Thống kê truy cập

3735602
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1536
15053
39827
3735602
Quản lý vật tư nông nghiệp

Kết quả thanh tra tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục đã tiến hành 02 cuộc thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với 75 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV tại 3 huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2015 tại Lâm Đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 117 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra nhãn mác, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 8 tháng đầu năm 2014

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SNN ngày 09/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng về việc Phê duyệt kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2014 của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục BVTV Lâm Đồng đã tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV theo thông tư 14/2011/BNN & PTNT 6 tháng đầu năm 2014 tại Lâm Đồng

Thực hiện quyết định số 718/QĐ-SNN ngày 20/5/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng; Quyết định số 28/QĐ-BVTV ngày 10/6/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.