Thống kê truy cập

3116175
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
2226
2226
25544
3116175

Hội thảo tổng kết mô hình Phòng trừ tổng hợp bệnh xoăn lá virus hại cà chua tại xã Ka Đô – huyện Đơn Dương

Ngày 16/12/2019, tại hội trường UBND xã Ka Đô, Chi cục Trồng trọt & BVTV phối hợp với Tập Đoàn Lộc Trời tổ chức hội thảo tổng kết mô hình Phòng trừ tổng hợp bệnh xoăn lá virus hại cà chua. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Trung tâm nông nghiệp huyện Đơn Dương, UBND, Hội nông dân xã Ka Đô, Trung tâm nghiên cứu Tập đoàn Lộc Trời và 65 nông dân trồng cà chua trên địa bàn xã.

Mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua được triển khai từ đầu tháng 10/2019 với quy mô 2000m2, được hỗ trợ lưới chắn côn trùng 50mesh để hạn chế bọ trĩ, bọ phấn từ các vườn xung quanh; cây giống, đất trồng và nhà lưới được xử lý thuốc Radiant 60SC phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn trước khi trồng, sử dụng bẫy xanh, bẫy vàng để theo dõi mật độ bọ trĩ, bọ phấn kết hợp phòng trừ 12 lần/vụ bằng các loại thuốc Radiant 60SL; Closer 500WG, Virtako 40WG, Actara 25WG. Ngoài việc quản lý môi giới truyền bệnh virus, vườn mô hình chú trọng phòng ngừa các loại bệnh mốc sương, héo xanh vi khuẩn, châm kim kết hợp sử dụng thuốc kích kháng Sat 4SL và tăng cường bổ sung các loại phân vi lượng, một số phân bón lá giúp cây khỏe tăng sức chống chịu bệnh virus. Kết quả ở thời điểm 75 ngày sau trồng vườn mô hình có tỷ lệ cây nhiễm virus 6,7% thấp hơn 9,3% so với vườn nông dân góp phần nâng cao năng suất thu hoạch, vườn mô hình ước đạt 6,7 tấn/1000m2 (cao hơn 1,2 tấn) so với đối chứng. 

                               

                                                    Hình ảnh: Hội thảo tổng kết mô hình xoăn lá virus cà chua

Tham dự tổng kết mô hình các đại biểu đều đánh giá giải pháp canh tác trong nhà lưới kết hợp chăm sóc bón phân đầy đủ, cân đối, thường xuyên kiểm tra, thu gom tiêu hủy cây nhiễm bệnh kết hợp phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn sớm ngay từ đầu vụ, sử dụng các chất kích kháng  tăng sức chống chịu bệnh có hiệu quả hạn chế tỷ lệ bệnh virus. Mô hình là cơ sở để bà con nông dân học hỏi kinh nghiệm về ứng dụng quy trình quản lý tổng hợp bệnh virus hại cà chua để áp dụng vào sản xuất.

Thời gian tới Chi cục Trồng trọt & BVTV sẽ tiếp tục phối hợp Tập đoàn Lộc Trời triển khai các các điểm trình diễn để nhân rộng mô hình quản lý tổng hợp bệnh virus hại cà chua tại các vùng trọng điểm sản xuất cà chua tại Đơn Dương, Đức Trọng.

Vũ Thị Thúy

Các tin khác