Thống kê truy cập

2914867
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
445
445
58041
2914867

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 19/8/2019 – 25/8/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

             Số: 34/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 34 (Từ ngày 19/8/2019 – 25/8/2019)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu âm u, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 19,8 – 22,50C, cao nhất 29 – 32,80C, thấp nhất 17 – 18,60C; độ ẩm không khí 83 – 87%, lượng mưa 4,3 – 102,8mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

- Cây lúa:

+ Vụ Hè thu: 5.912 ha (mạ 48ha; đẻ nhánh 1.958ha, đòng – trỗ 321ha, ngậm sữa 263 ha, thu hoạch 3.322 ha).

+ Vụ Mùa: 9.117 ha (mạ 7.904ha; đẻ nhánh 1.213).

- Cây ngô:

+ Vụ Hè thu: 6.345ha (4.242,5 ha trỗ cờ – đóng bắp; thu hoạch 2.102,5ha).

+ Vụ Mùa: 3.055,2 ha (giai đoạn cây con).

- Cây cà phê (174.391 ha): kiến thiết cơ bản (12.235 ha), kinh doanh (162.156 ha) thời kỳ nuôi quả.

- Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều (28.439 ha): kiến thiết cơ bản (7.629 ha); kinh doanh (20.810 ha) đã thu hoạch xong.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): kiến thiết cơ bản 4.000ha, kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ nuôi quả- thu hoạch.

- Cây rau: cà chua (1.425 ha); rau họ thập tự (2.620 ha) các giai đoạn.

- Cây hoa: hoa cúc (1.300 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bệnh khô vằn nhiễm 38ha tại Đạ Tẻh (5ha nhiễm nặng), giảm 7ha so với kỳ trước, TLH 11,7 – 43,5%.

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn nhiễm 25ha tại Đạ Tẻh, TLH 9,2 – 32%.

- Rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá…gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại 27ha tại Đơn Dương, Di Linh giai đoạn ngô 6-10 lá thật, giảm 9ha so với kỳ trước), mật độ trung bình 5,5-9 con/m2.

 3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.432ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (201 ha nhiễm nặng), giảm 15ha so với kỳ trước, TLH 27 - 42%.

- Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, trong tuần có 410ha nhiễm bệnh tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 27-32%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ… gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều: dịch hại ít biến động so với kỳ trước

- Bọ xít muỗi gây hại rải rác 675ha tại Đạ Tẻh, TLH 19,4% - 39,7%.

- Sâu đục thân, cành gây hại 32,9ha tại Đạ Huoai, TLH 20-27,5%.

- Bệnh thán thư nhiễm 1.957,7ha tại 3 huyện phía Nam, TLH 17,1 – 41%.

6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,4ha tại Đạ Huoai, TLH 4,1 – 7,3%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh xoăn lá virus gây hại 121,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 36,3ha so với kỳ trước), TLH 12,8– 39,9%.

Rau họ thập tự:

- Bệnh sưng rễ gây hại 171,5ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 15,9ha so với kỳ trước), TLH 20 - 30%.

- Sâu tơ gây hại rải rác 200ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, (15ha nhiễm nặng giai đoạn 20-35 ngày sau trồng), tăng 40ha so với kỳ trước, mật độ 17,4 - 29 con/m2.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 60ha tại Đà Lạt, Lạc Dương (trong đó có 20ha nhiễm nặng), giảm 12ha so với kỳ trước, TLH 30-50%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, sầu riêng, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Hiện nay thời tiết nắng mưa xen kẽ, ẩm độ cao chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm sọc vi khuẩn.

- Trên cây cà phê: Thời tiết âm u, có mưa bọ xít muỗi có thể phát sinh gây hại mạnh trên cây cà phê chè, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý các đối tượng bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả…

- Trên cây điều: Cần chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư đối với các vườn đang phát triển chồi, lá non.

- Trên cây rau: Bệnh virus tiếp tục lây lan và gây hại mạnh, cần theo dõi và hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp để giảm thiệt hại. Ngoài ra, chú ý phòng trừ côn trùng chích hút như bọ phấn, bọ trĩ,...

- Trên cây hoa cúc: Chú ý sự phát triển của các đối tượng dịch hại như bọ trĩ, bọ phấn, rầy rệp, bệnh virus...

- Trên cây ngô: Theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của sâu keo mùa Thu. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng lưu ý cây giai đoạn từ 3-9 lá thật là thời điểm sâu keo mùa thu gây hại mạnh để chủ động phòng trừ.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Cây cà phê

Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

2. Cây rau họ cà

Bệnh virus: hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

3. Hoa cúc:

Bệnh virus: Chỉ được sử dụng cây giống đã được test không nhiễm virus, trồng các giống ít nhiễm như: đóa mới, calimero, … Canh tác hoa cúc trong nhà kính, nhà lưới kín. Quản lý tốt bọ trĩ ngay từ khi trồng mới bằng các nhóm thuốc như Spinetoram, Dinotefuran

4. Cây ngô:

Sâu keo: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 3-9 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt ổ trứng đem tiêu hủy. Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn Bt, Virus NPV hoặc các loại thuốc BVTV có hoạt chất như Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron để phun phòng trừ khi sâu ở tuổi 1-3 (giai đoạn ngô 3-6 lá)./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K/T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Các tin khác