Thống kê truy cập

2914728
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
306
306
57902
2914728

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 17/5/2021 – 23/5/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:  41/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 20 (Từ ngày 17/5/2021 – 23/5/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 20,1 – 27,80C, cao nhất 25,7– 36,2 0C, thấp nhất 14,2  – 22,8 0C; độ ẩm không khí 70 – 83%, lượng mưa 40 – 100mm, tổng số giờ nắng 78,6 – 92,4h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Đẻ nhánh

90

Đòng trỗ

960

Ngậm sữa -  chín

2.553

Thu hoạch

5.220

Tổng

8.823,0

Vụ Hè Thu

Mạ

3.200

Đẻ nhánh

370

Tổng

3.570

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

 

3.022,6

Vụ Đông Xuân

 

Vươn cao – Trỗ cờ

683,6

Thu hoạch

1.120

Tổng

1.803,6

Vụ Hè Thu

 

Cây con

1.219

Tổng

1.219

Cây cà phê

Quả non

170.895

Cây điều

Chăm sóc

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái – thu hoạch

12.014,8

Cây tiêu

Chăm sóc

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.014

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.985

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Đạo ôn lá ít biến động so với kỳ trước, gây hại 28ha tại Lạc Dương, TLH 9 – 10%.

- Bọ trĩ gây hại 26ha tại Đạ Tẻh, tăng 19ha so với kỳ trước, tỷ lệ hại 2,3 – 25%.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 38,9ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, tăng 5,1ha so với kỳ trước, (nhiễm nặng 5ha), mật độ 2 - 8con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.136,8ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, TLH 16 – 20%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  4.426,2ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, giảm 97ha so với kỳ trước, TLH 10 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại 3.559ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (giảm 115ha so kỳ trước), TLH 8,7 – 25,9%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 2.842ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, giảm 50ha so với kỳ trước, TLH 5 – 14,5%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.089,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, giảm 186ha so với kỳ trước, TLH 18 – 39,1%.

- Bệnh thán thư gây hại 5.224,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (11ha nhiễm nặng), giảm 38ha so với kỳ trước, TLH 21,2 – 68%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15,2ha tại Đạ Huoai (3,8ha nhiễm nặng), TLH 5– 16,9%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 940,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, tăng 55,1ha so với kỳ trước, TLH 16,6 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 39ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, (giảm 26,1ha so với kỳ trước), TLH 10 – 23%.

- Bệnh mốc sương gây hại 163,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (10ha nhiễm nặng), giảm 33,2ha so với kỳ trước, TLH 8– 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 653,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (20ha nhiễm nặng), tăng 104,8ha so với kỳ trước, mật độ từ 5 - 35 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 53,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, giảm 10ha so với kỳ trước, TLH 6,1 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 17%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ, sâu cuốn lá hại lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh có khả năng tăng nhẹ.

-  Cây cà phê: Thời tiết nắng mưa xen kẽ, các đối tượng mọt đục cành, rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành và bọ xít muỗi trên cà phê chè tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư tiếp tục gây hại mạnh cây điều tại 3 huyện phía Nam. Ngoài ra chú ý bọ cánh cứng có khả năng xuất hiện và gây hại trên cây điều.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh xì mủ, thán thư gây hại sầu riêng giai nuôi trái - thu hoạch.

- Cây rau: Thời tiết nắng nóng, có mưa rào rải rác, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, dòi đục lá tiếp tục gây hại trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, sâu tơ, bọ nhảy.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, héo xanh/hoa cúc, nhện đỏ, đốm đen, phấn trắng/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh tại Đơn Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bón phân cân đối, hạn chế sử dụng thuốc BVTV ở giai đoạn dưới 40 ngày sau sạ. Thương xuyên thăm đồng  phát hiện dịch hại kịp thời, ưu tiên sử dụng các nhóm thuốc BVTV sinh học để quản lý các đối tượng sâu cuốn lá, bọ trĩ.

2.2. Cây ngô

Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên ngô vụ Hè Thu giai đoạn cây con. Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây điều

Cây điều đã thu hoạch xong. Hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán, chăm sóc, bón phân để cây nhanh phục hồi. Chú ý phòng trừ đối với các diện tích nhiễm trung bình - nặng bệnh thán thư, bọ xít muỗi  và theo dõi chặt chẽ đối với bọ cánh cứng có khả năng xuất hiện và gây hại trên cây điều.

2.4. Cây sầu riêng

Sầu riêng đang giai đoạn nuôi trái, thời tiết có mưa rất thuận lợi cho bệnh xì mủ, cháy lá chết ngọn, thán thư phát triển và gây hại. Hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, chủ động phòng trừ sâu bệnh theo danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam trên cây sầu riêng.

2.5 Cây cà phê

Thời tiết nắng nóng, có mưa về chiều tối rất thuận lợi cho rệp sáp, bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, thán thư phát triển và gây hại. Cần hướng dẫn nông dân chủ động theo dõi, phòng trừ bằng biện pháp tổng hợp (IPM).

2.6. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh mốc sương, virus hại cà chua, sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn hại rau họ thập tự; bọ trĩ, rỉ sắt, virus hại hoa cúc./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác