Thống kê truy cập

1523613
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
779
652
2020
8581
10498
6015
1523613

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 11 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 80/TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 11 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 11 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng đầu tháng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 12, 13, 14 và 15. Cuối tháng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp lạnh lục địa với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 111,3 – 136,5 mm; nhiệt độ trung bình 21,5 – 22,1 0C; độ ẩm không khí trung bình 80 – 88 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 65,8 - 175,4 mm; nhiệt độ trung bình 17,4 – 18,1 0C; độ ẩm không khí trung bình 82 – 88 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 25/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng trồng trong tháng 11/2013 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 11 chủ yếu gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 51,0ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 17ha, tỷ lệ lá bị hại từ 30-60% tại Vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 121,26ha, hại nặng 52,72ha (tỷ lệ cây bị hại từ 20-32%) tại Cty TNHH MTV LN Bảo Thuận và Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 105ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 14 ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10-20%) tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà.

- Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser), sâu xám nhỏ (Agrotis ypsilon Rott.), Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow), bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh lở cổ rễ cây con (Damping off) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại trên diện tích 177,5ha, trong đó gây hại nặng 30,1ha, tỷ lệ cây bị hại từ 20-50% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh lá úa vàng: gây hại trung bình trên diện tích 28,1ha, tỷ lệ cây bị hại 34% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

- Bệnh phấn trắng xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành, sâu kèn nhỏ gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp cao lục địa, kết hợp với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi đến rải rác. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: ong ăn lá, vòi voi đục thân, xén tóc đục thân, bệnh tuyến trùng.

- Cây keo: câu cấu, bệnh phấn trắng, bệnh khô cành.

- Trên cây sao: sâu kèn nhỏ, bệnh khô cành.

                                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                   

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

Các tin khác