Thống kê truy cập

3098236
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2776
31703
7605
3098236

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 25/11/2019 – 01/12/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 48/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 – 01/12/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 17,2 – 210C, cao nhất 28 – 32,50C, thấp nhất 12,5 – 14,60C; độ ẩm không khí 79 – 84%, lượng mưa 51 – 127mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

5.912

Vụ Mùa

 

12.796

 

Đẻ nhánh

320

Đòng – trỗ

3.261

Ngậm sữa

2.956

Thu hoạch

5.720

Vụ Đông Xuân

2.340

 

Mạ

990

 

Đẻ nhánh

895

 

Đòng – trỗ

455

Cây ngô

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

6.345

Vụ Mùa

 

3.055,2

 

Phát triển thân lá

1728,1

 

Thu hoạch

1.327,1

Vụ Đông Xuân

Cây con

303,8

Cây trồng khác

Cây cà phê

174.391

 

Kiến thiết cơ bản

9.647

Chín bói – thu hoạch

164.744

Cây điều

Rụng lá – ra lộc non – ra hoa

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Quả non – nuôi quả

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.418

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.502

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

 

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm  35ha tại Đạ Tẻh (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 7 – 10,7%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 5ha lúa giai đoạn trỗ - chín tại Đạ Tẻh (giảm 8ha so với kỳ trước), TLH 3 – 6,3%.

- Bệnh khô vằn nhiễm 20ha tại Đạ Tẻh, TLH 3,4-21,4%.

- OBV, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu ít biến động so với kỳ trước, gây hại 24ha tại Đơn Dương, mật độ trung bình 6,5-11 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 502ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, (giảm 230,4ha so với kỳ trước), TLH 12 – 30%.

- Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 115ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 21,4 - 35%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 590ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 22,4ha so với kỳ trước), TLH 17-37%.

- Rệp các loại, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 663ha tại Đạ Tẻh, TLH 16,8 – 39,1%.

- Bệnh thán thư nhiễm 2.146,9ha tại 3 huyện phía Nam (tăng 199,2ha so với kỳ trước), TLH 18,3 – 36,4%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 18,8ha tại Đạ Huoai (tăng 9,4ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 8%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm nhiễm 978,4 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), tăng 495,2ha so với kỳ trước, TLH 11,9 – 30%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 184,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (31,5ha nhiễm nặng), TLH 9,5 – 23,3%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 22ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 5 - 10%.

- Sâu tơ gây hại rải rác 45ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 15ha so với kỳ trước), mật độ 10 - 27 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 15ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại 87ha tại Đạ Tẻh, TLH 20-40%.

10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Hiện nay, lúa Mùa chủ yếu ở giai đoạn trỗ - chín, chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn, đen lép hạt.  

- Cây cà phê: Cà phê đang bước vào vụ thu hoạch bọ xít muỗi, khô cành khô quả, có khả năng tiếp tục gây hại mạnh.  

- Cây điều: Cây điều đang thời kỳ rụng lá, nảy chồi – ra hoa rải rác, thời tiết các huyện phía Nam nắng mưa xen kẽ chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục ngọn.

- Cây rau: Khu vực Đà Lạt và các huyện phụ cận khả năng thời tiết tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ trung bình 15,1-19oC. Chú ý các đối tượng bệnh sương mai, phấn trắng, virus/ rau họ cà; bệnh thối nhũn, cháy lá, sưng rễ/ rau họ thập tự.  

- Cây sầu riêng: Thời tiết tại 3 huyện phía Nam tuần qua có mưa rải rác, lượng mưa từ 92,4 – 127mm, bệnh xì mủ tăng cao và gây hại mạnh các vườn thoát nước kém.

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh héo rũ, phấn trắng, rỉ sắt, virus trên các loại hoa cúc, hồng, cẩm chướng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại trên ngô giai đoạn từ 4 – 9 lá thật với đủ các lứa tuổi của sâu từ tuổi 1 đến tuổi 6. Dự báo trong tuần tới, sâu keo có mua thu có khả năng phát sinh và gây hại mạnh, khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và chủ động phòng trừ.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều

Cây điều đang thời kỳ rụng lá, ra chồi non, ra hoa rải rác hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, thăm vườn thường xuyên để kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại trong ruộng, bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, cắt bỏ tiêu hủy những cành, lá bị bệnh. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …); Bọ xít muỗi phòng trừ bằng các loại thuốc: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây rau, hoa:

Bệnh virus/cà chua, hoa cúc: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL),…

3. Cây bắp:

Sâu keo mùa thu: Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp: làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại xung quanh bờ để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; kiểm tra phát hiện và ngắt bỏ sớm ổ trứng của sâu. Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron để phun phòng trừ khi sâu ở tuổi 1-3.

4. Cây sắn:

Bệnh khảm lá: Chọn giống kháng bệnh, không trồng các giống nhiễm bệnh nặng (giống HLS11, KM419), dọn sạch cỏ dại, cây ký chủ của bọ phấn, sử dụng bẫy dính màu vàng nhằm thu hút tiêu diệt bọ phấn trắng. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn bằng thuốc có hoạt chất Dinotefuran, Pymetrozine, …/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác