Thống kê truy cập

3524482
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3170
3170
64127
3524482

Công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng 6 tháng đầu năm 2013

1. Tình hình thực hiện công tácDTDB của các Trung tâm Nông nghiệp

Tổng số cây trồng điều tra DTDB trong toàn tỉnh là 19, trong đó các cây trồng điều tra định kỳ 7 ngày/lần gồm: lúa, cà phê, chè, tiêu, điều, sầu riêng, dâu tằm, ca cao, cao su, cây họ thập tự, cây cà chua, rau các loại, dâu tây, đậu leo, hoa cúc,…; cây trồng điều tra bổ sung như cây bắp, chanh dây và cây chuối. Trong 6 tháng đầu năm, các Trung tâm Nông nghiệp(TTNN) thực hiện công tác điều tra DTDB tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng nông nghiệp tương đối đầy đủ và đảm bảo đúng thời gian quy định; cơ bản công tác BVTV đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất đề ra, không để dịch hại lây lan ra diện rộng.

2. Công tác tập huấn về DTDB

Chi cục BVTV kết hợp với các TTNN đã tổ chức 01 lớp tập huấn về phương pháp điều tra, phát hiện sâu bệnh hại cây trồng cho 36 cán bộ kỹ thuật và khuyến nông viên các xã, thị trấn làm công tác DTDB của TTNN các huyện, thành phố.

3. Tình hình sinh vật hại trên một số cây trồng

* Cây lúa (16.341,3ha)

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 1.342,5 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và Đức Trọng (giảm 3.513,3 ha so với 6 tháng năm 2012). Mật độ trung bình 197,9 con/m2, cục bộ 8.000 con/m2. Trong đó nhiễm nặng 73,3 ha với mật độ > 3.000 con/m2 tại Đạ Tẻh (giảm 84,7ha so với 6 tháng năm 2012).

- Bệnh đạo ôn: Bệnh nhiễm 452,2 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Đức Trọng với tỷ lệ bệnh 2,9 - 30%.

- Ốc bươu vàng: diện tích nhiễm 481,9 ha trong đó nhiễm nặng 101,2 ha, mật độ 1,5 - 15 con/m2.

* Cây cà  phê (145.734,6 ha)

- Vàng lá: Nhiễm 16.839,9 ha tại Bảo Lâm, Lâm Hà, Đà Lạt, Di Linh, Lạc Dương và Bảo Lộc với tỷ lệ hại 4,9 - 38% (giảm 3.102,5 ha so với 6 tháng năm 2012). Diện tích nhiễm nặng 220 ha tại Đà Lạt (Giảm 657ha so với 6 tháng năm 2012).

- Ve sầu: Xuất hiện và gây hại trên diện tích 9.627 ha, mật độ 9 - 42 con/gốc. Trong tháng 5 năm 2013, tại Lâm Hà có 50,85 ha bị ve sầu mới (Cryptotympana mandarina Distant) gây hại cành (TLH 5,6 - 13,7%), cục bộ có 0,85 ha hại nặng (TLH 62,5%).

- Sâu đục thân mình trắng xuất hiện và gây hại từ cuối tháng 3, tại Xuân Trường, Trạm Hành của thành phố Đà Lạt diện tích 3.060 tỷ lệ hại 3,4-40% cây.

- Rệp sáp: Nhiễm tại Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng và Bảo Lâm 20.086,1 ha, TLH 2,9 - 32% chùm quả. Trong đó, diện tích nhiễm nặng 415 ha tại Bảo Lâm.

* Cây điều (14.510 ha)

  Bệnh xì mủ: Nhiễm 5.453,3 ha tại Đạ Tẻh, Đam Rông, diện tích nhiễm nặng 261,1 ha, TLH 6,6 - 28%.

* Cây chè  (24.319,2 ha)

- Rầy xanh: Nhiễm tại Bảo Lộc, Bảo Lâm diện tích 8.020,2 ha, TLH 4,9 - 22%, trong đó có 536,3 ha nhiễm nặng.

- Bọ xít muỗi: Diện tích nhiễm 10.293,9 ha, TLH 7,4- 24 %, trong đó nhiễm nặng 1.348 ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc vào thời điểm tháng 2/2013.

* Trên cây rau:

- Cây cà chua(5.647 ha):  Xoăn lá, diện tích nhiễm là 1.411,5 ha, chủ yếu tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 3,2 - 20 %.  Sâu xanh nhiễm tại Đơn Dương 690 ha (90 ha nhiễm nặng), TLH 3,1 - 20%.

- Rau họ thập tự(4.058 ha):Sâu tơ nhiễm 851 ha, mật độ từ 5,4 - 40 con/m2; trong đó nhiễm nặng 35 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương. Bệnh sưng rễ nhiễm 1.010,9 ha tại Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, trong đó 131,7 ha nhiễm nặng, TLH 7,4 - 30 %.

* Trên cây dâu tây (80 ha):

 Bệnh đốm đen nhiễm 50 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, TLH: 5,8 - 32% lá, trong đó nhiễm nặng 8 ha. Bệnh mốc xám nhiễm tại Đà Lạt, Lạc Dương là 52 ha, trong đó có 16 ha nhiễm nặng, TLH: 10,2 - 44 %.

* Cây cao su (7.343 ha):

 Bệnh xì mủ nhiễm 603 ha tại Đạ Tẻh, TLH 7,2 - 60%, trong đó nhiễm nặng 229 ha. Bệnh rụng lá Corynespora nhiễm 302 ha, TLH 6,9 - 42% tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

* Cây mít (535 ha)

Trong tháng 3 năm 2013 Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp, TTNN Đam Rông kiểm tra tình hình sâu đục quả hại mít (Glyphodes caesalis). Kết quả có 35 ha ở trang trại của Doanh nghiệp tư nhân Thiên Lý bị hại; với tỷ lệ cây bị hại từ 75 – 80 %, tỷ lệ quả bị hại từ 20- 30%. Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Thiên Lý và bà con nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế sự lây lan trên diện rộng.

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác