Thống kê truy cập

3645038
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
3136
3136
82721
3645038
Quản lý vật tư nông nghiệp

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV năm 2019

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng dự kiến mở các lớp tập huấn và cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật năm 2019 cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

Hoạt chất Salicylic axit

Salicylic axít nguyên chất là chất rắn, tan ít trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất axít salicylic và các dẫn xuất axít salicylic thuộc nhóm độc IV, LD50 qua miệng > 10.000 mg/kg. TGCL 5 - 7 ngày, hầu như không độc hại với người, không độc với tôm, cá và ong.

Cục Trồng trọt ban hành Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Cục Trồng trọt vừa ban hành Quyết định số 196/QĐ-TT-VPBH ngày 17/7/2018 và Quyết định số 270/QĐ-TT-VPBH ngày 21/8/2018, về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.