Thống kê truy cập

3116126
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2177
2177
25495
3116126

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo phân bón, thuốc BVTV tháng 7/2019

STT

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

Huyện/TP

1

1/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh

Di Linh

2

2/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đinh Trang Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

3

2/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

Phân bón hữu cơ vi sinh Yên Tâm A;…

Hội trường UBND xã N’ Thol Hạ – Đức Trọng

Đức Trọng

4

3/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đinh Trang Hòa, Huyện Di Linh

Di Linh

5

3/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

Phân bón hữu cơ vi sinh Yên Tâm A;…

Hội trường UBND xã Tân Thành – Đức Trọng

Đức Trọng

6

4/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Tân Thượng, Huyện Di Linh

Di Linh

7

 4/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND TT. Cát Tiên, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

8

 4/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND TT. Phước Cát, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

9

5/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Gung Ré, Huyện Di Linh

Di Linh

10

6/7/2019

08h00

Công ty CP phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón lá NPK vi lượng sinh học CQ

Hội trường UBND xã Madaguoi – Đạ Huoai

Đạ Huoai

11

6/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh

Di Linh

12

6/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

Phân bón hữu cơ vi sinh Yên Tâm A;…

Hội trường UBND xã Tân Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

13

 6/7/2019

09h00

Công ty TNHH MTV Amio Toàn Cầu

phân bón lá sinh học AMIO 01-2

Hội trường UBND xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

14

6/7/2019

08h00

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Hội trường tổ dân phố 8, phường Lộc Phát, Tp Bảo Lộc

Bảo Lộc

15

7/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Gia Bắc, Huyện Di Linh

Di Linh

16

7/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

Phân bón hữu cơ vi sinh Yên Tâm A;…

Hội trường UBND xã Phú Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

17

8/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đạ Tồn, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

18

8/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đạ Oai, Huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

19

8/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

20

8/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Sơn Điền, Huyện Di Linh

Di Linh

21

9/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Hương Lâm, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

22

9/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Quốc Oai, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

23

9/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Tà Nung, Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

24

9/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Trạm Hành, Thành Phố Đà Lạt

Đà Lạt

25

9/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV Yên Tâm

Phân bón hữu cơ vi sinh Yên Tâm A;…

Hội trường UBND xã Phú Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

26

9/7/2019

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Lâm Đồng

phân bón hữu cơ khoáng
VIAN 3,5-3,5-3,5-TE+25% HC

Trung tâm hội nghị Thành Ý – TDP 2 – TT Đạm Ri– huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai

27

10/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

28

10/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

29

 10/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đồng Nai Phượng, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

30

 10/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

31

11/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

32

11/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Thị Trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

33

12/7/2019

14h00

Công ty CP phân bón Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

Phân bón lá NPK vi lượng sinh học CQ

Hội trường UBND TT Madaguoi – Đạ Huoai

Đạ Huoai

34

12/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Hà Đông, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

35

12/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã ĐaPal, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

36

12/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Lát, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

37

12/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đưng Knớ, Huyện Lạc Dương

Lạc Dương

38

13/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

39

13/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

40

 13/7/2019

09h00

Công ty TNHH MTV Amio Toàn Cầu

phân bón lá sinh học AMIO 01-3

Hội trường UBND xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

41

14/7/2019

08h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

42

14/7/2019

14h00

Công ty TNHH MTV TM DV & SX Chế phẩm sinh học Nhất Lộc Phát

Phân bón LUVI 01; Phân bón LUVI 02;….

UBND Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương

Đơn Dương

43

16/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

44

16/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

45

 16/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

46

 16/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

47

 20/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

48

 20/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

49

 20/7/2019

09h00

Công ty TNHH MTV Amio Toàn Cầu

phân bón lá sinh học AMIO 01-4

Hội trường UBND xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

50

 24/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Quãng Ngãi, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

51

 24/7/2019

14h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

52

 27/7/2019

09h00

Công ty TNHH MTV Amio Toàn Cầu

phân bón lá sinh học AMIO 01-5

Hội trường UBND TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

53

 28/7/2019

08h00

Công ty TNHH TM & SX Sinh học Nam Long

Phân bón lá CQ; Phân bón BM 011 Cu-Zinc;…

Hội trường UBND xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên

Cát Tiên

Các tin khác