Thống kê truy cập

2914850
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
428
428
58024
2914850

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 14/10/2019 – 21/10/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số:  42 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 – 21/10/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18,3 – 22,40C, cao nhất 28,6 – 330C, thấp nhất 12,6 – 16,60C; độ ẩm không khí 81 – 87%, lượng mưa 54,4 – 167,3mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Hè Thu

5.912

 

Đòng – trỗ

80

Ngậm sữa

934

Thu hoạch

4.898

Vụ Mùa

12.148

 

Mạ

851

Đẻ nhánh

7.699

Đòng – trỗ

3.024

Ngậm sữa

504

Thu hoạch

70

Cây ngô

Vụ Hè Thu

Thu hoạch xong

6.345

Vụ Mùa

Cây con – phát triển thân lá

3.055,2

Cây trồng khác

Cây cà phê

174.391

 

Kiến thiết cơ bản

9.647

Chắc quả - chín bói

164.744

Cây điều

Phát triển thân lá – ra lộc non

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc – thu hoạch

8.520

Cây tiêu

Quả non – nuôi quả

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.417

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.552

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá nhiễm 25ha tại Đạ Tẻh (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 6 – 15,3%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông nhiễm 24ha tại Di Linh (8ha nhiễm nặng), tăng 12ha so với kỳ trước, TLH 10-20%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ - trung bình 15ha tại Đơn Dương (giảm 4ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 4-10 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 292ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 386ha so với kỳ trước), TLH 11 - 28%.

- Bệnh gỉ sắt nhiễm 272ha tại Đà Lạt, Lâm Hà (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 17-40%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 491ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (giảm 11ha so với kỳ trước), TLH 22-25%.

- Rệp các loại, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại rải rác 663ha tại Đạ Tẻh, TLH 16 – 28,2%.

- Bệnh thán thư nhiễm 1.945,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 18 – 31,5%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 4,1 – 6,4%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm nhiễm 485,2ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 156,7ha so với kỳ trước), TLH 10,7 – 20%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại 315,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (73,1ha nhiễm nặng), tăng 11,4ha so với kỳ trước, TLH phổ biến 11,6 -16,6%, cao 23,3%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 78,5ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt, (giảm 37,1ha so với kỳ trước), TLH 3,3 - 10%.

- Sâu tơ ít biến động so với kỳ trước, gây hại rải rác 175ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, mật độ 16 - 30 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 50ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 15ha nhiễm nặng), TLH 30-50%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn gây hại trên lúa vụ Mùa giai đoạn trỗ chín.

- Trên cây cà phê: Theo dõi bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, vàng lá trên cà phê.  

- Trên cây điều: Chú ý phòng trừ  bọ xít muỗi, bệnh thán thư.

- Trên cây rau: Bệnh virus, sương mai, đốm lá, héo xanh vi khuẩn/rau họ cà; bệnh sưng rễ, thối nhũn, cháy lá/rau thập tự có khả năng tiếp tục lây lan và gây hại mạnh.

- Trên cây sầu riêng: Chú ý bệnh xì mủ trên các vườn sầu riêng, đặc biệt là các vườn bị ngập nước, đọng nước, không có mương thoát nước trong mùa mưa.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh virus, rỉ sắt tiếp tục gây hại các giai đoạn sinh trưởng của cây hoa cúc.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều

Hướng dẫn nông dân tập trung tỉa cành tạo tán, bón phân đợt 2 kết hợp vệ sinh vườn, làm cỏ hạn chế bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan gây hại. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …); Bọ xít muỗi phòng trừ bằng các loại thuốc: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây rau, hoa:

Bệnh virus: sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...; Sử dụng các chất kích kháng tăng khả năng chống chịu như Cytosinpeptidemycyn (Sat 4SL),…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác