Thống kê truy cập

2642563
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1128
4433
58623
2642563

Tin bài Hội thảo về góp ý Dự thảo tiêu chí Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 23/11/2020 tại Hội trường Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng, Chi cục tổ chức buổi hội thảo góp ý dự thảo tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ trì Hội thảo là Lãnh đạo Chi cục Trồng Trọt và BVTV; thành phần tham dự có đại diện Hội nông dân tỉnh; Khoa Nông Lâm - trường Đại học Đà Lạt; các đơn vị thuộc Sở (Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm giống và VTNN); Trung tâm nghiên cứu Khoai tây, rau và hoa; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh; Lãnh đạo Phòng Kinh tế Đà Lạt; Trung tâm nông nghiệp các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Đức Trọng, Đơn Dương, Đam Rông, Lạc Dương và Tp Đà Lạt, Bảo Lộc; Hiệp Hội hoa Đà Lạt; các doanh nghiệp, HTX, THT sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV đã thông qua nội dung, mục đích của buổi hội thảo tham vấn ý kiến của các đơn vị, HTX, doanh nghiệp về dự thảo tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung để kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh thay thế tiêu chí tại Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với một số cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi các nội dung chính về tiêu chí phải phù hợp với thực tiễn, nên nâng cao quy mô diện tích của từng đối tượng, gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường, … Một số nội dung tiêu chí cần chỉnh sửa phù hợp với các quy định của các tổ chức chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, UTZ, 4C, …) bắt buộc đối với các doanh nghiệp, HTX, THT sản xuất rau, chè, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, ... Đối với các hộ sản xuất nhỏ lẻ áp dụng quy định có cam kết sản xuất nông sản an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kết luận Hội thảo, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV giao phòng Trồng trọt tổng hợp các nội dung góp ý, hoàn thiện dự thảo tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tham mưu văn bản trình Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trần Điệp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỘI THẢO

   

     Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV               Trưởng phòng Trồng trọt thông qua mục đích

              phát biểu khai mạc Hội thảo                                  nội dung Hội thảo tham vấn ý kiến

   

  Lãnh đạo Công ty Đà Lạt Hasfarm phát biểu          Lãnh đạo Phòng Kinh tế Đà Lạt phát biểu

                  ý kiến trong buổi Hội thảo                                               ý kiến trong buổi Hội thảo

Các tin khác