Thống kê truy cập

2914743
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
321
321
57917
2914743

Hưởng ứng chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Mắc ca là cây trồng tiềm năng để phát triển sản xuất bền vững tại Lâm Đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 5.160,2 ha; trong đó: trồng thuần 151,2 ha, trồng xen 5.008,7 ha chủ yếu trong vườn cây cà phê. Cây mắc ca dần trở thành cây cho thu nhập kinh tế cao phù hợp với định hướng phát triển của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, cây mắc ca là một trong những cây trồng được lựa chọn để thực hiện Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 theo văn bản số 2209/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh.

Ngày 11/5/2021, tại UBND xã Phú Sơn, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Phú Sơn - huyện Lâm Hà và Công ty TNHH Him Lam mắc ca tổ chương trình hỗ trợ cây mắc ca cho các hộ nông dân tại xã Phú Sơn với số lượng là 200 cây.

Chi cục Trồng Trọt và BVTV đã hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây mắc ca trồng xen trong vườn cà phê cho các nông hộ để phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững và góp phần thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất trồng trọt tại địa phương.

Trần Điệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỖ TRỢ CÂY MẮC CA

  

       Cây mắc ca hỗ trợ cho các nông hộ tại xã Phú Sơn                  Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV cũng lãnh đạo UBND 

                                                                                                                   xã Phú Sơn tại buổi hỗ trợ cây mắc ca cho các nông hộ

   

                                                          Đại diện nông hộ nhận cây trong buổi hỗ trợ cây mắc ca

 

Các tin khác