Thống kê truy cập

2914863
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
441
441
58037
2914863
Ngành nông nghiệp

Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2013 của khối thi đua các đơn vị thuộc Sở NN & PTNT Lâm Đồng


Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua và phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh tặng thưởng cho các cơ quan, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua;

       Căn cứ Thông báo số 11/TB-HĐTĐKT ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phân công Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua năm 2013 và điều chỉnh một số đơn vị giữa các khối;

Công tác Khảo nghiệm thuốc BVTV tại Lâm Đồng năm 2012

Lâm Đồng là địa phương có điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất canh tác trên toàn tỉnh 321.888 ha (theo số liệu của Sở NN & PTNT). Với chủng loại cây trồng đa dạng (cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn trái và đặc biệt là các loại rau, hoa và cây đặc sản có giá trị) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Do chủng loại cây trồng đa dạng, nên có nhiều đối tượng sâu bệnh hại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.