Thống kê truy cập

1523323
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
489
652
1730
8581
10208
6015
1523323

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 8 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 55 /TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 8 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 8 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng nửa đầu tháng chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây Nam của hoàn lưu cơn bão số 05, 06 và 07, kết hợp với đới gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Nửa cuối tháng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc và Trung Trung bộ, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến yếu. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa rất to. Ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 220,0 - 343,0 mm; nhiệt độ trung bình 18,0 – 19,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 85 – 90 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 45,0 - 139,0 mm; nhiệt độ trung bình 19,0 – 20,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 77 – 91 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá, keo và sao.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 27/27 đơn vị.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

- Bệnh vàng còi: gây hại trung bình trên diện tích 17ha tại Vườn quốc gia Bidoup–Núi Bà, tỷ lệ cây hại từ 40 – 50 %.

- Xén tóc (Monochamus alternatus Hope): gây hại trung bình trên diện tích 15ha tại quốc gia Gia Bidoup –Núi Bà, tỷ lệ cây bị hại trung bình từ 10%.

- Bọ hung nâu lớn (Holotrichia sauteri mauser): gây hại trung bình trên diện tích 43,3ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp, mật độ trung bình 7con/m2.

Riêng Vòi voi đục thân (Pissodes appoximatus Hopk), sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals), tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.) và bệnh rơm lá thông (Cercospora pinidensiflorae Hori et Nambu) xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng (Corticium salmonicolor): gây hại nặng trên diện tích 30,1ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc tỉ lệ cây bị hại từ 25-80%.

- Bệnh thối đen thân (Macrophomina phaseolina Tassi): gây hại nặng trên diện tích 80,2ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại từ 60-70%.

- Bệnh thối cổ rễ (Damping off): gây hại nặng trên diện tích 15,8% tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại 40%.

- Bệnh phấn trắng (Oidium sp.): gây hại trung bình trên diện tích 30,8ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại 20-30%.

- Bệnh lá vàng úa: gây hại trung bình trên diện tích 28,1ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ cây bị hại 34%.

Riêng bệnh bồ hóng, sâu kèn nhỏ, sâu xám nhỏ, xén tóc đục thân, rệp các loại xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành, sâu kèn nhỏ, bọ hung nâu lớn gây hại ở mức độ nhẹ.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng sự hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến yếu trong đầu tuần và mạnh dần vào tuần giữa và tuần cuối tháng, kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to tập trung chủ yếu vào tuần giữa và tuần cuối. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt xấp xỉ hoặc cao hơn một chút so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: bệnh héo rũ do tuyến trùng, bệnh rỉ sắt, bệnh loét vỏ do Fusarium sp.

- Cây keo: câu cấu, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ, bệnh thối đen thân.

- Trên cây sao: sâu ăn lá và bệnh khô cành.

                                                                                                     CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                   

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, BVTV.

 

Các tin khác