Thống kê truy cập

3109547
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
451
10895
18916
3109547

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 127/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 33 (Từ ngày 14/8/2023 - 20/8/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, chiều có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 19,6 – 27,40C, cao nhất 29,8 – 340C, thấp nhất 16,7 – 18,90C; độ ẩm không khí 80 – 89%, lượng mưa 13,2 – 99,4mm, tổng số giờ nắng 37,4 – 48h.     

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

9

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Hè Thu

Đòng – trỗ

653

Ngậm sữa - chín

2.193

Thu hoạch

2.528

Tổng

5.374

Vụ Mùa

Mạ

3.147

Đẻ nhánh

3.458

Đòng – trỗ

489

Tổng

7.094

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

Cây con – đóng bắp

1.984,6

Thu hoạch

352

Tổng

2.336,6

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con

261

Tổng

261

Cây cà phê

Nuôi trái

175.902,5

Cây điều

Chăm sóc

21.037,3

Dâu tằm

Chăm sóc – thu hoạch

10.286

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.127,1

Cây sầu riêng

Chăm sóc

18.497,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

851

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

2.087

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh khô vằn gây hại 112ha tại Đạ Tẻh (tăng 14ha so với kỳ trước), TLH 23-35%.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 85,5ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (tăng 11,8ha so với kỳ trước), TLH 7,2 – 12%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 63ha tại Đạ Tẻh (tăng 20ha so với kỳ trước), TLH 4-9%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bệnh lem lép hạt, ngộ độc phèn, … gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 35,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 1ha), mật độ 2,3 – 11 con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.044,3ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 17,2 – 23,9%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.626,9ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 77,2ha so với kỳ trước), TLH 15 – 24,3%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.828,3ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 30ha so với kỳ trước), TLH 17,5 – 30,6%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.061ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (tăng 8,3ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Bệnh thối búp gây hại 451ha tại Bảo Lâm, Di Linh (giảm 41,5ha so với kỳ trước), TLH 5,2 – 10%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.137,9ha tại 3 huyện phía Nam (tăng 11ha so với kỳ trước), TLH 6 – 19,6%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.120,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 147,4ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 19,3%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 668,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà (114,8ha nhiễm nặng), tăng 4,7ha so với kỳ trước, TLH 16 – 26,7%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ gây hại 2.569ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (571,6ha nhiễm nặng), tăng 27,9ha so với kỳ trước, TLH 12 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 73ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (5ha nhiễm nặng), tăng 8,2ha so với kỳ trước, TLH 7,4 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 103,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (25ha nhiễm nặng), giảm 21,4ha so với kỳ trước, TLH 10 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 413,6ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 125ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 24con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại 253,6ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 80,5ha so với kỳ trước), TLH 2,8 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 13ha tại Đà Lạt, TLH 5,2 – 7,3%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt, ngộ độc phèn gây hại lúa giai đoạn đòng - trỗ chín.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành biến động nhẹ.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ, thán thư.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, héo xanh, virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

 - Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng có khả năng tiếp tục gia tăng mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Cần chủ động khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phòng trừ sớm bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt trên những ruộng trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm bằng các thuốc BVTV đã đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt văn bản số 257/TTBVTV-BVTV ngày 16/5/2023 về việc phòng chống chuột và ốc bươu vàng gây hại lúa Hè Thu – Mùa 2023.

2.2. Cây sầu riêng

Bệnh nứt thân xì mủ tiếp tục gây hại mạnh, cần tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora do Cục BVTV ban hành. Trong đó chú ý biện pháp trồng sầu riêng trên chân đất phù hợp, khơi thông mương rãnh thoát nước, phát dọn cỏ dại, cắt bỏ các cành nhánh sát gốc, tăng cường bổ sung phân hữu cơ hoai mục. Đối với các cây bị hại nặng, xử lý các vết thâm đen trên thân cây hoặc cành lớn bằng cách cạo bỏ phần vỏ ngoài sau đó quét thuốc trực tiếp vào thân cây bằng các loại thuốc có hoạt chất Phosphorous acid; Fosetyl Aluminium, Metalaxyl… kết hợp phun ướt toàn bộ tán lá và tưới gốc.

2.3. Cây cà phê

Tiếp tục khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối, tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm giúp vườn thông thoáng. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.4. Rau, hoa

Thời tiết đang trong giai đoạn mùa mưa, hướng dẫn nông dân gieo trồng với mật độ phù hợp, lên luống cao, luân canh cây trồng hợp lý, chủ động thăm vườn để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đặc biệt các loại bệnh như mốc sương, đốm lá, virus/ rau họ cà; bệnh cháy lá/ rau họ thập tự; bệnh rỉ sắt/ hoa cúc; bệnh đốm đen, phấn trắng/ hoa hồng.

2.5. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh trên những diện tích trũng thấp bị ngập úng, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác