Thống kê truy cập

3111647
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
490
12995
21016
3111647

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 24/01/2022 – 30/01/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 12/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 04 (Từ ngày 24/01/2022 – 30/01/2022)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 15,4 – 24,40C, cao nhất 29 – 32,70C, thấp nhất 9,6 – 12,50C; độ ẩm không khí 70 – 79%, lượng mưa 0 – 2,8mm, tổng số giờ nắng 55,8 – 69,7h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

1.032,7

Đẻ nhánh

1.468

Đòng – trỗ

2.903

Ngậm sữa - Chín

903,8

Thu hoạch

320

Tổng

6.627,5

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con - PTTL

1.339,2

Tổng

1.339,2

Cây cà phê

Chăm sóc

172.813,6

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Ra bông

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.620

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.323

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

 II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 126ha tại Đạ Tẻh (tăng 80ha so với kỳ trước), TLH 14,9 – 22,2%.

- Ốc bươu vàng gây hại 49ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 32,1ha so với kỳ trước), mật độ 2-4 con/m2.

- Ngộ độc phèn gây hại 109ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (tăng 19ha so với kỳ trước), TLH 13 – 30%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá,... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 24ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ 2 – 8con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.285,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 15 – 22%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.504,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (giảm 273,3ha so với kỳ trước), TLH 17 – 28%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.031,4ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 430ha so với kỳ trước), TLH 17 – 26,5%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.284ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 56ha so với kỳ trước), TLH 8,3 – 11,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.450ha tại Bảo Lâm (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 9,3-13,6%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.663,9ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 19ha so với kỳ trước), TLH 12 – 27,3%.

- Sâu đục thân, cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại 122ha tại Đạ Huoai, TLH 6,5 – 7,2%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.408,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 209,2ha so với kỳ trước), TLH 18,7 – 29,9%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 482,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (95,2ha nhiễm nặng), TLH 14,1-28%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.391,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,9 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 128,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 6 – 20%.

- Bệnh mốc sương gây hại 85ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 10,6ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 10%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 404,9ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 37,9ha so với kỳ trước), mật độ từ 6 - 30 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình 25ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (tăng 2,9ha so với kỳ trước), TLH 4,2 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 6 - 10%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: OBV, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - làm đòng.

- Cây cà phê: Hiện nay cà phê đã thu hoạch xong, rệp các loại, bọ xít muỗi, sâu đục thân, bệnh vàng lá, khô cành, rỉ sắt, đốm mắt cua có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tăng nhẹ, cần tiếp tục theo dõi và chủ động phòng trừ, ngoài ra chú ý bệnh khô cành, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Hiện nay sầu riêng đang giai đoạn ra bông, chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ gây hại trên các vườn trũng thấp, trồng xen với mật độ cao.

- Cây rau: Thời tiết khu vực Đà Lạt và các vùng phụ cận hiện nay lạnh vào sáng sớm và chiều tối, nắng nóng vào buổi trưa. Chú ý phòng trừ dòi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân giai đoạn cây con - PTTL tại Đơn Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố thực hiện tốt công văn số 17/TTBVTV ngày 24/01/2022 của Chi cục về việc tăng cường theo dõi, phòng chống dịch hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang tiếp tục xuống giống vụ Đông Xuân. Chủ động khuyến cáo và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng các giống chống chịu sâu bệnh nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn, không sử dụng lúa thương phẩm làm giống, đảm bảo mật độ gieo sạ tối đa 120kg/ha, chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Chú ý theo dõi phòng trừ OBV, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa Đông Xuân tại Cát Tiên, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Đơn Dương.

2.2. Cây ngô

Sâu keo mùa thu sẽ tiếp tục gây hại trên ngô giai đoạn 3-9 lá thật. Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc bón phân, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển. Ngoài ra thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt bệnh nứt thân xì mủ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Các diện tích đã thu hoạch xong chủ động áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, bón phân để cây cà phê nhanh phục hồi chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả niên vụ 2022. Ngoài ra thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cà phê giai đoạn sau thu hoạch theo văn bản chỉ đạo số 377/TTBVTV ngày 23/12/2021 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng.

2.5. Cây điều

Hiện nay cây điều đã đậu quả đợt 1 khoảng 5% và tiếp tục ra hoa đợt 2. Đây là thời điểm rất mẫn cảm với sâu bệnh nhất là bọ xít muỗi và bệnh thán thư. Cần bám sát đồng ruộng để hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ, không để lây lan gây ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa, đậu quả và năng suất điều niên vụ 2021-2022.

2.6. Rau, hoa

Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua; sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá hại rau họ thập tự; trên cây hoa chú ý bệnh rỉ sắt, virus hại hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen hoa hồng./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác