Thống kê truy cập

1523242
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
408
652
1649
8581
10127
6015
1523242

Thông báo tình hình sâu bệnh hại tháng 6 năm 2013

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 44 /TB - BVTV                              Lâm Đồng, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại rừng trồng tháng 6 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT:

Trong tháng 6 năm 2013, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến yếu. Tuần giữa chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Trung Trung bộ, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa vài nơi đến rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông chủ yếu tập trung vào tuần giữa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Lượng mưa phổ biến đạt cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực phía Đông và phía Nam: Lượng mưa phổ biến từ 307,0 – 441,0 mm; nhiệt độ trung bình 23,0 – 24,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 84 – 91 %.

Khu vực phía Bắc và thành phố Đà Lạt: Lượng mưa phổ biến từ 236,0 - 256,0 mm; nhiệt độ trung bình 19,0 – 20,0 0C; độ ẩm không khí trung bình 84 – 90 %.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA DỰ TÍNH DỰ BÁO.

- Loài cây điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên rừng trồng: thông 3 lá và keo.

- Số đơn vị điều tra dự tính dự báo sâu bệnh hại trên toàn tỉnh: 27 đơn vị.

Các đơn vị chưa báo cáo tình hình sâu bệnh hại rừng rồng trong tháng 6/2013 gồm 06 đơn vị: Xí Nghiệp NLG Lâm Đồng, Ban QLR Lán Tranh, BQL KDL Hồ Tuyền Lâm, Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm, Ban QLR PH Tà Năng, Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh.

III. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI RỪNG TRỒNG:

1. Rừng trồng thông 3 lá: (Tổng diện tích 48.000 ha)

- Vòi voi (Pissodes appoximatus Hopk): gây hại trên diện tích 38,8 ha tại Ban QLRPH Tà Nung, tỷ lệ cây hại phổ biến từ 3 – 16 %, ít biến động so với cùng kỳ tháng trước.

- Sâu đục nõn (Rhyacionia cristata Wals): tiếp tục gây hại nhẹ trên diện tích 18,3 ha tại Công ty TNHH MTV LN Di Linh, tỷ lệ ngọn hại phổ biến từ 7 – 10 %.

- Tuyến trùng (Bursaphelenchus sp.): gây hại trên diện tích 55,35 ha tại Ban QLR PH Tà Nung, Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận, Ban QLR PH D’Ran. Tỷ lệ cây bị hại phổ biến 3 - 7 %, trong đó diện tích 6,2 ha tại Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận và Ban QLR PH D’Ran tỷ lệ cây bị hại nặng từ 15 - 18 % tăng 1,8 ha so với cùng kỳ tháng trước, đơn vị đang lập hồ sơ để xử lý bệnh hại ở diện tích trên.

- Bệnh vàng còi: tiếp tục gây hại trên diện tích 37,9 ha tại Ban QLRPH Tà Nung, tỷ lệ cây hại từ 5 – 10 %,  ít biến động so với cùng kỳ tháng trước.

- Bệnh khô ngọn (Fusarium sp.): Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành xử lý biện pháp phòng trừ bệnh hại, hiện tại bệnh không còn gây hại trên thông 3 lá trồng ven Hồ Xuân Hương thuộc Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt.

2. Trên cây keo: (Tổng diện tích 7.600 ha).

- Bệnh nấm hồng, xì mủ: tiếp tục gây hại trên diện tích 154,24 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty  TNHH MTV LN Đạ Huoai, Ban QLR Nam Huoai, tỷ lệ cây bị hại trung bình 10 - 15%; cục bộ trên diện tích 13 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc tỉ lệ cây bị hại trên 80 %. Đơn vị đã báo cáo các ban ngành kiểm tra xác minh để xử lý diện tích nhiễm bệnh trên.

- Bệnh bồ hóng: gây hại trên diện tích 23,65 ha tại Ban QLR Phòng hộ Phi Liêng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, tỷ lệ lá bị hại 10 – 15 %. không biến động so với cùng kỳ tháng trước.

IV. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới thời tiết Lâm Đồng có khả năng chịu ảnh hưởng sự hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết trong các khu vực: Đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Lượng mưa các nơi phổ biến đạt xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đề nghị các đơn vị chủ rừng chú ý các đối tượng dịch hại sau:

- Thông 3 lá: chú ý sự phát sinh phát triển của bệnh héo rũ do tuyến trùng, bệnh rỉ sắt, bệnh loét vỏ do Fusarium sp.

- Cây keo: chú ý sự phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại như câu cấu, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ.

- Trên cây cao su: chú ý sự phát sinh, phát triển của bệnh rụng lá Corynespora,  bệnh rụng lá và thối trái, bệnh loét sọc mặt cạo, bệnh nấm hồng.

Đề nghị các đơn vị chưa báo cáo tình hình sinh vật hại rừng trồng trong tháng 6/2013 báo cáo bổ sung  và thực hiện công tác báo cáo theo đúng qui định.

                                                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                    

- Sở Nông Nghiệp & PTNT (B/c);

- Chi cục Kiểm Lâm;

- Chi cục Lâm Nghiệp;

- Các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh;

- Lưu: VT, BVTV.

Các tin khác