Thống kê truy cập

2911913
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1398
13191
55087
2911913

Kê hoạch Viết, đăng tin, bài lên Trang thông tin điện tử Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Viết, đăng tin, bài lên Trang thông tin điện tử

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ tình hình thực tế và Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch viết, đăng tin bài lên Trang thông tin điện tử năm 2021, như sau:

I. NỘI DUNG VIẾT, ĐĂNG TIN BÀI CỦA CÁC PHÒNG, TRẠM

1. Phòng Bảo vệ thực vật

TT

Nội dung tin, bài

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Thông báo tình hình sâu bệnh hại cây nông nghiệp

7 ngày/lần

Lâm Thị Lê Na, Phan Thị Nhung

2

Kết quả khảo nghiệm thuốc BVTV phòng trừ dịch hại chưa có thuốc đăng ký trong danh mục

Tháng 2

Phạm Thị Hòa

3

Tình hình bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại cây điều niên vụ 2020 - 2021

Tháng 3

Vũ Thị Thúy

4

Bọ xít muỗi gây hại cây bơ và biện pháp phòng trừ

Nguyễn Hoàng Ấn

5

Các giải pháp giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại trên cây cà chua

Tháng 4

Lê Công Hoan

6

Sử dụng thiên địch bắt mồi quản lý một số côn trùng chích hút hại rau hoa tại Lâm Đồng

Phạm Thị Hòa

7

Bệnh xì mủ gây hại sầu riêng thời kỳ ra hoa đậu quả

Tháng 5

Nguyễn Hoàng Ấn

8

Sử dụng trạm giám sát côn trùng thông minh theo dõi tình hình dịch hại trên cây lúa tại 3 huyện phía Nam

Lâm Thị Lê Na

9

Công tác thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm.

Tháng 6

Vũ Thị Thúy

10

Kết quả giám sát tình hình sâu bệnh vườn ươm giống cà phê năm 2021

Lê Công Hoan

11

Tình hình gây hại của bệnh chết nhanh, chết chậm hại tiêu và các biện pháp phòng trừ

Tháng 7

Phan Thị Nhung

13

Một số giải pháp thích ứng của người trồng rau hoa trong điều kiện dịch Covid 19

Phạm Thị Hòa

14

Bệnh đạo ôn gây hại lúa Hè Thu - Mùa 2020

Tháng 8

Phan Thị Nhung

15

Sâu keo mùa thu gây hại ngô vụ Hè Thu - Mùa

Vũ Thị Thúy

16

Hiệu quả các giải pháp khuyến cáo phòng trừ bệnh virus hại cây cà chua

Tháng 9

Nguyễn Hoàng Ấn

17

Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả canh tác cà phê xen bơ.

Phan Thị Nhung

18

Sâu bệnh cây đương quy và biện pháp phòng trừ

Tháng 10

Lê Công Hoan

19

Tuyến trùng hại cây khoai tây và các biện pháp phòng trừ

Phạm Thị Hòa

20

Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại điều thời kỳ ra hoa đậu trái

Tháng 11

Nguyễn Hoàng Ấn

21

Bệnh thối nhũn gây hại cây artichoke và biện pháp quản lý

Lâm Thị Lê Na

22

Biện pháp phòng trừ một số sâu bệnh chính hại cây khoai lang

Tháng 12

Phạm Thị Hòa

23

Công tác phòng chống bệnh virus khảm lá gây hại sắn tại Đạ Tẻh

Vũ Thị Thúy

2. Trạm Kiểm dịch & Kiểm định thực vật

TT

Nội dung tin, bài

Thời gian

thực hiện

Người thực hiện

1

Tình hình sản xuất và tiêu thụ cây hoa cúc Tana của Công ty TNHH Trang Trại Langbiang

Tháng 3

Đoàn Hải Nam

2

Kết quả chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHHN STP Thảo Nguyên năm 2020

Nguyễn Thị Bảo Quyên

3

Tình hình nhập khẩu giống theo KH nhập khẩu, khảo nghiệm giống hoa có bản quyền năm 2020

Tháng 4

Lê Thị Thanh Nga

4

Tình hình sản xuất một số giống khoai tây nhập khẩu tại Công ty TNHH thực phẩm Pepsico Việt Nam tại Lâm Đồng

