Thống kê truy cập

1523629
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
795
652
2036
8581
10514
6015
1523629

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 9 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 67 /TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 9 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 9 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Bắc và Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Nửa cuối tháng chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam và phía Nam của hoàn lưu cơn bão số 8, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 92,0 - 158,0 mm; nhiệt độ trung bình 21,0 – 23,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 83 – 96 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 53,0 - 175,0 mm; nhiệt độ trung bình 18,0 – 19,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 81 – 95 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây trồng điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 25/27 đơn vị.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại trung bình trên diện tích 17ha tại Vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà, tỷ lệ cây hại từ 40 – 50 %.

- Ong ăn lá  (Neodiprion biremis Konow): xuất hiện và gây hại tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh, trong đó có diện tích 7,4ha hại nặng, tỷ lệ cây bị hại từ 30-50%.

- Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser): gây hại trung bình trên diện tích 43,3ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp, mật độ trung bình 7con/m2.

- Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk), sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals), tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.), xén tóc (Monochamus alternatus Hope) và bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): tiếp tục gây hại nặng trên diện tích 30,1ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc tỉ lệ cây bị hại từ 25-80%.

- Bệnh vàng lá: gây hại trung bình trên diện tích 28,1ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại 34%.

- Bệnh bồ hóng, bệnh phấn trắng, sâu kèn nhỏ, sâu xám nhỏ, xén tóc đục thân, rệp các loại xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành, sâu kèn nhỏ, bọ hung nâu lớn gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Trung Trung bộ sau đó nâng dần lên phía Bắc, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Thời kỳ giữa và cuối chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với cơn bão trên biển Đông, kết hợp với đới gió Tây Nam mạnh dần. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có nơi có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt xấp xỉ hoặc cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: ong ăn lá, sâu đục nõn, bệnh rỉ sắt, bệnh loét vỏ do Fusarium sp.

- Cây keo: câu cấu, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ, bệnh thối đen thân.

- Trên cây sao: sâu ăn lá.

                                                                                                                                 CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                    

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác