Thống kê truy cập

2930828
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
414
2089
3053
2930828

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 05 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 05/2018

 

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Số cuộc

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

HỘI THẢO THUỐC BVTV

2/5/2018

07h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD
Antracol 70 WP
Nativo
750WG
Becano 500SC

08

Tại vườn Ông Trần Văn Hoánh – thôn 10 – xã Tân Lâm – huyện Di Linh

Di Linh

3/5/2018

07h30

Tại vườn Ông Nguyễn Văn Điện – thôn 11 0 xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

4/5/2018

07h30

Tại vườn Ông Tống Xuân Đường – thôn 8 – xã Tân Lâm – huyện Di Linh

Di Linh

5/5/2018

07h30

Tại vườn Ông Nguyễn Huy Thắng – xã Tân Lạc – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

7/5/2018

07h30

Đại lý Hoa Thông – xã Lộc Nam – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

8/5/2018

07h30

Tại vườn Ông Thạch Văn Kiên – TT Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

9/5/2018

07h30

Tại vườn Phạm Văn Đoàn – TT Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/5/2018

07h30

Tại vườn Ông Mai Quang Đắc – thôn Nông Trường – Xã Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

10/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

 

 

Closer 500WG
Anboom 48EC
Amistar top 325SC
Tilt Super  300EC

03

Đại lý Vân – thôn Tân Lộc – xã Tân Văn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/5/2018

08h00

Đại lý Thắng Tâm – TDP Đông Anh 1 – TT Nam Ban – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/5/2018

08h00

Đại lý Hồng Hoàng, thôn 14, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

12/5/2018

16h00

Công ty CP Bình Điền Mekong

Prodigy 23SC
Indar 240SC

01

tại Nhà hàng Toàn Đào - thôn Nghĩa Hiệp 1 – xã Ka Đô - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

12/5/2018

`084h

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

Anvil 5SC
Selecron 500 EC

05

Đại lý Thành Đạt, thôn 3, xã Hòa Nam, huyện Di Linh

Di Linh

12/5/2018

14h00

Đại lý Cúc, thôn 8, xã Lộc Thành, huyện Di Linh

Di Linh

13/5/2018

08h00

Đại lý Hoa Thông, thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

13/5/2018

08h00

Đại lý Thảo Yến, thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh

Di Linh

13/5/2018

14h00

Đại lý Luyện Hương, thôn 9, xã Đại Lào, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

14/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

Closer 500WG
Anboom 48EC
Amistar top 325SC
Tilt Super  300EC

 

Đại lý Vạn Tường – xóm 3 – thôn Tân An – xã Tân Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/5/2018

08h00

Chi nhánh Công ty CP Khử trùng Việt Nam tại Đồng Nai

Anvil 5SC
Selecron 500 EC

16

Đại lý Huy, 364 Lý Thường Kiệt, TT Di Linh, huyện Di Linh

Di Linh

14/5/2018

14h00

Đại lý Công Nguyên, 154 Lý Thường Kiệt, TT Di Linh, huyện Di Linh

Di Linh

15/5/2018

08h00

Đại lý Bảo Toàn, thôn 3, xã Tân Lâm, huyện Di Linh

Di Linh

15/5/2018

14h00

Đại lý Vân Quy, thôn Gia Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh

Di Linh

15/5/2018

08h00

 Đại lý Thắng Tâm - Đông Anh 2-Nam Ban-Lâm Hà

Lâm Hà

15/5/2018

08h00

 Đại lý Sơn Oanh - Trung Hậu-Ninh Loan - Đức Trọng

Đức Trọng

15/5/2018

14h00

Đại lý Công Thương - Hoàn Kiếm 2-Nam Ban - Lâm Hà

Lâm Hà

15/5/2018

14h00

Đại lý Linh Tính - Đà An-Đà Loan - Đức Trọng

Đức Trọng

16/5/2018

08h00

 Đại lý Lâm Hà - Quảng Đức-Đinh Văn-Lâm Hà

Lâm Hà

16/5/2018

08h00

Đại lý Nam Hoa - Tân Tiến-Tân Văn-Lâm Hà

Lâm Hà

16/5/2018

08h00

Vườn Oong Nguyễn Văn Báo, thôn 7, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

17/5/2018

08h00

Vườn Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

17/5/2018

08h00

Đại lý Văn – Tân Tiến-Tân Văn-Lâm Hà

Lâm Hà

17/5/2018

08h00

Đại lý Thành Đạt - Nông Trường 1-Phúc Thọ-Lâm Hà

Lâm Hà

17/5/2018

14h00

Đại lý Lâm Giang - Tân Trung-Tân Hà-Lâm Hà

Lâm Hà

17/5/2018

14h00

Đại lý Hằng Nghĩa – Đức Thành-Hoài Đức-Lâm Hà

Lâm Hà

17/5/2018

17h00

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

Biobac 50WP
Oncol 5 GR

02

Nhà hàng Tâm Châu – số 294 – đường Trần Phú – Phường 1 – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

18/5/2018

14h00

Đại lý Quang Tuyền, thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

23/5/2018

17h00

Công ty TNHH Arysta Life Science Việt Nam

Biobac 50WP
Oncol 5 GR

02

Khách sạn Ngọc lan – số 42 – đường Nguyễn Chí Thanh – Phường 1 – Tp Đà lạt

Đà Lạt

24/5/2018

17h00

Nhà hàng Vân Sinh – số 339 quốc lộ 20 – TT Liên Nghĩa – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

21/5/2018

08h30

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh.

Centeratop 350SC
Shertox 25 EC
Pyritox 480EC
Putra-amine 865SL
Quash 276SL
Supremo 41SL
M150 700WG
Siriphos 48EC
Uni-dipro 300EC
Uni-aceta 20SP
Phesolmanco-M 72WP
Uni-dowslin 55EC

02

Đại lý Thảo Nhi – ngã 3 Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

22/5/2018

08h30

Đại lý Vẩy Moi – thôn 5 – Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

25/5/2018

15h00

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP
Sumi - Eight
12.5 WP
ProGibb 40%SG
Dantotsu 50WG
Validacin 3SL
Validacin 5SL
Padan 95SP
Sumipleo 10EC
Tricel 48EC
Danjiri 10SC

01

Nhà hàng tiệc cưới Khách sạn Seri – Địa chỉ: số 05 đường 28/3, phường 1, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

27/5/2018

08h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam.

Opera 183SE

01

Đại lý Bảo Toàn, thôn 6, Tân Lâm, huyện Di Linh

Di Linh

 

HỘI THẢO PHÂN BÓN

2/5/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón sinh học RQ

03

UBND Xã Hòa Nam, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

UBND Xã Tân Lâm, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 1A, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

2/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

3/5/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón sinh học RQ

08

Hội trường Thôn 1B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 2A, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 2B, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 3, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

4/5/2018

8h

Hội trường Thôn 4, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 5a, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 5b, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 9, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

4/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Phúc Thọ – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

5/5/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón sinh học RQ

04

Hội trường Thôn 11, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

8h

Hội trường Thôn 12, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 14, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn 15, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

5/5/2018

09h00

Công ty Cổ phần Hóa chất & Phân bón Thụy Điển

Phân trung lượng cải tạo đất, Phân bón NPK 20-8-14+TE Phân Ure Xanh, Phân bón NK 16-9+TE, Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 16-16-8, Phân bón NPK 20-15-5+TE, Phân bón NPK 18-5-18+TE

01

Đại lý Mạnh Qúy – thôn Yên Thành – xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

6/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Đan Phượng – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

6/5/2018

8h

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

phân bón sinh học RQ

02

Hội trường Thôn Đông Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

14h

Hội trường Thôn Nam Trang, Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

6/5/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng,
Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng,
phân NPK 6-30-30 + vi lượng

03

NVH Xã Lộc Thành - huyện Bảo Lâm

Bảo lâm

6/5/2018

8h00

NVH Xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

6/5/2018

8h00

NVH Xã Đạ Long – huyện Đam Rông

Đam Rông

7/5/2018

08h00

Công ty CP Đầu tư &Phát triển Thiên Hòa

phân bón NPK Thiên Hòa KOMI, SUMI Tăng Trưởng, SUMI Nuôi Trái, KOMI 20-10-10, nuôi trái, KOMI Tiêu tăng trưởng, KOMI-SE, KOMI Đen 18-6-20

01

Đại lý Thủy Hương - Thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

7/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

 Hội trường thôn Lạc Thạnh – xã Tu Tra – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

7/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 11 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

8/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường thôn Đại Ninh – xã Ninh Gia – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

8/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Hòa Nam – huyện Di Linh

Di Linh

8/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Trí Việt

Phân vi lượng bón rễ KK3
Phân vi lượng bón rễ RTM

01

Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng – đường Trần Quốc Toản – phường 10 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

8/5/2018

15h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Minh Ngọc – thon 13 – xã Lộc Ngãi – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

9/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường Khu phố Chi Lăng 2 – TT Nam Ban – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

9/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 12 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

9/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

02

Đại lý Ba Sái – thon 5 – xã Hòa Nma – huyện Di Linh

Di Linh

10/5/2018

08h00

Đại lý Tùy Họa – thôn 3 – xã Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

10/5/2018

15h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Nam Hoa – thôn Tân Tiến – xã Tân Văn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

10/5/2018

15h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

01

Đại lý Thúy Nguyên – thôn 2 – xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/5/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Hoài Đức – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

10/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Hòa Trung – huyện Di Linh

Di Linh

10/5/2018

15h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

01

Đại lý Thúy Nguyên – thôn 2 – xã Lộc Phú – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

10/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

02

Hội trường Khu phố chợ Thăng Long – TT Nam Ban – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/5/2018

08h30

Hội trường UBND xã Đông Thanh -  huyện Lâm Hà

Lâm Hà

11/5/2018

14h00

Công ty TNHH XNK Phân bón Contiental

Phân bón Fetico NPK  20-10-10+TE, Phân bón Fetico NPK 20-10-15+TE, Phân bón Fetico NPK 20-4-5+3S+TE, Phân bón Fetico NPK 19-4-4+3S+TE, Phân bón Fetico NPK 16-16-17+TE

01

Hội trường khách sạn Minh Tâm, số 20 đường Khe Sanh, phường 10, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

11/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 8 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

11/5/2018

14h00

Công ty TNHH XNK Phân bón Contiental

Phân bón Fetico NPK  20-10-10+TE, Phân bón Fetico NPK 20-10-15+TE, Phân bón Fetico NPK 20-4-5+3S+TE, Phân bón Fetico NPK 19-4-4+3S+TE, Phân bón Fetico NPK 16-16-17+TE

01

Hội trường khách sạn Minh Tâm, số 20 đường Khe Sanh, phường 10, Tp Đà Lạt

Đà Lạt

11/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Hoa Hồng – thôn Liên Hà – xã Liên Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/5/2018

13h00

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Gia

Phân bón lá Seaweed X.O 
Phân bón Rich Bo, Phân bón VL Hoa Kỳ, Phân bón Seaweed Silic, Phân bón Airbus
Phân bón lá AMC- lớn quả (Tomahawk 6-30-30+TE), Phân bón lá AMC- Phos (Forsat 10-60-7+TE),  Phân bón lá AMC- Bo (One Bo), Phân bón lá AMC- K-Humate (Rotocine), Phân bón lá AMC- Canxi (Seaweed Canxi), Phân bón Solubo – Canxi, Phân bón lá AMC- Sinh Trưởng (Acetamin 35-10-10+TE)
Phân bón NPK 8-6-4

01

gia đình Nguyễn Tấn Long - thôn 2 - xã Lộc An - huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Tuyên Phấn – thôn Đoàn Kết – xã Đan Phượng – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/5/2017

13h30

Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Mỹ

Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 30-20-5, Phân bón NPK 30-10-10, Phân bón NPK 18-16-8+TE, Phân bón NPK 18-6-16+TE, Phân bón NPK 21-7-21

01

Đại lý Vũ Thúy – thôn Lạc Lâm – xã Phú Hội  - huyện Đức Trọng

Đức Trọng

12/5/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12/5/2018

14h00

UBND Xã Hiệp An  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

12/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Đinh Lạc – huyện Di Linh

Di Linh

 13/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng,
Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng,
phân NPK 6-30-30 + vi lượng

03

NVH Xã Lộc Nam - huyện Bảo Lâm

Bảo lâm

13/05/2018

8h00

NVH Xã Ninh Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

13/05/2018

8h00

NVH Xã  Đạ Tông – huyện Đam Rông

Đam Rông

13/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 7 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

13/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 1- xã Đạ Tồn – huyện Đạ  Huoai

Đạ Huoai

13/5/2018

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Đạ Tồn – huyện Đạ  Huoai

Đạ Huoai

13/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3, KOMIX BT1
Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

01

HTX trái cây Phước Lộc, thôn 4, xã Hà Lâm, Đạ Huoai

Đạ Huoai

13/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Thắng Tám – thôn Tân Tiến – xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

13/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón Quốc tế

Phân bón NPK QUỐC TẾ  20-12-8-6S+TE (SIÊU TĂNG TRƯỞNG), Phân bón NPK QUỐC TẾ 20-5-5-13S+TE (FLORIDA), Phân bón NPK QUỐC TẾ 17-7-17+7S+TE, Phân bón NPK QUỐC TẾ 17-7-19-6S+TE (CHẮC HẠT), Phân bón NPK QUỐC TẾ 16-12-15-5S+TE (HỒ TIÊU), Phân bón QUỐC TẾ

01

Đại lý Vũ Thúy – thôn Lạc Lâm – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

02

Đại lý Thanh Nguyệt – thôn Phúc Thọ xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14/5/2018

15h00

Đại lý Đông Hà – thôn 8 – xã Đông Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 3 - xã Đạ Tồn – huyện Đạ  Huoai

Đạ Huoai

14/5/2018

14h00

Hội trường thôn 4- xã Đạ Tồn – huyện Đạ  Huoai

Đạ Huoai

14/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Liên Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14/05/2018

8h00

UBND Xã Hiệp Thạnh  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

14/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Gia Hiệp – huyện Di Linh

Di Linh

14/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND xã Tân Thành -  huyện Đức Trọng

Đức Trọng

15/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND xã Đinh Lạc -  huyện Di Linh

Di Linh

15/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 6 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

15/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Nam Lục – thôn Hoàn Kiếm 2 – xã Nam Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 1 - xã Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

15/5/2018

14h00

Hội trường thôn 2 - xã Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

15/5/2018

07h30

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón NPK 16-16-8-8S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 18-14-7-7S+TE (Zn+Cu)
Phân bón NPK 18-8-16-5S+TE
Phân bón BLC Hạn chế rụng quả
Phân bón NPK 17-7-17-7S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 16-8-16-8S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 16-7-17-8S+TE (MgO+SiO2+Zn)
Phân bón NPK 17-5-17-8S+TE (MgO+Zn)
Phân bón NPK 22-8-18+TE
Phân bón NPK 16-8-14-8S+TE
Phân bón NPK 16-8-18-5S+TE
Phân bón NPK 16-6-16-8S+TE
Phân bón NPK 15-8-18+TE
Phân bón NPK 19-13-8-5S+TE
Phân bón NPK 17-5-20-5S+TE
Phân bón NPK 16-6-18-8S+TE (Zn+Cu)
Phân bón Hữu cơ khoáng BLC 04
Phân bón Hữu cơ vi sinh BLC 08
Phân bón Hữu cơ vi sinh BLC 09

01

Nhà hàng Ba Đình – TT Nam Ban – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

15/5/2018

07h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy sản xuất phân bón
Ong Biển

Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 03 
 Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 05

02

Hội trường UBND xã Ka Đô – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

16/5/2018

07h30

Hội trường UBND xã Pró – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

16/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Phân bón NPK 16-16-8-8S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 18-14-7-7S+TE (Zn+Cu)
Phân bón NPK 18-8-16-5S+TE
Phân bón BLC Hạn chế rụng quả
Phân bón NPK 17-7-17-7S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 16-8-16-8S+TE (B+Zn)
Phân bón NPK 16-7-17-8S+TE (MgO+SiO2+Zn)
Phân bón NPK 17-5-17-8S+TE (MgO+Zn)
Phân bón NPK 22-8-18+TE
Phân bón NPK 16-8-14-8S+TE
Phân bón NPK 16-8-18-5S+TE
Phân bón NPK 16-6-16-8S+TE
Phân bón NPK 15-8-18+TE
Phân bón NPK 19-13-8-5S+TE
Phân bón NPK 17-5-20-5S+TE
Phân bón NPK 16-6-18-8S+TE (Zn+Cu)
Phân bón Hữu cơ khoáng BLC 04
Phân bón Hữu cơ vi sinh BLC 08
Phân bón Hữu cơ vi sinh BLC 09

01

Đại lý Tuấn Thanh: Thôn 3 – xã Lộc Thành – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

16/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường thôn 3 - xã Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

 16/5/2018

14h00

Hội trường thôn 4 - xã Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

15/5/2018

08h00

Công ty CP Sản xuất & xuất nhập khẩu Quang Dũng

Phân bón: Rapid Bioblend, Rapid Super, Rapid KSFish, Rapid Home, Rapid Hydro, Rapid Smart, Rapid Bom, Bio More Bloom

01

Đại lý Nam Lục – thôn Hoàn Kiếm 2 – xã Nam Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

16/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND xã Hòa Ninh -  huyện Di Linh

Di Linh

16/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

17/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường thôn 3 – xã Lộc Ngãi -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

17/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND phường 5 - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

18/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Tân Lâm – huyện Di Linh

Di Linh

18/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND xã Lộc Ngãi -  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

18/5/2018

07h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy sản xuất phân bón
Ong Biển

Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 03 
 Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 08

01

Nhà hàng Chương – số B19 Hoàng Văn Thụ - phường 4 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

18/5/2018

08h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

02

Đại lý Thanh Liêm: Thôn Nam Trang, Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

18/5/2018

14h00

Đại lý Quang Thơm: thôn Liên Kết, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 1 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

18/5/2018

14h00

Hội trường TDP 2 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

18/5/2018

09h00

Công ty TNHH Garsoni

Phân bón NPK 15-5-20+TE
Phân bón Calcium Nitrate Boron

01

Đại lý Phương Nguyên - thôn Liên Trung – xã Tân Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/5/2017

13h30

Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Mỹ

Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 30-20-5, Phân bón NPK 30-10-10, Phân bón NPK 18-16-8+TE, Phân bón NPK 18-6-16+TE, Phân bón NPK 21-7-21

01

Đại lý Bình Minh – thôn R’ Chai – xã Phú Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18/5/2017

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

03

UBND Thị trấn Liên Nghĩa  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18/05/2018

8h00

UBND Xã Tân Thanh – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/05/2018

8h00

UBND Xã Liên Hiệp  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18/5/2018

07h30

Công ty TNHH SX TM Đại Nam - Nhà máy sản xuất phân bón
Ong Biển

Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 03 
 Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển - 08

01

Nhà hàng Chương – số B19 Hoàng Văn Thụ - phường 4 – Tp Đà Lạt

Đà Lạt

18/5/2018

08h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

02

Đại lý Thanh Liêm: Thôn Nam Trang, Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

Di Linh

18/5/2018

14h00

Đại lý Quang Thơm: thôn Liên Kết, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 1 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

18/5/2018

14h00

Hội trường TDP 2 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

19/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

01

Hội trường UBND xã ĐanKia – huyện Lạc Dương

Đà Lạt

19/05/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Đạ Long  – huyện Đam Rông

Đam Rông

19/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 3 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

19/5/2018

14h00

Hội trường TDP 4 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

19/5/2018

8h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

Phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 8-4-8 + 10 OM
Phân bón khoáng hữu cơ mai vàng NPK 18-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai nở VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; phân bón khoáng hữu cơ mai tím NPK 12-3-14 + 10 OM, phân bón khoáng hữu cơ mai nở NPK 7-7-7 + 10 OM

02

Đại lý Doãn Liên: Thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

19/5/2018

14h00

Đại lý Tho Thản: thôn Liên Kết, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 5 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

20/5/2018

14h00

Hội trường TDP 6 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

20/05/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Phúc Thọ – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

20/05/2018

14h00

UBND Xã N’Thol Hạ  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

20/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng,
Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng,
phân NPK 6-30-30 + vi lượng

03

NVH Phường Lộc Phát – Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

20/05/2018

8h00

NVH Xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

20/05/2018

8h00

NVH Xã Đạ M Rông – huyện Đam Rông

Đam Rông

20/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Hiệp An – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

21/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND xã Đạm Bri -  Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

21/5/2018

08h30

Công ty TNHH Ánh Thiên Phúc

Phân bón hữu cơ vi sinh EMZ-USA
Phân Vi sinh vật phân giải lân – cố định đạm ATP – AZOP
Phân bón lá hữu cơ khoáng Boro-Max
Phân bón lá khoáng hữu cơ Breakout
Phân bón lá khoáng hữu cơ Copper
Phân bón lá khoáng hữu cơ Jackpot
Phân bón lá khoáng hữu cơ Lucky 7
Phân bón lá khoáng hữu cơ  Max Pak
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Nitro
Phân bón lá khoáng hữu cơ Super Phos
Phân bón lá khoáng hữu cơ Vitol

02

Hội trường UBND xã Xuân Trường - Tp Đà Lạt

Đà Lạt

21/5/2018

08h30

Hội trường UBND xã Đạ Sar – huyện Lạc Dương

Lạc Dương

21/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Đạ M'rong  – huyện Đam Rông

Đam Rông

21/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 7 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

21/5/2018

14h00

Hội trường TDP 8 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

21/5/2018

08h30

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh.

Centeratop 350SC
Shertox
25 EC
Pyritox
480EC
Putra-amine 865SL
Quash 276SL
Supremo 41SL
M150 700WG
Siriphos 48EC
Uni-dipro
300EC
Uni-aceta 20SP
Phesolmanco-M 72WP
Uni-dowslin 55EC

 

Đại lý Thảo Nhi – ngã 3 Đinh Trang Hòa – huyện Di Linh

Di Linh

22/05/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Đan Phượng – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

22/05/2018

8h00

UBND Xã Bình Thạnh  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

22/5/2018

08h30

Công ty TNHH TM - DV Diên Khánh.

Centeratop 350SC
Shertox
25 EC
Pyritox
480EC
Putra-amine 865SL
Quash 276SL
Supremo 41SL
M150 700WG
Siriphos 48EC
Uni-dipro
300EC
Uni-aceta 20SP
Phesolmanco-M 72WP
Uni-dowslin 55EC

 

Đại lý Vẩy Moi – thôn 5 – Liên Đầm – huyện Di Linh

Di Linh

22/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 9 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

22/5/2018

14h00

Hội trường TDP 10 – TT Madaguoi – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

22/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

22/5/2018

08h30

Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Phân Ure hạt đục, thương hiệu Đạm Cà Mau; Phân Ure N46.Plus; Phân bón NPK 16-16-8+13S+TE;Phân bón sinh học N.HUMATE+T

01

Hội trường UBND phường Lộc Tiến -  Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

23/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Đạ Rsal  – huyện Đam Rông

Đam Rông

23/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 1 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

23/5/2018

14h00

Hội trường TDP 2 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

24/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 3 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

24/5/2018

14h00

Hội trường TDP 4 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

24/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3, KOMIX BT1
Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

01

Đại lý Hoàng Lâm – xã Lộc Thanh, Bảo Lâm

Bảo Lâm

24/5/2018

15h30

Công ty Cổ phần Hữu cơ Daito

Phân bón Hữu cơ sinh học HUMIX Cà phê, tiêu (giai đoạn 1); Phân bón sinh học HUMIX (Phân bón lá)
Phân vi lượng HUMIX

01

vườn ông Nguyễn Văn Đoàn - thôn 5 - xã Tân Lâm - huyện Di Linh

Di Linh

24/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Tân Văn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

24/05/2018

8h00

UBND Xã Phú Hội  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

24/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Ninh Gia – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

25/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Đạ Tông  – huyện Đam Rông

Đam Rông

25/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 5 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

25/5/2018

14h00

Hội trường TDP 6 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

25/5/2018

13h30

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vôi Hà Nam

Phân bón trung lượng Thiên Long 2

02

Đại lý Quý Thúy thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/5/2018

13h30

Đại lý Linh Tính thôn Đà Loan, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

02

Hội trường TDP 7 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

26/5/2018

14h00

Hội trường TDP 8 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

26/5/2018

13h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3, KOMIX BT1
Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

01

Đại lý Ngọc Khiết – Khu 4, TT Lộc Thắng, Bảo Lâm

Bảo Lộc

26/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

02

UBND Xã Gia Lâm – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

26/05/2018

8h00

UBND Xã Tân Hội  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV Sinh Thái Phú Nông TG

Phân NPK 15-30-15 + Vi lượng,
Phân NPK 30-10-10 + Vi lượng,
phân NPK 6-30-30 + vi lượng

01

NVH Xã N’ Thôn Hạ – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

27/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón sinh học CQ

01

Hội trường TDP 9 – TT Đạm Ri – huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

27/5/2018

08h00

Công ty Cổ phần Thiên Sinh

Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX BT3, KOMIX BT1
Phân bón hữu cơ vi sinh KOMIX USM
Phân bón khoáng hữu cơ KOMIX CP

01

HTX Đông Di Linh, 1018 Hùng Vương, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

27/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

01

UBND Xã Liêng Srônh  – huyện Đam Rông

Đam Rông

28/05/2018

14h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

 

UBND Xã Đạ Đờn – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28/05/2018

8h00

 

UBND Xã Tân Thành  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

28/5/2018

08h30

Công ty TNHH Khoa Kim Huệ

phân bón hữu cơ Gà Vàng

01

UBND xã Ninh Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

29/05/2018

8h00

Công ty TNHH MTV TM-DV Phân bón sinh học Đạt Nông

Phân bón Nuti - Bo
Phân bón Muti – Kẽm
Phân bón trung lượng Silic - Gold
Phân vi lượng Felic
Phân bón Cabo – Gold
Phân bón Nuti – đồng
Phân bón lá TN 7-5-47
Phân bón lá TN 8-4-8
Phân bón ManZin
Phân bón vi lượng Molic
Phân bón lá TN 10-5-44 Tebo
Phân bón lá TN 5-35 TE
Phân bón vi lượng Nuti - Bo
Phân bón trung lượng SiliMater
Phân bón vi lượng Mo – HQ
Phân bón trung lượng Canxi Max
Phân bón vi lượng Comats

04

UBND Xã Phi Liêng  – huyện Đam Rông

Đam Rông

30/05/2018

8h00

UBND Xã Nam Hà – huyện Lâm Hà

Lâm Hà

30/05/2018

8h00

UBND Xã Ninh Gia  – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

31/05/2018

8h00

UBND Xã Rô Men  – huyện Đam Rông

Đam Rông

Các tin khác