Thống kê truy cập

3111880
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
723
13228
21249
3111880

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 04/5 – 10/5/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:  36/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 19 (Từ ngày 04/5 – 10/5/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 19,8 – 24,10C, cao nhất 32 – 36,50C, thấp nhất 12,8 – 17,80C; độ ẩm không khí 69 – 80%, lượng mưa 66 – 74,7mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

8.701,7

 

Ngậm sữa - chín

157

Thu hoạch

8.544,7

Vụ Hè Thu

2.633

 

Mạ

2.162

 

Đẻ nhánh

355

 

Đòng – trỗ

116

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

 

1.914,4

 

Thâm râu

564,5

Thu hoạch

1.349,9

Vụ Hè Thu

Cây con

665

Cây trồng khác

Cây cà phê

Trái non

164.744

Cây điều

Chăm sóc

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái

8.520

Cây tiêu

Thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.235

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.366

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 45ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đạ Tẻh (tăng 6ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 9,6%.  

- OBV, rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn, đen lép hạt, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 78,4ha tại Đơn Dương (22,4ha nhiễm nặng), giảm 41,6ha so với kỳ trước, mật độ 3 - 9 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 201ha cà phê chè tại Lạc Dương (giảm 15ha so vói kỳ trước), TLH 20,1 – 22%.

- Rệp sáp gây hại 907,8ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng (giảm 238ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 12,3%.

- Bệnh khô cành gây hại trung bình 241ha tại Lạc Dương, Lâm Hà (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 17-25%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh rỉ sắt, vàng lá… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 5.391,1ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 130,2ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 23%.

- Bệnh thán thư gây hại nhẹ 8.223,2ha, trung bình 253,1ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 102ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 12,5 - 17%; cao 55%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 38ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (9,4ha nhiễm nặng), TLH 2 – 14,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại 1.128,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), tăng 161,2ha so với kỳ trước, TLH 14,7 – 33,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 143ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (49ha nhiễm nặng), tăng 29,6ha so với kỳ trước, TLH 13,3 – 26,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 319,4ha tại Lạc Dương, Đơn Dương (giảm 30,6ha so với kỳ trước), mật độ 5 – 25 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 100ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (15ha nhiễm nặng), tăng 30ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 13%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 12-20%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ OBV, sâu cuốn lá, bọ trĩ gây hại lúa vụ Hè Thu.

- Cây cà phê: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, rệp sáp.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục cành khả năng ít biến động, chú ý theo dõi sâu đục ngọn trên các diện tích đang ra chồi, lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư tiếp tục gây hại mạnh tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau, hoa: Bệnh virus, mốc sương/rau họ cà, sâu tơ, bệnh cháy lá, sưng rễ/rau họ thập tự, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, bệnh phấn trắng/hoa hồng có khả năng tăng nhẹ.  

- Cây ngô: Bệnh khô vằn, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh tại Đơn Dương.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

Hiện nay, các địa phương đang xuống giống lúa vụ Hè Thu, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật, triển khai áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm; quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giảm mật độ gieo sạ và lượng phân đạm, sử dụng giống lúa kháng rầy để hạn chế rầy nâu, bệnh vàng lùn – LXL.

2. Cây bắp

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cây điều

Niên vụ điều 2019- 2020 đã cơ bản kết thúc, cần hướng dẫn nông dân sau thu hoạch thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, đục cành, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, nứt thân xỉ mủ gây hại cây điều.

4. Cây sầu riêng

Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ hiện đang lây lan và gây hại mạnh tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

5. Cây cà phê

Hiện nay hầu hết diện tích cà phê đang trong giai đoạn phát triển trái non, cần tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 2 cho cây. Ngoài ra chú ý phòng trừ tuyến trùng,vàng lá, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

6. Rau, hoa

 Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác