Thống kê truy cập

2930695
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
281
1956
2920
2930695

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 30/12/2019 – 04/01/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:  01 /TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 01 (Từ ngày 30/12/2019 – 04/01/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu nắng ráo, không mưa; nhiệt độ trung bình 16,8 – 21,50C, cao nhất 29,6 – 33,40C, thấp nhất 13 – 14,30C; độ ẩm không khí 73 – 80%, lượng mưa 0mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

3.936

 

Mạ

309

Đẻ nhánh

1.687

Đòng – trỗ

1.594

Ngậm sữa

346

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

Cây con

415

Cây sắn

Phát triển thân lá

524.35

Cây trồng khác

Cây cà phê

174.391

 

Kiến thiết cơ bản

9.647

Thu hoạch

164.744

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

8.520

Cây tiêu

Chắc hạt

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.475

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.200

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh khô vằn gây hại nhẹ 161ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 75ha so với kỳ trước), TLH 5 – 13,5%.

- OBV, rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 29,9ha ngô vụ Đông Xuân giai đoạn 4 lá thật – loa kèn tại Đơn Dương, Cát Tiên (11,4ha nhiễm nặng), mật độ trung bình 4-12 con/m2.

 3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 402,8ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (giảm 14,2ha so với kỳ trước), TLH 15 – 27,5%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 637,6ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 195,6ha so với kỳ trước), TLH 16-25%.

- Rệp các loại, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 631ha tại Đạ Tẻh (giảm 4ha so với kỳ trước), TLH 13 – 30,4%.

- Bệnh thán thư biến động nhẹ so với kỳ trước, nhiễm 2.086,9ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 16 – 30,1%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh gây hại 18,8ha tại Đạ Huoai, TLH 5,1 – 8,2%.

7. Cây sầu riêng: Do nông dân phòng trừ chưa hiệu quả, bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, trong tuần có 974,4ha nhiễm tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (161,2ha nhiễm nặng), TLH 13,8 – 33,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại 101,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (12ha nhiễm nặng), giảm 5ha so với kỳ trước, TLH 10,1 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại rải rác 40ha chủ yếu tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 15ha so với kỳ trước), mật độ 17,8 – 30 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 20ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 3,8 – 6,7%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 20ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, giảm 5ha so với kỳ trước, TLH 20-40%.

9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 75ha tại Đạ Tẻh, TLH 36,6 - 83,3%.

10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

iV.DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Lúa Đông Xuân chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, chú ý phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá lúa, bệnh đạo ôn, khô vằn.

- Cây cà phê: Cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch bọ xít muỗi, khô cành có khả năng tiếp tục gây hại mạnh.  

- Cây điều: Cây điều đang thời kỳ ra hoa – đậu trái, thời tiết các huyện phía Nam ngày nắng không mưa, sáng sớm có sương mù, chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, bọ trĩ.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục lây lan và gây hại mạnh.

- Cây rau, hoa: Các đối tượng nhện đỏ, bọ trĩ, bọ phấn, sâu tơ có khả năng tăng nhẹ. Ngoài ra chú ý bệnh virus/ cà chua, hoa cúc, bệnh phấn trắng, rỉ sắt/ hoa cúc, hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu hiện nay phổ biến ở các tuổi 3,4 khả năng tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại mạnh trên ngô vụ Đông Xuân tại Đơn Dương, Cát Tiên.

- Cây sắn: Chú ý phòng trừ bệnh khảm lá virus, bọ phấn hại sắn.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây điều:

Cây điều đang thời kỳ ra hoa rộ - đậu trái hướng dẫn nông dân thăm vườn thường xuyên để kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Vệ sinh đồng ruộng làm sạch cỏ dại để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi, cắt bỏ tiêu hủy sớm những cành, lá bị bệnh. Các vườn nhiễm bệnh thán thư có thể sử dụng các loại thuốc: Copper Oxychloride + Kasugamycin (New Kasuran 16.6WP,…), Hexaconazole (Tungvil 5SC, 10SC, …) để phòng trừ; Bọ xít muỗi phòng trừ bằng: Cypermethrin (Wamtox 100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC; …); Permethrin (Peran 50EC, Permecide 50EC…).

2. Cây sầu riêng:

Bệnh xì mủ có khả năng gây hại mạnh trên các vườn thoát nước kém, vì vậy cần thăm đồng thường xuyên, đảm bảo hệ thống tưới tiêu và thoát nước tốt. Có thể sử dụng các loại thuốc đề phòng trừ như: Phosphorous acid (Agri-fos 400SL), Dimethomorph (Insuran 50WG), Dimethomorph + Mancozeb (Acrobat MZ 90/600 WP, Diman bul 70WP), Fosetyl-aluminium (Aliette 800WG, Alimet 80WP),…

3. Cây bắp:

Sâu keo mùa thu: Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp: làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại xung quanh bờ để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; kiểm tra phát hiện và ngắt bỏ sớm ổ trứng của sâu. Ngoài ra có thể sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron để phun phòng trừ khi sâu ở tuổi 1-3.

4. Cây sắn:

Bệnh virus khảm lá: Hạn chế trồng các giống nhiễm bệnh nặng (giống HLS11, KM419), sử dụng các giống ít nhiễm như KM94, KM140 kết hợp dọn sạch cỏ dại, cây ký chủ của bọ phấn, sử dụng bẫy dính màu vàng nhằm thu hút tiêu diệt bọ phấn trắng. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn bằng thuốc có hoạt chất Dinotefuran, Pymetrozine, …/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỜNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỜNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác