Thống kê truy cập

1523539
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
705
652
1946
8581
10424
6015
1523539

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 06-12/5/2019

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

        Số: 19/TB – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG 7 NGÀY

Tuần 19 (Từ ngày 6/5/2019 – 12/5/2019)

 

 1. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ trung bình 22 – 240C, cao nhất 34 – 370C, thấp nhất 11 – 160C; độ ẩm không khí 81 – 86%, lượng mưa 87 – 137mm.

 1. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHỦ LỰC

+ Vụ Đông xuân: 9.132,7 ha (0 ha giai đoạn mạ, 0 ha giai đoạn đẻ nhánh, 850 ha giai đoạn đòng – trỗ, 1482 ha giai đoạn ngậm sữa – chín, 6.800,7 ha giai đoạn thu hoạch).

+ Vụ Hè thu sớm: 2.892,6 ha giai đoạn mạ.

- Cây ngô (10.030 ha) gồm tất cả các giai đoạn.

- Cây cà phê (174.391 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (12.235 ha), giai đoạn kinh doanh (162.156 ha).

          - Cây chè (12.631 ha); Cây tiêu (2.136 ha) chủ yếu giai đoạn kinh doanh.

- Cây điều (28.439 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản (7.629 ha); giai đoạn kinh doanh (20.810 ha) đang ở thời kỳ thu hoạch.

- Cây sầu riêng (8.520 ha): giai đoạn kiến thiết cơ bản 4.000ha, giai đoạn kinh doanh 4.520ha đang thời kỳ ra hoa.

- Cà chua (1.350 ha); Rau họ thập tự  (2.320 ha); Hoa cúc (1.564 ha) các giai đoạn.

III. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI 7 NGÀY

 1. Cây lúa:

- Rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, khô vằn,sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ…gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây ngô: Dịch hại phát sinh nhẹ, chủ yếu sâu xám gây hại nhẹ.
 2. 3. Cây cà phê:

- Cây cà phê chè: Bọ xít muỗi gây hại ở mức trung bình 201ha tại Lạc Dương, TLH 14,9 - 25%.

- Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, bệnh gỉ sắt, rệp vảy … gây hại ở mức nhẹ.

 1. 4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ… gây hại ở mức nhẹ.

 1. Cây điều:

- Bệnh thán thư gây hại 18 ha tại Cát Tiên (giảm 6 ha so với kỳ trước), TLH 12 – 54%;

- Bọ xít muỗi ít gây hại ở mức nhẹ.

 1. 6. Cây tiêu:

- Bệnh chết nhanh ít biến động so với kỳ trước, gây hại 4,7 ha tại Đạ Huoai, TLH 5,4 – 10,8%.

 1. 7. Cây sầu riêng:

- Bệnh chảy gôm (bệnh xì mủ) ít biến động so với kỳ trước, gây hại 12ha (tăng 2ha so cùng kỳ) tại Đạ Tẻh, TLH 15 - 43%.

Bệnh thán thư gây hại 20 ha tại Đạ Tẻh (tăng 20ha so cùng kỳ), TLH 33,2 - 50%.

 1. Cây rau, hoa:

8.1.Cà chua:  Bệnh xoăn lá virus gây hại 120,1 ha (tăng 74 ha so cùng kỳ) tại Đơn Dương, Đức Trọng TLH 6,66 - 23,33%.

8.2. Rau họ thập tự:

- Sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ gây hại rải rác ở mức nhẹ.

8.3. Hoa cúc

- Bệnh virus gây hại 5ha (tăng 74 ha so cùng kỳ),TLH 25-70%.

 1. 9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh hại không đáng kể.
 2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới tại Lâm Đồng một số sâu bệnh có thể xuất hiện và gây hại trên một số cây trồng chủ lực:

- Trên cây lúa: Rầy nâu trên lúa hè thu sớm

- Trên cây cà phê: Bọ xít muỗi (cà phê chè), sâu đục thân, rệp sáp, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt.

- Trên cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân.

- Trên cây rau, hoa: Bệnh xoăn lá virus/cà chua; sưng rễ, sâu tơ, bọ nhảy/cải bắp; bệnh đốm héo virus/xà lách, hoa cúc.

 1. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số nội dung sau:

 1. Cây cà phê

- Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê chè mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

- Mùa mưa đến cũng là điều kiện cho bệnh gỉ sắt xuất hiện gây hại. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Hexaconazole; Diniconazole, Difenoconazole + Propiconazole ... để phòng trừ.

 1. Sầu riêng

  Bệnh chảy gôm, thán thư sẽ phát triển mạnh vào đầu mùa mưa, nông dân thường xuyên thăm vườn, vệ sinh vườn, bón phân cân đối, đầy đủ, cắt bỏ cành gần mặt đất, cành bị bệnh đem tiêu hủy. Phát hiện bệnh, xử lý bằng thuốc có hoạt chất Azoxystrobin + Difenoconazole; Cymoxanil+ Metalaxyl; Metalaxyl + Mancozeb; Dimethomorph, Propineb

 1. 3. Cây rau họ cà

Để phòng trừ virus trên cây cà chua, các TTNN hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính nhà lưới đảm bảo độ thông thoáng, sử dụng lưới bao quanh từ 40 mesh trở lên để ngăn được côn trùng chích hút (bọ trĩ, bọ phấn). Áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy vàng và thuốc có hoạt chất như Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ...

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác