Thống kê truy cập

3741281
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
922
20732
45506
3741281

Công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng 9 tháng đầu năm 2014

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã và đang ứng dụng hệ thống GIS trong điều tra dự tính dự báo (DTDB) sâu bệnh hại nông nghiệp. Toàn tỉnh có mạng điều tra gồm 45 cán bộ kỹ thuật và 1.025 khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông của 12 Trung tâm Nông nghiệp (TTNN) các huyện, thành phố và xã phường. Có 19 cây trồng chính được điều tra bao gồm lúa, cà phê, chè, điều, dâu tằm, ca cao, cao su, rau họ cà, họ thập tự…

          Trong 9 tháng đầu năm, công tác điều tra DTDB được TTNN các huyện, thành phố thực hiện tương đối tốt, bảo đảm cung cấp nguồn dữ liệu kịp thời theo quy định để Chi cục BVTV kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo tình hình sâu bệnh hại cây trồng trên toàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, đã tổng hợp và ban hành 36 thông báo tình hình sâu bệnh hại, kịp thời cung cấp dữ liệu hàng tuần cho Trung tâm BVTV phía Nam phục vụ cho công tác DTDB trên khu vực.

           Các đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt công tác điều tra, báo cáo hàng ngày về diễn biến tình hình rầy nâu, số lượng rầy vào đèn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch hại.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như một số TTNN nhập số liệu chậm so với thời gian quy định (trước 15 giờ ngày thứ 5 hàng tuần), không báo cáo hoặc sử dụng lại số liệu của kỳ trước nên không phản ánh đúng tình hình dịch hại tại địa phương. Trước thực trạng trên, Chi cục BVTV tỉnh đã có công văn nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác DTDB theo quy định.

           Thông qua hệ thống GIS, trên cơ sở số liệu địa phương cung cấp, Chi cục BVTV tỉnh tiến hành xử lý, tổng hợp số liệu kết hợp với kiểm tra thực tế đối với một số dịch hại phát sinh nổi cộm như rầy nâu hại lúa, bọ xít muỗi hại cà phê chè,… để từ đó có hướng chỉ đạo, khuyến cáo bà con nông dân biện pháp phòng trừ hữu hiệu, giảm thiệt hại về mặt kinh tế.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra dự tính, dự báo trong tháng 5/2014, Chi cục BVTV đã tổ chức 01 lớp tập huấn về DTDB cho 18 cán bộ kỹ thuật làm công tác DTDB của các TTNN và 6 khuyến nông viên của các huyện, thành phố về phương pháp điều tra, thông tin một số đối tượng sâu bệnh hại mới, hướng dẫn nhập số liệu trên phần mềm GIS.

          Trong 3 tháng cuối năm, Chi cục BVTV tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố duy trì và thực hiện tốt công tác điều tra DTDB trên cây nông nghiệp theo quy định. Duy trì việc điều tra, báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình số lượng rầy nâu vào đèn, rầy nâu trên đồng ruộng làm cơ sở cho việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch rầy nâu, VL-LXL hại lúa. Trong trường hợp dịch hại phát sinh, Chi cục BVTV phân công cán bộ kỹ thuật bám sát công tác phòng chống dịch rầy nâu hại lúa, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra cho sản xuất của người dân.

                                                                                                         Nguyễn Thị Thanh Hà

Các tin khác