Đoàn Hải Nam

5

Tình hình sản xuất và đặc điểm hình thái giống hoa Loa kèn (Zantedeschia hybrid) trồng khảo nghiệm của Công ty TNHH Agrivina

Tháng 5

Vũ Đức Cường

6

Tình hình sản xuất và đặc điểm hình thái giống hoa Roselily của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tường Vy Flower

Tháng 5

Nguyễn Lệnh Đổng

7

Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ một số giống rau (hành tây, cải bắp) tại Công ty Giống cây trồng Thành Nông

Tháng 6

Đoàn Hải Nam

8

Tình hình sản xuất và đặc điểm hình thái hoa Thủy tiên của Trang trại Langbiang

Tháng 7

Vũ Đức Cường

9

Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ một số giống rau (lơ xanh các loại) tại công ty TNHH Sakata Việt Nam

Đoàn Hải Nam

10

Công tác kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2021

Lê Thị Thanh Nga

11

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau 6 tháng đầu năm 2021

12

Tình hình sản xuất một số giống hoa Trầu bà nuôi cấy mô nhập khẩu tại Công ty CP CNSH Rừng hoa Đà Lạt

Tháng 8

Vũ Đức Cường

13

Tình hình sản xuất và đặc điểm hình thái giống hoa loa kèn của Công ty TNHH Linh Ngọc

Tháng 9

Đoàn Hải Nam

14

Đặc điểm hình thái giống hoa Thiên sứ của Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Hoàng

Nguyễn Lệnh Đổng

15

Một số sâu bệnh hại trên các giống cây trồng nhập nội gieo trồng tại Lâm Đồng

Tháng 10

Vũ Đức Cường

16

Tình hình nhập khẩu giống hoa phục vụ tết Nhâm Dần 2022

Tháng 11

Lê Thị Thanh Nga

17

Kết quả thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Bảo Long giai đoạn 2019 - 2021

Tháng 12

Nguyễn Thị Bảo Quyên

18

Kết quả công tác kiểm dịch thực vật nội địa năm 2021

Lê Thị Thanh Nga

19

Kết quả công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau tại Lâm Đồng năm 2021

3. Phòng Thanh tra - Pháp chế

TT

Nội dung tin, bài

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Một số qui định trong sản xuất, KD giống cây trồng

Tháng 3

Phạm Ngọc Toản

2

Trình  tự, thủ tục cấp quyết định lưu hành giống cây trồng; tự công bố lưu hành giống cây trồng

Tháng 4

Phạm Ngọc Toản

3

Hướng dẫn cách tra cứu phân bón trên phần mềm cơ sở dữ liệu phân bón quốc gia

Nguyễn Thị Thủy

4

Thành phần của thuốc BVTV

Tháng 5

Nguyễn Khoa Thảo

5

Nấm ký sinh Trichoderma trừ bệnh cây trồng

Trương Bảo Dương

6

Tác động của thuốc BVTV đối với thiên địch

Tháng 6

Nguyễn Khoa Thảo

7

Tình hình kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng dùng trong y tế trong sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Thị Thủy

8

Tin tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2021

Tháng 7

Nguyễn Thị Thủy

9

Kết quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt & BVTV 6 tháng đầu năm 2021

Phạm Ngọc Toản

10

Tin tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2021

Tháng 8

Nguyễn Thị Thủy

11

Cơ chế tác động của thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium

Tháng 9

Nguyễn Khoa Thảo

12

Tin tổ chức tập huấn văn bản pháp luật mới năm 2021

Nguyễn Thị Thủy

13

Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh

Tháng 10

Nguyễn Thị Thủy

14

Yếu tố hạn chế Vi khuẩn Salmonella, vi khuẩn E.coli trong phân bón

Tháng 11

Nguyễn Khoa Thảo

15

Tình hình sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh

Tháng 12

Trương Bảo Dương

16

Kết quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt & BVTV năm 2021

Phạm Ngọc Toản

4. Phòng Trồng trọt

TT

Nội dung tin, bài

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Hướng dẫn biện pháp khắc phục hiện tượng sương muối gây hại cây cà phê tại Lâm Đồng

Tháng 02

Vy Thế Vũ

2

Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Tháng 3

Nguyễn Thị Thu Thủy

3

Giới thiệu các cơ sở cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Tháng 4

Nguyễn Thị Mỹ Linh

4

Thực trạng vùng sản xuất sầu riêng ứng dụng CNC xã Hà Lâm-Đạ Huoai

Tháng 5

Nguyễn Văn Danh

5

Giới thiệu sơ sở sản xuất giống cây công nghiệp, CAQ đã công bố tiêu chuẩn cơ sở

Nguyễn Thị Mỹ Linh

6

Thực trạng vùng sản xuất rau ứng dụng  CNC tại xã Lạc Lâm-Đơn Dương

Trần Điệp

7

Thực trạng vùng sản xuất rau ứng dụng  CNC tại xã Lạc Lâm-Đơn Dương

Đào Thị Lan

8

Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu năm 2021

Tháng 6

Nguyễn Thị Thu Thủy

9

Tình hình sản xuất, kinh doanh giống bơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trần Điệp

10

Tình hình sản xuất, kinh doanh giống cà phê năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Vy Thế Vũ

11

Tình hình sản xuất kinh doanh giống mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Hoàng Hữu Chiến

12

Thực trạng sản xuất dâu tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tháng 7

Nguyễn Thị Thu Thủy

13

Tình hình sản xuất, kinh doanh giống sầu riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Vy Thế Vũ

14

Thực trạng vùng sản xuất rau ứng dụng  CNC tại xã Xuân Thọ-Đà Lạt

Nguyễn Thị Thu Thủy

15

Thực trạng vùng sản xuất chè ứng dụng  CNC tại xã Lộc Tân-Bảo Lâm

Trần Điệp

16

Thực trạng sản xuất, kinh doanh cây giống nuôi cấy mô địa bàn tỉnh

Tháng 8

Nguyễn Thị Mỹ Linh

17

Thực trạng sản xuất dâu tằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trần Điệp

18

Thực trạng các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tháng 9

Đào Thị Lan

19

Công tác bảo hộ bản quyền giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

20

Tình hình sản xuất chanh dây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tháng 10

Trần Điệp

21

Kết quả chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều năm 2021

Hoàng Hữu Chiến

22

Tình hình tái canh, cải tạo giống cà phê năm 2021

Vy Thế Vũ

23

Một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2021– 2022

Tháng 11

Nguyễn Thị Thu Thủy

24

Tình hình ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất rau trên địa bàn tình Lâm Đồng

Nguyễn Văn Danh

25

Tình hình sản xuất nông sản dịp Tết Nguyên Đán 2022

Tháng 12

Nguyễn Văn Danh

26

Tình hình sản xuất hoa hồng trên đia bàn tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Thị Mỹ Linh

27

Tình hình sản xuất hoa cúc trên đia bàn tỉnh Lâm Đồng

Đào Thị Lan

28

Tình hình ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất hoa trên địa bàn tình Lâm Đồng

Nguyễn Văn Danh

  1. Phòng Hành chính Tổng hợp

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Viết các tin, bài thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng về công tác cải cách hành chính, hoạt động chung của đơn vị: Tổ chức các Hội nghị, Giao lưu và các hoạt động khác thuộc Chi bộ, cơ quan, Công đoàn.

Khi có sự kiện

- Nguyễn Thị Hà

- Phạm Phi Dũng

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Phó Chi cục trưởng; Các trưởng phòng, trạm trực thuộc Chi cục căn cứ vào kế hoạch viết tin bài để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở cán bộ thực hiện việc biên soạn tin bài đầy đủ, nộp tin bài đúng thời hạn về Ban biên tập Trang thông tin điện tử; Chủ động thực hiện các tin bài cập nhật tình hình thời sự về hoạt động chuyên môn của phòng, trạm mình.

- Thực hiện viết tin bài về các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV.

- Phòng Hành chính Tổng hợp chịu trách nhiệm tiếp nhận, đăng tải tất cả các tin, bài và các nội dung liên quan do các phòng, trạm cung cấp sau khi được lãnh đạo phê duyệt, đảm bảo kịp thời./.

Các tin khác