Thống kê truy cập

2930738
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
324
1999
2963
2930738

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 08 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 08/2018

 

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I. HỘI THẢO THUỐC BVTV

 

 

 

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn bà Lê Thị Hồng Thủy – thôn Bắc Hội – xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon 5 SC

Vườn bà Võ Thị Tâm - thôn Bắc Hội – xã Hiệp Thạnh – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Cường - Thôn 2 – xã Đạ Ròn – huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon 5 SC

Vườn bà Nguyễn Thị Yến – thôn Lạc Lâm Làng – xã Lạc Lâm - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Prevathon 5 SC

Vườn ông Đỗ Thanh Tùng - thôn Quảng Hiệp - xã Quảng Lập - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Nguyễn Hoàng Minh Đức - thôn Giãn Dân - xã Lạc Xuân - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Tân - thôn Suối Thông C2 - xã Tu tra - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Tiến - thôn KamBtte - xã Tu tra - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn bà Nguyễn Thị Lệ - thôn Suối Thông B2 - xã Đạ Ròn - huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Trần Lập - Hùng Vương- thôn Lạc Thiện 2- TT Đran- huyện Đơn Dương

Đơn Dương

Từ ngày 04/8/2018 đến 04/9/2018

 

Công ty TNHH FMC Việt Nam

Benevia 100 OD

Vườn ông Nguyễn Văn Hạ - số 225 Phú Trung- xã Phú Hội- huyện Đức Trọng

Đức Trọng

21/08/2018

7h30

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

Domectin 605EC

Hội trường thôn 14, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

22/08/2018

14h00

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

Domectin 605EC

Hội trường thôn Nghĩa Hiệp 1, Ka Đô, Đơn Dương

Đơn Dương

26/08/2018

7h30

Công ty Cổ phần VTNN Việt Nông

Domectin 605EC

Hội trường thôn 3, Hòa Nam, Di Linh

Di Linh

 26/8/2018

7h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Taly, Ka Đô, Đơn Dương

Đơn Dương

 27/8/2018

18h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Phú Thuận, TT. D’ran, Đơn Dương

Đơn Dương

28/8/2018

18h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Ka Đô mới 2, Ka Đô, Đơn Dương

Đơn Dương

 29/8/2018

18h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Nam Hiệp 1, TT. D’ran, Đơn Dương

Đơn Dương

30/8/2018

18h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Nghĩa Hiệp 2, Ka Đô, Đơn Dương

Đơn Dương

 31/8/2018

7h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Đường mới, TT. D’ran, Đơn Dương

Đơn Dương

31/8/2018

18h30

Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

Starner 20WP; Sumi - Eight 12.5 WP; ProGibb 40%SG; Dantotsu 50WG; Validacin 5SL; Padan 95SP; Sumipleo 10EC; Tricel 48EC; Danjiri 10SC

Hội trường thôn Lâm Tuyền, TT. D’ran, Đơn Dương

Đơn Dương

24/8/2018

14h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu Tuyến trùng 18EC

Hội trường UBND TT Dran, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

27/8/2018

16h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu Tuyến trùng 18EC

Nhà hàng Đồng Quê xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

28/8/2018

16h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu Tuyến trùng 18EC

Hội trường thôn kinh tế mới Châu Sơn, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

31/8/2018

16h00

Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng

Tiêu Tuyến trùng 18EC

Nhà hàng Khải Thủy, TT Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương

Đơn Dương

 28/8/2018

8h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Lưu Đức Lam thôn 1, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

28/8/2018

15h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Hoàng Huỳnh Thắng thôn 2, xã Tân Lạc,  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

29/8/2018

8h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Vương Quốc Mạnh, 399 QL20, Lộc Nga, Bảo Lộc

Bảo Lộc

29/8/2018

15h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Lại Công Chính 101/13 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lộc Phát, Bảo Lộc

Bảo Lộc

 31/8/2018

8h00

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Trần Văn Ngọ  thôn An Hòa, xã Lộc An,  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

31/8/2018

15h30

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Movento 150 OD; Antracol 70 WP; Nativo 750WG; Becano 500SC

Nhà ông Trần Văn Tuyển thôn An Hòa, xã Lộc An,  huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

 13/8/2018

8h00

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Nhà ông Võ Đại Tuấn – Thôn 5, xã Lộc Thành, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 14/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Hội trường thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, Đơn Dương

Đơn Dương

16/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Nhà hàng Dốc Ròn - số 21, QL 27, Suối thông A, xã Đạ Ròn, Đơn Dương

Đơn Dương

17/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Nhà ông Võ Kiếm Hiệp – thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp Đức Trọng

Đức Trọng

18/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Nhà hàng Khải Thơ – thôn Hải Thượng, xã Lạc Lâm, Đơn Dương

Đơn Dương

 20/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Hội trường thôn K’long xã Hiệp An, Đức Trọng

Đức Trọng

21/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Hội trường thôn Tân Đà, xã Tân Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

22/8/2018

16h30

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – CN Lâm Đồng

Closer 500WG; Anboom 48EC; Amistar top 325SC; Tilt Super 300EC; Infinito 687.5SC; Antracol 70 WG; Isacop 65.2WG; Radiant 60SC

Hội trường thôn Tân An, xã Tân Hội, Đức Trọng

Đức Trọng

23/8/2108

15h00

Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam

 

Nhà hàng Hồ Quán – QL 20 Bồng Lai, Liên Hiệp, Đức Trọng

Đức Trọng

II. HỘI THẢO PHÂN BÓN

 

 

 

từ ngày 05/8/2018
đến ngày 05/9/2018

 

Công ty TNHH Hợp Long Phúc

hữu cơ vi sinh GOLHAR 4:1:4

Vườn Bà Nguyễn Thị Vân – thôn 3 – xã Hà Đông – huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

từ ngày 05/8/2018
đến ngày 05/9/2019

 

Công ty TNHH Hợp Long Phúc

hữu cơ vi sinh GOLHAR 4:1:5

Vườn Bà Phạm Thị Quyên – thôn 2 – xã Quảng Trị - huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

12/8/2018

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường Tổ 19, TT Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

17/8/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Đà Loan – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

18/8/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Tân Hội – huyện Đức Trọng

Đức Trọng

26/8/2018

8h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường Tổ 24, TT Lộc Thắng – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

26/8/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Liên Thanh - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

27/8/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

NPK 21-17-03+TE; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Tân Thanh - huyện Lâm Hà

Lâm Hà

18/8/2018

16h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

PB rễ HOP TRI HYDRO STRA WBERRY và HOP TRI HYDRO FRUITY

Nhà hàng Thung lũng cá – 25/10 Phan Chu Trinh – P.9 – Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

18/8/2018

9h00

Công ty TNHH TM-DV-SX Huy Bảo

NPK 8-4-8 + 10 OM; NPK 18-3-3 + 10 OM; VANĐA NPK 16-3-3 + 10 OM; NPK 12-3-14 + 10 OM, NPK 7-7-7 + 10 OM

Hội trường UBND xã Tân Hà, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

28/8/2018

16h30

Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

phân bón Nitrophoska 16-16-8

Hội trường Thôn Đường Mới – TT Dran – Đơn Dương

Đơn Dương

29/8/2018

8h30

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền

NPK 16-16-13+TE; NPK 16-16-8-6S + TE; Đầu trâu tăng trưởng; Đầu trâu chắc hạt

Hội trường UBND Thị trấn Lộc Thắng – Bảo Lâm

Bảo Lâm

 30/8/2018

8h30

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền

NPK 16-16-13+TE; NPK 16-16-8-6S + TE; Đầu trâu tăng trưởng; Đầu trâu chắc hạt

Hội trường UBND Thị trấn Nam Ban – Lâm Hà

Lâm Hà

III. HỘI THẢO GIÓNG CÂY TRỒNG

 

 

 

16/8/2018

8h00

Công ty TNHH VOLCAFE VIỆT NAM

tập huấn Bộ nguyên tắc UTZ phiên bản 1.1

Hội trường Quảng Bằng – Phi Tô – Lâm Hà

Lâm Hà

16/8/2018

14h00

Công ty TNHH VOLCAFE VIỆT NAM

tập huấn Bộ nguyên tắc UTZ phiên bản 1.1

Hội trường Tân An – Tân Thanh – Lâm Hà

Lâm Hà

21/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Duy Mênh, Thôn 8, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

21/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn bà Nguyễn Thi Sửu, Thôn 2, Tân Thượng, Di Linh

Di Linh

21/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Võ Văn Dương, Tổ 16, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

21/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Lương Hải Hà, Tổ 13, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

22/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Quế, Thôn 8, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

22/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Duy Mênh, Thôn 8, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

22/8/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Quý, Tổ 2, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

 22/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Quế, Thôn 8, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

22/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Duy Mênh, Thôn 8, Tân Châu, Di Linh

Di Linh

22/8/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Võ Văn Dương, Tổ 16, TT Di Linh, Di Linh

Di Linh

Các tin khác