Thống kê truy cập

3115703
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1754
1754
25072
3115703

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 11/5 – 17/5/2020

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 39/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 20 (Từ ngày 11/5 – 17/5/2020)

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ngày nắng ráo, chiều tối có mưa; nhiệt độ trung bình 21,2 – 25,20C, cao nhất 33,2 – 360C, thấp nhất 12,9 – 18,50C; độ ẩm không khí 71 – 82%, lượng mưa 16,6 – 53mm.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây lúa

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

8.701,7

Vụ Hè Thu

3.281

 

Mạ

2.353

 

Đẻ nhánh

807

 

Đòng – trỗ

121

Cây ngô

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

1.914,4

Vụ Hè Thu

Cây con

1.114

Cây trồng khác

Cây cà phê

Trái non

164.744

Cây điều

Chăm sóc

27.176,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.411,3

Cây sầu riêng

Nuôi trái

8.520

Cây tiêu

Thu hoạch

2.204,4

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.235

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.366

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 21ha lúa giai đoạn mạ tại Đạ Tẻh (giảm 24ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 7,8%.  

- OBV, rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn, đen lép hạt, …gây hại ở mức nhẹ.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 90ha tại Đơn Dương (15ha nhiễm nặng), tăng 11,6ha so với kỳ trước, mật độ 3 - 7 con/m2.

 3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại ở mức trung bình 201ha cà phê chè tại Lạc Dương, TLH 20,1 – 22%.

- Rệp sáp gây hại 992,2ha tại Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng (tăng 84,4ha so với kỳ trước), TLH 7,5 – 15%.

- Mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành khô quả… gây hại ở mức nhẹ.

4. Cây chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh thối búp… chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi chủ yếu gây hại nhẹ 5.218ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 173,1ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 23%.

- Bệnh thán thư gây hại 7.760,3ha, trung bình - nặng 226,3ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 462,9ha so với kỳ trước), TLH phổ biến 12,5 - 17%; cao 55%.

6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 36,4ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (13,5ha nhiễm nặng), TLH 2 – 14,3%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại 1.178,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (167,6ha nhiễm nặng), tăng 50ha so với kỳ trước, TLH 14,7 – 33,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 132ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (28ha nhiễm nặng), giảm 11ha so với kỳ trước, TLH 16,6 – 26,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 484ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đà Lạt (tăng 164,6ha so với kỳ trước), mật độ 5 – 23 con/m2;

- Bệnh sưng rễ gây hại 85ha tại Lạc Dương, Đức Trọng (giảm 15ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh virus gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 12-20%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ rầy nâu, OBV, sâu cuốn lá, bọ trĩ gây hại lúa vụ Hè Thu.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, mọt đục cành, rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn trái non.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục cành khả năng ít biến động, chú ý theo dõi sâu đục ngọn trên các diện tích đang ra chồi, lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư tiếp tục gây hại mạnh tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn, bệnh virus, mốc sương, thán thư/rau họ cà, sâu tơ, sâu xanh, bệnh cháy lá, sưng rễ/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, bệnh phấn trắng, mốc xám/hoa hồng.  

- Cây ngô: Bệnh khô vằn, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại mạnh tại Đơn Dương.

V. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông một số biện pháp kỹ thuật sau:

1. Cây lúa

Hiện nay, các địa phương đang xuống giống lúa vụ Hè Thu, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật, triển khai áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 3 giảm, 3 tăng, 1 phải 5 giảm; quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giảm mật độ gieo sạ và lượng phân đạm, sử dụng giống lúa kháng rầy để hạn chế rầy nâu, bệnh vàng lùn – LXL.

2. Cây bắp

Theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại của sâu keo, chú ý từ giai đoạn nảy mầm đến 7 lá thật, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành theo Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cây điều

Niên vụ điều 2019- 2020 đã cơ bản kết thúc, cần hướng dẫn nông dân sau thu hoạch thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại trên vườn và xung quanh bờ, tạo cho vườn điều thông thoáng, hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân, đục cành, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, nứt thân xỉ mủ gây hại cây điều.

4. Cây sầu riêng

Tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ hiện đang lây lan và gây hại mạnh tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành.

5. Cây cà phê

Hiện nay hầu hết diện tích cà phê đang trong giai đoạn phát triển trái non, cần tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 2 cho cây. Ngoài ra chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân, tuyến trùng, vàng lá, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

6. Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

 

Các tin khác