Thống kê truy cập

3735571
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1505
15022
39796
3735571
Quản lý vật tư nông nghiệp

Kết quả thanh, kiểm tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2014

Thực hiện quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 của Chi cục BVTV Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật 3 tháng cuối năm 2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Trong 3 tháng cuối năm 2013, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 150 loại thuốc BVTV của 110 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 02 sản phẩm của 02 công ty vi phạm việc ghi nhãn mác gồm: thuốc Penny 700EC của Công ty TNHH Đồng Phát; thuốc Mighty 560SC của Công ty Alfa Sài Gòn. Các sản phẩm vi phạm đều ghi dư đối tượng phòng trừ so với đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật 9 tháng đầu năm 2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2013 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 650 loại thuốc BVTV của 94 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 14 sản phẩm của 8 công ty vi phạm việc ghi nhãn mác gồm: Công ty TNHH TMQT Mùa Vàng (thuốc Mishin Gold 250WP); Công ty TNHH CNSH Điền Trang Xanh (thuốc Bio Azadi 0.3SL); Công ty TNHH Tùng Dương (thuốc Footsure 55EC); Công ty TNHH VTNN Tây Nguyên Xanh (thuốc Medophos 750EC);  Công ty CP Nông Việt (thuốc Secsorun 100SC); Công ty TNHH Zenca Ag VN (thuốc Cornil 500SC và Shepemec 666EC); Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam (Happyend 30EC, Duca 500EC, Cacpenjin 600WP, Afeno 30WP); Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông (thuốc Actatac 300EC, Scogold 300 EC, Ridoxanil 750WP)

Kết quả công tác thanh tra tình hình kinh doanh thuốc BVTV 6 tháng đầu năm 2013

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-SNN ngày 17/01/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 của Chi cục BVTV Lâm Đồng.

Kết quả kiểm tra chất lượng thuốc BVTV năm 2012

Trong năm 2012, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin và lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của 26 loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó (10 thuốc trừ sâu, 15 thuốc trừ bệnh, 01 thuốc trừ cỏ) của 26 công ty đang phân phối trên địa bàn các huyện, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng, Tp Bảo Lộc, Đà Lạt.

Kết quả kiểm tra nhãn mác thuốc BVTV năm 2012

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Chi cục BVTV Lâm Đồng. Trong năm 2012, Chi cục đã tiến hành kiểm tra nhãn mác 500 loại thuốc bảo vệ thực vật của 92 công ty có sản phẩm thuốc BVTV phân phối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Danh sách phân loại điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT năm 2012

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo Thông tư 14/2011/BNN &PTNT

Năm 2012 theo phân cấp của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng tại văn bản số 290/KH-SNN ngày 2/3/2012 về kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Chi cục BVTV thực hiện đánh giá, phân loại điều kiện cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thưc vật đối với các công ty, doanh nghiệp, đại lý cấp I và đánh giá theo tần xuất đối với 34 cơ sở đã kiểm tra, xếp loại tại Bảo Lộc và Đà Lạt năm 2011.