Thống kê truy cập

3545023
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1619
23711
84668
3545023

Quyết định Công nhận vườn cây sầu riêng đầu dòng

Quyết định Công nhận vườn cây sầu riêng đầu dòng

Ngày 11/10/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 551/QĐ-SNN, về việc công nhận vườn cây sầu riêng đầu dòng của Cơ sở sản xuất và dịch vụ cây giống Trung Thành - Địa chỉ: Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau:

- Loài giống: Cây sầu riêng RI6, MonThong (Tên khoa học: Durio ZibethiNus Murr).

- Địa chỉ nguồn giống: Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống: Cơ sở sản xuất và dịch vụ cây giống Trung Thành. Địa chỉ: Thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0973826799.

- Thời gian trồng: Tháng 10 năm 2010.

- Diện tích vườn: RI6: 5.867 m2; MonThong: 5.867 m2

- Số lượng cây đầu dòng: 100 cây (gồm: RI6: 50 cây, MonThong: 50 cây).

- Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/ năm:

+ Năm 2018: Bình quân 50.000 mầm/năm (Bình quân 500 mầm/cây/năm); trong đó: RI6: 25.000 mầm/năm (Bình quân 500 mầm/cây/năm), MonThong: 25.000 mầm/năm (Bình quân 500 mầm/cây/năm).

+ Năm 2019: Bình quân 52.000 mầm/năm (Bình quân 520 mầm/cây/năm); trong đó: RI6: 26.000 mầm/năm (Bình quân 520 mầm/cây/năm), MonThong: 26.000 mầm/năm (Bình quân 520 mầm/cây/năm).

+ Năm 2020 trở đi: Bình quân 54.000 mầm/năm (Bình quân 540 mầm/cây/năm); trong đó: RI6: 27.000 mầm/năm (Bình quân 540 mầm/cây/năm), MonThong: 27.000 mầm/năm (Bình quân 540 mầm/cây/năm).

- Giấy công nhận có giá trị đến ngày 11/10/2023 (05 năm).

Giao Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bảo Lâm hướng dẫn việc khai thác và sử dụng nguồn giống vườn cây đầu dòng.

 

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác