Thống kê truy cập

2909998
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
997
11276
53172
2909998

Kết quả công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-SNN ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2020 của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng chủ trì thực hiện 06 cuộc kiểm tra (01 cuộc kiểm tra đột xuất, 05 cuộc kiểm tra định kỳ) đối với 90  cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng; Phối hợp với Ban chỉ đạo 389, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh (PC05)… kiểm tra 52 doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Kết quả phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm với các hành vi vi phạm chủ yếu: Sản xuất giống cây trồng không công bố tiêu chuẩn áp dụng; kinh doanh giống cây trồng không có nhãn hàng hóa; buôn bán thuốc BVTV, phân bón có nhãn sai quy định; buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; buôn bán phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán thuốc BVTV khi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV đã hết hạn; buôn bán thuốc BVTV không có tên trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam…

Qua công tác kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cung cấp các sản phẩm có chất lượng từ đó góp phần gia tăng năng suất, chất lượng các loại cây trồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình ảnh kiểm tra cơ sở kinh doanh VTNN

 

Phạm Ngọc Toản

Các tin khác