Thống kê truy cập

3098167
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2707
31634
7536
3098167

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 09/10/2023 – 15/10/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 178/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 41 (Từ ngày 09/10/2023 - 15/10/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 19,8 – 26,60C, cao nhất 28,2 – 33,50C, thấp nhất 15,6 – 180C; độ ẩm không khí 82 – 89%, lượng mưa 29,4 – 133,5mm, tổng số giờ nắng 28,2 – 35,2h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Mùa

Mạ

1.384

Đẻ nhánh

1.340,9

Đòng – trỗ

4.800

Ngậm sữa - chín

1.835

Thu hoạch

550

Tổng

9.909,9

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con – Phát triển thân lá – Trỗ cờ

811

Tổng

811

Cây cà phê

Nuôi trái

175.902,5

Cây điều

Chăm sóc

21.037,3

Cây tiêu

Nuôi trái

1.991,2

Dâu tằm

Chăm sóc – thu hoạch

10.286

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.127,1

Cây sầu riêng

Chăm sóc

18.497,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

909

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.660

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 84ha tại Đạ Tẻh (tăng 9ha so với kỳ trước), TLH 10 – 16%.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 154,2ha tại Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đức Trọng (tăng 3ha so với kỳ trước), TLH 8,4 - 13,3%.

- Các đối tượng khác như OBV, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, ngộ độc phèn, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 41,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 2ha), mật độ 2,9 – 13 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.302,5ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 15,7 – 24,6%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.771,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 138ha so với kỳ trước), TLH 20 – 20,8%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.681,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 40ha so với kỳ trước), TLH 12,5 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.530,5ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, TLH 5 – 16,5%.

- Bệnh thối búp gây hại 390ha tại Bảo Lâm (tăng 9,5ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 6,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.428,7ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 193,4ha so với kỳ trước), TLH 6 – 18,8%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.288,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 171,4ha so với kỳ trước), TLH 7 – 18,3%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 678,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (114,8ha nhiễm nặng), giảm 4ha so với kỳ trước, TLH 15,4 – 50%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.582,1ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (571,6ha nhiễm nặng), TLH 16 – 50%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 97,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (11ha nhiễm nặng), TLH 7,3 – 26,7%.

- Bệnh mốc sương gây hại 119,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (24ha nhiễm nặng), giảm 7,5ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 476,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 5,5ha so với kỳ trước), mật độ từ 10 – 22con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại 263,9ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (tăng 15,2ha so với kỳ trước), TLH 3,9 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 12ha tại Đà Lạt, TLH 4,8 – 7,2%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bọ trĩ, OBV, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh; chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, khô vằn, ngộ độc phèn gây hại lúa giai đoạn làm đòng - trỗ chín.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt có khả năng gây hại mạnh. Các đối tượng khác như bệnh đốm mắt cua, mọt đục cành, sâu đục thân, rệp sáp biến động nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, rệp sáp, bệnh thán thư tiếp tục gây hại sầu riêng.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen, dòi đục lá gây hại trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy.

 - Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Lúa vụ Mùa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Cần hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt văn bản số 583/TTBVTV-BVTV ngày 23/8/2023 về việc dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trong thời kỳ xung yếu.

2.2. Cây sầu riêng

Cần tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân tăng cường quản lý bệnh Phytophthora. Trong đó chú ý khơi thông mương rãnh thoát nước, phát dọn cỏ dại, cắt bỏ các cành nhánh sát gốc. Đối với các cây bị hại nặng, xử lý các vết thâm đen trên thân cây hoặc cành lớn bằng cách cạo bỏ phần vỏ ngoài sau đó quét thuốc trực tiếp vào thân cây bằng các loại thuốc có hoạt chất Phosphorous acid; Fosetyl Aluminium, Metalaxyl… kết hợp phun ướt toàn bộ tán lá và tưới gốc.

2.3. Cây cà phê

Hiện nay cà phê đang trong giai đoạn chín, chuẩn bị bước vào thu hoạch. Tuyên truyền hướng dẫn nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV ở giai đoạn gần ngày thu hoạch. Tăng cường quản lý cỏ dại bằng biện pháp thủ công, cơ giới, tuyệt đối không sử dụng hoạt chất Glyphosate trừ cỏ để đảm bảo chất lượng cà phê.

2.4. Rau, hoa

Hướng dẫn nông dân chủ động thăm vườn để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chú ý biện pháp vệ sinh nhà kính đảm bảo cường độ ánh sáng trong điều kiện trời âm u, mưa nhiều. Ngoài ra chú ý phòng trừ các loại bệnh lây lan mạnh trong điều kiện mùa mưa như mốc sương, đốm lá, virus/ rau họ cà; bệnh cháy lá, sưng rễ, thối nhũn/ rau họ thập tự; bệnh rỉ sắt/ hoa cúc; bệnh đốm đen, phấn trắng/ hoa hồng.

2.5. Dâu tằm

Các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ tuyến trùng theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác