Thống kê truy cập

1523736
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
98
804
2143
8581
10621
6015
1523736

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 10 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 75 /TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 10 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 10 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng đầu tháng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Nam Trung bộ nối với cơn bão số 11, kết hợp với đới gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Cuối tháng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp lạnh lục địa, kết hợp với rìa phía Bắc của dải thấp xích đạo. Thời tiết trong các khu vực: Ngày nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào nửa đầu tháng. Gió đổi hướng cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, riêng tại Đà Lạt đạt thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 311,0 - 497,0mm; nhiệt độ trung bình 21,0 – 22,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 84 – 92 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 55,0 - 123,0 mm; nhiệt độ trung bình 18,0 – 19,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 82 – 91 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 25/27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng rồng trong tháng 10/2013 (Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm).

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

Tình hình sâu bệnh hại trong tháng 10 chủ yếu gây hại ở mức độ trung bình-nhẹ.

- Bệnh vàng còi: gây hại trên diện tích 77,8ha, trong đó gây hại ở mức trung bình 17ha, tỷ lệ lá bị hại từ 30-60% tại Vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow): gây hại trên diện tích 542,2ha, hại ở mức trung bình 30,6ha (tỷ lệ lá bị hại từ 20-30%) tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 403ha, trong đó diện tích nhiễm ở mức trung bình 75 ha (tỷ lệ cây bị hại từ 10-20%) tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà.

- Riêng tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) gây hại trên diện tích 132,7ha, hại nặng 50ha (tỷ lệ cây bị hại từ 26-32%) tại Ban quản lý rừng phòng hộ D’ran.

- Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser), sâu xám nhỏ (Agrotis ypsilon Rott.) bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) và bệnh lở cổ rễ cây con (Damping off) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại trên diện tích 177,5ha, trong đó gây hại nặng 30,1ha, tỷ lệ cây bị hại từ 20-50% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

- Bệnh lá úa vàng: gây hại trung bình trên diện tích 28,1ha, tỷ lệ cây bị hại 34% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh.

- Bệnh phấn trắng, sâu xám nhỏ, rệp các loại xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành, sâu kèn nhỏ gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, kết hợp với đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3 có lúc cấp 4. Lượng mưa phân bố không đều, phổ biến đạt xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: ong ăn lá, vòi voi đục thân, xén tóc đục thân,bệnh loét vỏ do Fusarium sp.

- Cây keo: câu cấu, bệnh phấn trắng, bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ, bệnh thối đen thân.

- Trên cây sao: sâu kèn nhỏ, bệnh khô cành.

                                                                                                                   CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                    

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác