ha: mạ 507ha, đẻ nhánh 285ha, làm đòng- trỗ 283ha.

2. Cây cà phê: giai đoạn chắc quả- chín bói

3. Cây chè: giai đoạn búp non

4. Cây điều: giai đoạn phát triển ra chồi, lá non

5. Cây tiêu: giai đoạn nuôi quả 714,2 ha, giai đoạn phát triển thân lá 1.332,1ha.

6. Cà chua: phát triển thân lá 350ha, giai đoạn quả 1.113ha

7. Rau họ thập tự: các giai đoạn

8. Hoa cúc: các giai đoạn

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Gây hại 105ha tại Đạ Tẻh (2ha nhiễm nặng), mật độ 750-8.400 con/m2;

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm 538,6ha giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (trong đó 2ha nhiễm nặng), tăng 125,3ha so với kỳ trước, TLH 10 – 30%.

- Bệnh khô vằn: Nhiễm 1.203ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 496ha so với kỳ trước), TLH 16,5-30%;

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Nhiễm 115ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương  (tăng 12,6ha so với kỳ trước), TLH 5-9%;

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại 97ha tại Đam Rông, Đạ Tẻh (tăng 23ha so với kỳ trước), mật độ 5-20 con/m2;

- Các đối tượng gây hại khác (bọ trĩ, ốc bươu vàng, đạo ôn cổ bông,…) chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây cà phê

- Sâu đục thân mình trắng: Gây hại 210ha cà phê chè tại Đà Lạt, TLH 5 – 30%;

- Bọ xít muỗi: Trong tuần có 2.626ha nhiễm tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (tăng 365,8ha so với kỳ trước), TLH 8,6 - 24%.

- Rệp sáp: Gây hại rải rác 1.311ha (tăng 475ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,5%;

- Bệnh khô cành: Nhiễm 8.550ha (tăng 276,8ha so với kỳ trước), TLH 7,5–25%;

- Bệnh vàng lá: Nhiễm rải rác 6.776,3ha (tăng 1.419,2ha so với kỳ trước), TLH 5 – 25%.

3. Cây chè

- Bọ xít muỗi: Gây hại 2.678ha (tăng 413ha so với kỳ trước), TLH 5–12,5%;

- Bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ 1.972ha (giảm 146ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 10%.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Toàn tỉnh có 4.762,5ha bị hại (tăng 12,9ha so với kỳ trước), TLH 14– 19,5%.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 7.226,5ha (giảm 1.519,6ha so với kỳ trước), TLH 14– 23,4%.

5. Cây tiêu

- Bệnh chết nhanh: Ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 39,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 5-26,7%;

- Bệnh chết chậm: Nhiễm nhẹ 30ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, TLH 5-10%.

6. Cây rau

6.1.Cà chua

- Bệnh xoăn lá virus: Nhiễm 931ha (320ha nhiễm nặng), tăng 43,8ha so với kỳ trước, TLH 13 – 40%.

- Bệnh mốc sương: Ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 516ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 10 - 40%.

6.2.Rau họ thập tự

- Bệnh sưng rễ: Gây hại rải rác 355,4ha, giảm 110,8ha so với kỳ trước, TLH 5 – 40%.

7. Hoa cúc

- Bệnh héo vàng (virus): Nhiễm 80ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH 5-20%.

8. 7. Cao su, sầu riêng, dâu tằm, cà rốt, dâu tây, hoa hồng: Sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Trên cây lúa: Rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn có xu hướng gia tăng mạnh. Cần theo dõi chặt chẽ và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ.

- Trên cây cà phê:  Chú ý theo dõi tình hình phát triển của bọ xít muỗi/cà phê chè, bệnh vàng lá, khô cành khô quả. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời.

- Trên cây điều: Thời tiết đang chuyển mùa khô có nắng nóng kết hợp với giai đoạn cây điều đang ra lộc non, chồi hoa nên bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua có xu hướng gia tăng mạnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm héo/xà lách, hoa cúc; bệnh sưng rễ/rau thập tự.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để hạn chế sự lây lan gây hại của sâu bệnh trên các loại cây trồng. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu: Theo dõi chặt chẽ mật số rầy nâu trên đồng ruộng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước phù hợp trên đồng ruộng để hạn chế rầy nâu chích hút cây lúa. Hạn chế sử dụng các loại thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp phòng trừ rầy nâu giai đoạn lúa <40 ngày sau sạ. Có thể luân phiên sử dụng các thuốc có hoạt chất như Fenobucarb; Buproferin; Acetamiprid; Acetamiprid + Buproferin...để phòng trừ.

- Đạo ôn lá: Huyện Đạ Tẻh tiếp tục chỉ đạo nông dân chủ động phòng trừ đối với diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc có hoạt chất như Tricyclazole (Tridozole 75WP, Beam 75 WP, Flash 75 WP); Azoxystrobin (Azony 25SC), Benomyl (Bendazol 50 WP); Flusilazole (DuPontTM Nustar® 40EC);...

- Bệnh khô vằn: Điều chỉnh mực nước trong ruộng tốt nhất nên để 5 - 7cm để giảm khả năng lây lan của bệnh. Bón phân N-P-K cân đối. Có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như:  Azoxystrobin (Azony 25SC); Difenoconazole + Propiconazole (Tilindia super 500EC); Hexaconazole (Annongvin 50SC, Anvil 5SC, Saizole 5SC); Pencycuron (Luster 250SC)...

2. Cây cà phê

- Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ.

- Bệnh khô cành, khô quả: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, cắt và gom những đoạn cành bị bệnh đốt tiêu hủy. Có thể sử dụng một số loại thuốc BVTV sau để phòng trừ như: Copper Hydrocide (DuPont Kocide 53.8DF); Mancozeb (Dithane M - 45 80WP, Manozeb 80WP); Carbendazim (Carban 50SC, Vicarben 50SC, Glory 50SC);  Hexaconazole (Tungvil 5SC, Thonvil 5SC, Topvil 111SC).

3. Cây rau họ cà, hoa cúc

- Virus/cà chua: Khuyến cáo nông dân hạn chế canh tác cà chua tại các vùng nhiễm nặng, sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới. Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và các thuốc có hoạt chất như Dinotefuran, Thiamethoxam, Citrus oil, Oxymatrine...

- Đốm héo/hoa cúc: Hạn chế trồng các giống nhiễm nặng như đóa, kim cương trắng. Không sử dụng cây giống tại các vườn ươm có triệu chứng nhiễm bệnh. Chú ý phòng trừ bọ trĩ ngay từ khi trồng mới, kết hợp sử dụng một số loại thuốc như Sat 4SL để tăng sức đề kháng của cây đối với bệnh virus.

4. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Ngoài ra có thể sử dụng các hoạt chất như: Alpha – cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox 5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC, Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…), để phun phòng trừ đồng loạt.

- Bệnh thán thư: Cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Làm cỏ, bón phân đầy đủ và cân đối để cây sinh trưởng tốt có sức chống chịu sâu bệnh. Sử dụng một số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau để phòng trừ bệnh: Citrus oil (MAP Green 6SL), Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC); Copper Hydroxide  (DuPontTMKocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC)./.

                                                                                          KT.CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);                                                                               (Đã ký)

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp (để phối hợp);

- TTKN Lâm Đồng (email);                                                                          Nguyễn Thị Phương Loan

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email)

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác