Thống kê truy cập

1523393
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
559
652
1800
8581
10278
6015
1523393

Thông báo tình hình sâu bệnh hại kỳ 3 tháng 02 năm 2014

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 12/TB-BVTV                               Lâm Đồng, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

       THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng

Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

            I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tuần, thời tiết Lâm Đồng tại các khu vực: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, có nơi có mưa to. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ trung bình 19,50C – 20,80C, cao nhất  30 – 33,70C tại khu vực phía Nam (huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), thấp nhất 7,7 – 12,70C tại khu vực phía Bắc (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Đam Rông); độ ẩm không khí 70,5 – 83,5 %; lượng mưa không đáng kể.

            II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH

            1. Cây lúa (8.476,2 ha) ‎‎

Lúa ở các giai đoạn: mạ 1.972,1 ha; đẻ nhánh 3.299,6 ha; đứng cái 1.065,5 ha; làm đòng 830,5 ha; trỗ 757,5ha; chín 551 ha.

- Rầy nâu: Gây hại trên diện tích 559 ha. Mật độ trung bình 401,6 con/m2, cao nhất 8.400 con/m2/ 0,2 ha. Trong đó, diện tích nhiễm nặng 78,2 ha, mật độ 3.200 – 4.000 con/m2 (tại Đạ Tẻh) giảm so với kỳ trước. Chi cục BVTV, trung tâm nông nghiệp Đạ Tẻh tiếp tục theo dõi và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc phòng trừ.

- Ốc bươu vàng: Nhiễm 131,1 ha tại Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Đạ Huoai, mật độ 0,1 – 1 con/m2 .

- Bệnh đạo ôn lá, vàng lá sinh lý, sâu cuốn lá giảm nhẹ so với kỳ trước.

            2. Cây cà phê (151.565,2 ha)

- Bệnh vàng lá: nhiễm trung bình 1.899,1 ha, TLH 3,1 – 20 %, tăng 882,1 ha.

- Sâu đục thân nhiễm 550 ha tại Đà Lạt, tỉ lệ 12,5 – 30 % cây.

            3. Cây chè (23.177 ha)

Các đối tượng dịch hại: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, phồng lá, chấm xám gây hại nhẹ.

            4. Cây điều (15.259,7 ha)

- Bọ xít muỗi: Nhiễm trung bình 765,9 ha, tăng 379,9 ha so với kỳ trước.

- Bệnh thán thư: Nhiễm 514,7 ha (tăng 214,8 ha), TLH 9,3 – 36%. 

            5. Cây ca cao (997,1 ha)

- Bọ xít muỗi: Gây hại 321,6 ha (tăng 145,9 ha), trong đó 13 ha nhiễm nặng tại Đạ Tẻh.

Các đối tượng dịch hại khác đều giảm so với kỳ trước.

            6. Cây cao su (6.910,6 ha)

Bệnh héo đen đầu lá nhiễm nặng 50,6 ha tại Đạ Tẻh; bệnh xì mủ nhiễm 302 ha (tăng 83,8 ha); bệnh nấm hồng nhiễm 94,7 ha.

            7. Cây sầu riêng (1.969,24 ha)

Bệnh xì mủ: nhiễm 404,4 ha tại Đạ Huoai, Bảo Lộc (tăng 264 ha so với kỳ trước).

            8. Cây dâu tằm (3.822,7 ha)

Các đối tượng dịch hại như rỉ sắt, bạc thau, rầy, rệp ít biến động so với kỳ trước.

            9. Cây rau:

Cây rau họ thập tự (1.335,1 ha); cây cà chua (2.755,5 ha); đậu leo (250 ha); cà rốt (200 ha); khoai tây (741 ha) các đối tượng dịch hại trên rau giảm nhẹ so với kỳ trước.

            10. Cây dâu tây (117 ha)

- Mốc xám: Nhiễm trung bình 8,1 ha, tại Đà Lạt, Lạc Dương.

- Xì mủ lá: Nhiễm tại Đà Lạt Lạc Dương trên diện tích 6,2 ha, TLH 10,2 – 25%.

            III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

Thời gian tới thời tiết có thể tiếp tục diễn biến theo chiều hướng: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

Đề nghị các TTNN thực hiện tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng. Cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại như: rầy nâu hại lúa; rệp sáp, bệnh vàng lá hại cà phê; bọ xít muỗi, thán thư hại điều để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, hạn chế lây lan, giảm thiệt hại cho sản xuất./.

Nơi nhận:                                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

- Trung tâm BVTV phía Nam;

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);

- UBND các huyện, Tp (để biết);

- TTNN các huyện, Tp;

- TTKN Lâm Đồng (email);

- Đài PT-TH Lâm Đồng (email);

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác