Thống kê truy cập

3645132
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3230
3230
82815
3645132

Tập huấn ứng dụng phần mềm PPDMS 2.0 trong công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng tại Lâm Đồng

Công tác điều tra dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ thực vật, là cơ sở để phát hiện và dự báo chính xác sự phát sinh và gây hại của dịch hại, từ đó chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng trừ, hạn chế thiệt hại cho sản xuất.

Từ năm 2007 đến nay, công tác điều tra DTDB sâu bệnh hại cây trồng tại Lâm Đồng được thực hiện theo phần mềm GIS, theo đó TTNN các huyện chỉ cần nhập số liệu thô vào phần mềm, máy tính sẽ tự tính toán và xuất dữ liệu theo từng cây trồng, từng huyện, bước đầu đã rút ngắn thời gian thực hiện công tác điều tra DTDB so với trước năm 2007. Tuy nhiên sau thời gian 9 năm sử dụng phần mềm GIS, phát sinh một số tồn tại hạn chế liên quan đến việc thống kê diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại thường có sai số lớn so với thực tế ngoài đồng ruộng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục BVTV, từ năm 2017 công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh cây trồng sẽ được thực hiện thống nhất theo phần mềm PPDMS 2.0 trên phạm vi cả nước. Ngày 25/8/2016, Cục BVTV đã triển khai tập huấn cho Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh về sử dụng phần mềm PPDMS. Để kịp thời triển khai cho các huyện, ngày 2/11/2016, tại thành phố Đà Lạt, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm PPDMS 2.0 phục vụ công tác điều tra DTDB sâu bệnh hại cây nông nghiệp.

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Phương Loan – Phó Chi cục Trưởng; cán bộ các phòng ban của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng và 25 dự báo viên phụ trách công tác điều tra DTDB sâu bệnh hại cây trồng tại 12 huyện, thành phố.

Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm PPDMS 2.0 

trong công tác DTDB sâu bệnh hại cây trồng

Tại buổi tập huấn, Chi cục Trồng trọt & BVTV đã hướng dẫn các học viên cài đặt và sử dụng phần mềm PPDMS 2.0 đồng thời giới thiệu phương pháp điều tra, xử lý số liệu ngoài đồng để có dữ liệu, mật độ sâu, tỷ lệ hại và diện tích nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại nhập vào phần mềm. Ngoài ra trong quá trình tập huấn các học viên được trao đổi, giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc khi áp dụng phần mềm trong thực hiện công tác điều tra DTDB sâu bệnh.

Sau thời gian tập huấn 01 ngày, phần lớn học viên đã cơ bản nắm bắt được phương pháp cài đặt, tính toán số liệu điều tra và nhập vào phần mềm. Tuy nhiên do phần mềm mới được triển khai nên trong quá trình sử dụng, đôi lúc còn có lỗi khi truy cập.

Theo kế hoạch trong 2 tháng cuối năm 2016, cán bộ kỹ thuật của TTNN các huyện sẽ tiến hành nhập số liệu điều tra DTDB năm 2016 vào phần mềm. Đây là cơ sở dữ liệu chuẩn để so sánh đánh giá diễn biến dịch hại trên các loại cây trồng năm 2017.Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc ứng dụng phần mềm PPDMS 2.0 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra DTDB sâu bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng Bảo vệ thực vật

Các tin khác