Thống kê truy cập

3644964
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3062
3062
82647
3644964

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng là loại rác thải nguy hại nếu tiêu hủy không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái. Hàng năm tại Lâm Đồng quá trình canh tác nông nghiệp làm phát sinh khoảng 185 tấn bao gói thuốc BVTV. Để quản lý nguồn rác thải này, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3825/KH-UBND về việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai kế hoạch 3825/KH-UBND, Chi cục Trồng trọt & BVTV đã phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV xây dựng 8 mô hình điểm (50ha/MH) về thu gom bao gói thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau, hoa, chè, cà phê để các địa phương triển khai nhân rộng đồng thời cấp phát 10.000 tờ rơi;  tập huấn cho 285 cán bộ xã phường về công tác thu gom bao gói thuốc BVTV;  lồng ghép trong 469 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác và hội thảo về thuốc BVTV tuyên truyền để nông dân thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV đúng quy định.

Ngoài ra từ nguồn ngân sách các địa phương có 6/12 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch, triển khai lắp đặt hệ thống bể thu gom và hợp đồng với các đơn vị có đủ điều kiện tiêu hủy chất thải nguy hại để xử lý bao gói thuốc BVTV thu gom trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã lắp đặt được 3.165 bể chứa bao gói thuốc BVTV, lượng bao gói thu gom đúng quy định đạt 33,5 tấn (chiếm 18,1% lượng bao gói thuốc BVTV phát sinh hàng năm).Trong đó thành phố Đà Lạt 479 bể (thu gom 9,7 tấn); huyện Lạc Dương 367 bể (0,7 tấn); Đơn Dương 810 bể (5,7 tấn); Đạ Huoai 464 bể (8 tấn); Đạ Tẻh 443 bể (4,3 tấn), Cát Tiên 231 bể (1,8 tấn); các huyện còn lại số lượng bể chứa đã lắp đặt còn rất ít từ 48 – 72 bể/huyện,TP.

Đánh giá chung hiện nay nhận thức của chính quyền địa phương, người dân về thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao, ngoài Ngành Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường và các địa phương có sự tham gia của Tỉnh đoàn; Hội nông dân, Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thu gom đúng nơi quy định đã góp phần hạn chế lượng bao gói thuốc BVTV thải ra môi trường. Tuy nhiên do nguồn kinh phí xây dựng bể thu gom và tiêu hủy bao gói lớn nên việc triển khai chưa đồng bộ một số huyện chưa có kinh phí lắp đặt bể chứa; thiếu các quy định xử lý vì vậy người dân vẫn còn thu gom bao gói thuốc BVTV lẫn với rác thải sinh hoạt, chôn đốt chưa đúng quy định.

         Để tăng cường công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV năm 2022, Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt tổ chức 4 Lễ ra quân thu gom xử lý bao gói thuốc BVTV tại các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, các khu vực đầu nguồn nước (01 quý/lần) đồng thời tiếp tục lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh thuốc BVTV để hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền, xây dựng các mô hình điểm ưu tiên các vùng chưa có bể chứa để địa phương triển khai nhân rộng. Bên cạnh đó Ngành nông nghiệp cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP đến nay chưa triển khai kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường của địa phương, xây dựng lộ trình thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 05/2016/TTLT-BTNMT-NNPTNT.

Một số hình ảnh

 

Vũ Thị Thúy - Chi cục Trồng trọt và BVTV

 

 

Các tin khác