Thống kê truy cập

1523403
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
569
652
1810
8581
10288
6015
1523403

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 7 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 50 /TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 16 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 7 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT

Trong tháng 7 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời kỳ cuối chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía Tây Nam  của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Lượng mưa phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 232,0 - 388, mm; nhiệt độ trung bình 22,0 – 24,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 78 – 96 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 148,0 - 303,0 mm; nhiệt độ trung bình 19,0 – 20,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 77 – 91 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO

- Loài cây điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá và keo.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng rồng trong tháng 7/2013 gồm 03 đơn vị: Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm, Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

- Vòi voi (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 38,8 ha tại Ban QLRPH Tà Nung, tỷ lệ cây hại phổ biến từ 3 – 16 %, ít biến động so với cùng kỳ tháng trước.

- Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): tiếp tục gây hại nhẹ trên diện tích 18,3 ha tại Công ty TNHH MTV LN Di Linh, tỷ lệ ngọn hại phổ biến từ 7 – 10 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.): gây hại trên diện tích 51,65 ha tại Ban QLR PH Tà Nung, Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, Ban QLR PH D’Ran. Tỷ lệ cây bị hại phổ biến 3 - 7 %, trong đó diện tích 1,5 ha tại Ban QLR PH D’Ran tỷ lệ cây bị hại nặng từ 15 - 18 %, giảm 4,7 ha nhiễn nặng so với cùng kỳ tháng trước (do C/ty TNHH MTV LN Bảo Thuận đã xử lý).

- Bệnh vàng còi: tiếp tục gây hại trên diện tích 38,1 ha tại Ban QLRPH Tà Nung, tỷ lệ cây hại từ 5 – 10 %,  ít biến động so với cùng kỳ tháng trước.

- Mối hại rễ: xuất hiện và gây hại trên diện tích 1,5 ha tại Ban QLR phòng hộ D’Ran tỷ lệ cây bị hại trung bình từ 10 - 15% cây.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng, xì mủ: tiếp tục gây hại trên diện tích 154,25 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty  TNHH MTV LN Đạ Huoai, Ban QLR Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại trung bình 10 – 15%; cục bộ trên diện tích 13 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc tỉ lệ cây bị hại trên 80 % ( Đơn vị đang lập hồ sơ để xử lý diện tích nhiễm bệnh trên).

- Bệnh bồ hóng: gây hại trên diện tích 23,65 ha tại Ban QLR Phòng hộ Phi Liêng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ lá bị hại 10 – 15 %. Không biến động so với cùng kỳ tháng trước.

3. Trên Sao: (Tổng diện tích 939,5 ha).

Bệnh khô cành: gây hại trên diện tích 97 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, tỷ lệ cành bị hại nhẹ từ 10-12%.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh thấp có trục ngang qua Bắc và Bắc Trung bộ theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, ngày nắng yếu, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: chú ý sự phát sinh, phát triển của bệnh héo rũ do tuyến trùng, bệnh rỉ sắt, bệnh loét vỏ do Fusarium sp.

- Cây keo: chú ý sự phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại như câu cấu, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ.

- Trên cây sao: chú ý sự phát sinh phát triển của sâu ăn lá và bệnh khô cành.

Đề nghị các đơn vị chưa báo cáo tình hình sinh vật hại rừng trồng trong tháng 7/2013 báo cáo bổ sung  và thực hiện công tác báo cáo theo đúng qui định.

                                                                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                   

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác