Thống kê truy cập

2914823
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
401
401
57997
2914823

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 07/4 - 13/4/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 Số: 27 /TB-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 14 (Từ ngày 07/4 - 13/4/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 18 - 230C, cao nhất 32 - 360C, thấp nhất 14 - 160C; độ ẩm không khí 70 - 78%, lượng mưa 8 - 120mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

8.701,7

 

Đòng – trỗ

264

Ngậm sữa

3.120,5

Thu hoạch

5.317,2

Vụ Hè Thu

168

 

Mạ

168

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

 

1.914,4

 

Cây con – phát triển thân lá

1.216,5

Thu hoạch

697,9

Cây trồng khác

Cây cà phê

Ra hoa – đậu quả

164.744

Cây điều

Thu hoạch

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Ra hoa – đậu quả

8.520

Cây tiêu

Chắc hạt – thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.235

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.359

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 24,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, (giảm 6,8ha so với kỳ trước), mật độ 2 - 4 con/m2.

- Bệnh khô vằn biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 60ha lúa giai đoạn trỗ - chín tại Đạ Tẻh, TLH 9,5 – 30%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 26ha tại Đạ Tẻh (tăng 5ha so với kỳ trước), TLH 2 – 7,5%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 50ha tại Đơn Dương (giảm 68ha so với kỳ trước), mật độ 3 - 4 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 201ha cà phê chè tại Lạc Dương (giảm 15,2ha so với kỳ trước), TLH 20,1 – 22,5%.

- Rệp sáp gây hại 1.612,8ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng (tăng 216ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,5%.

- Bệnh khô cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình 256ha tại Lạc Dương, Lâm Hà, TLH 17-25%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh rỉ sắt, vàng lá… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 5.844,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đam Rông, (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 14,5 – 25%.

- Bệnh thán thư chủ yếu gây hại nhẹ 8.955,2ha, ngoài ra có 327,1ha nhiễm trung bình – nặng tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 37,5ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 10,9 - 18%; cao 78%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 32,9ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (9,4ha nhiễm nặng), giảm 5,1ha so với kỳ trước, TLH 6,6 – 12,5%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm tiếp tục lây lan gây hại 1.137,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), TLH 14,7 – 30%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 184ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (44ha nhiễm nặng), giảm 23,6ha so với kỳ trước, TLH 10,4 – 21,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại trung bình 126ha chủ yếu tại Lạc Dương, Đơn Dương, (tăng 41ha so với kỳ trước), mật độ 15 – 25 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 39,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 4 – 6,6%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 10-20%.

9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại 13ha tại Đạ Tẻh (giảm 46ha so với kỳ trước), TLH 11,3 – 63,3%.

10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, đen lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn trỗ - chín.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, rệp sáp, mọt đục cành có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Hiện nay phần lớn diện tích điều tại 3 huyện phía Nam đã cơ bản thu hoạch xong. Cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư tại các khu vực nhiễm nặng tại huyện Cát Tiên.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ tiếp tục lây lan và gây hại mạnh tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai. Ngoài ra chú ý rầy bông, bệnh thán thư.

- Cây rau, hoa: Chú ý các đối tượng virus, mốc sương/cà chua, cháy lá, sưng rễ, sâu tơ/cải bắp, virus, rỉ sắt/hoa cúc, phấn trắng/hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại mạnh tại Đơn Dương.

- Cây sắn: Chú ý phòng trừ bệnh khảm lá virus.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều

Phần lớn diện tích điều đã thu hoạch xong. Hướng dẫn nông dân thăm vườn thường xuyên để kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh và phòng trừ kịp thời, chú ý các khu vực nhiễm nặng bệnh thán thư tại Cát Tiên. Sau thu hoạch khẩn trương tỉa cành, tạo tán, vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, cắt bỏ tiêu hủy sớm những cành, lá bị bệnh thán thư. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …) để phòng trừ; Bọ xít muỗi sử dụng hoạt chất: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây sầu riêng

Thời tiết có sương mù vào đêm và sáng sớm thuận lợi cho bệnh xì mủ lây lan và gây hại. Cần thường xuyên thăm vườn, vệ sinh, thu gom tàn dư cây bệnh, cắt tỉa cành để vườn thông thoáng, tạo rãnh thoát nước. Tùy theo áp lực gây hại của bệnh để phòng trừ từ 2-3 lần cách nhau 7 ngày bằng các loại thuốc: Phosphorous acid (Agri-fos 400SL), Dimethomorph (Insuran 50WG), Dimethomorph + Mancozeb (Acrobat MZ 90/600 WP, Diman bul 70WP), Fosetyl-aluminium (Aliette 800WG, Alimet 80WP),…

3. Cây bắp

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cây cà chua

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của bệnh virus, tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL)…/.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác