Thống kê truy cập

2910237
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1236
11515
53411
2910237

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 07/3/2022 – 13/3/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 24/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 10 (Từ ngày 07/3/2022 – 13/3/2022)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác vài nơi; nhiệt độ trung bình 17,5 – 25,30C, cao nhất 30,2 – 34,20C, thấp nhất 12,5 – 15,60C; độ ẩm không khí 70 – 84%, lượng mưa 5 – 48mm, tổng số giờ nắng 43– 63h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

756,5

Đẻ nhánh

1.721,3

Đòng – trỗ

2.064

Ngậm sữa - Chín

2.708

Thu hoạch

1.552

Tổng

8.801,8

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con – đóng bắp

1.271,6

Thu hoạch

323

Tổng

1.594,6

Cây cà phê

Ra hoa đậu quả

172.813,6

Cây điều

Ra hoa – đậu quả - thu hoạch

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Ra bông

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.287

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.775

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 63,7ha tại Đạ Tẻh, mật độ 33,3–50 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 139,1ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (tăng 28,2ha so với kỳ trước), TLH 6,3– 15,3%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 74ha tại Cát Tiên (tăng 36,5ha so với kỳ trước), TLH 3-8%.

- Các đối tượng khác như OBV, rầy nâu, bệnh khô vằn, đốm sọc VK,... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 28,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), tăng 7ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 9con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.285,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 201,4ha so với kỳ trước), TLH 13 – 18,5%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.822,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 207,7ha so với kỳ trước), TLH 15 – 29,2%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.927,1ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 446ha so với kỳ trước), TLH 14 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 1.752ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, TLH 5 – 30%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.650ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 25ha so với kỳ trước), TLH 9,4-14,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều: Tuần qua, thời tiết tại các huyện phía Nam chủ yếu ngày nắng nóng, sáng sớm có sương mù, chiều và đêm tiếp tục có mưa tạo điều kiện cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại mạnh.

- Bọ xít muỗi gây hại 5.398,8ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (tăng 441,3ha so với kỳ trước), TLH 13 – 35,8%.

- Bệnh thán thư gây hại 5.206,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (374,4ha nhiễm nặng), tăng 214,2ha so với kỳ trước, TLH 15 – 59,8%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 512,9ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (95,2ha nhiễm nặng), TLH 13,7-27,1%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.400,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 148,1ha so với kỳ trước), TLH 15,4 – 46,7%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 325,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (70ha nhiễm nặng), tăng 193,4ha so với kỳ trước, TLH 8,5 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 96ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 19ha so với kỳ trước), TLH 9,3 – 16,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 409,7ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ từ 5,2 - 29con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình 25ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 5,4 – 16,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 4 - 10%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Ốc bươu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, đốm sọc VK tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – đòng, trỗ; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn trỗ chín.

- Cây cà phê: Cà phê đang thời kỳ ra hoa đậu quả, chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua và bọ xít muỗi hại cà phê chè.

- Cây điều: Tuần qua thời tiết tiếp tục có mưa trái mùa, bọ xít muỗi và bệnh thán thư có khả năng lây lan và gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư trong điều kiện mưa trái mùa.

- Cây rau: Các đối tượng bọ phấn, dòi đục lá, bệnh mốc sương, đốm lá, đặc biệt bệnh xoăn lá virus gây hại mạnh trên rau họ cà. Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, cháy lá gây hại rau họ thập tự.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại trên hoa cúc. Trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân giai đoạn cây con - PTTL tại Đơn Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay lúa Đông Xuân chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, chín. Thời tiết có mưa trái mùa, nắng nóng và có sương mù về chiều và đêm, cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ kịp thời rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, bảo vệ tốt năng suất vụ Đông Xuân.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3. Cây sầu riêng

Chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc bón phân, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển. Ngoài ra thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt bệnh nứt thân xì mủ theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc tỉa cành, tạo tán, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại cà phê giai đoạn sau thu hoạch theo văn bản chỉ đạo số 377/TTBVTV ngày 23/12/2021 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng. Chú ý các đối tượng bọ xít muỗi, mọt đục cành, rệp sáp, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả.

2.5. Cây điều

Tại 3 huyện phía Nam thời tiết tiếp tục có mưa, sương mù vào sáng sớm, cây điều đang giai đoạn ra hoa, đậu quả đợt 3 và thu hoạch rải rác, bệnh thán thư, bọ xít muỗi có xu hướng gia tăng mạnh. Cần khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, chủ động phòng trừ sâu bệnh để hạn chế ảnh hưởng thiệt hại đến năng suất điều 2021-2022.

2.6. Rau, hoa

Hiện nay thời tiết đã chuyển sang mùa khô, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, cường độ gió mạnh, cần thường xuyên thăm đồng, tưới nước, chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây tăng sức chống chịu sâu bệnh. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,…/.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT.  CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác