Thống kê truy cập

2931079
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
665
2340
3304
2931079

Danh sách các đơn vị xin phép tổ chức hội thảo thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng tháng 09 năm 2018

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XIN PHÉP HỘI THẢO

Tháng 09/2018

Ngày

Thời gian

Tên công ty

Thuốc hội thảo

Địa điểm tổ chức

huyện/TP

I. HỘI THẢO THUỐC BVTV

 

 

 

07/9/2018

14h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Closer 500WG; Anboom 48EC…

Nhà ông Đỗ Văn Trình, thôn 5, xã Lộc Thành, Bảo Lâm

Bảo Lâm

8/9/2018

8h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Closer 500WG; Anboom 48EC…

Hội trường KP 6, phường 2, TP Bảo Lộc

Bảo Lộc

14/9/2018

17h00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Closer 500WG; Anboom 48EC…

Nhà hàng Đồng Quê, số 72 thôn Hải Hưng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dươg

Đơn Dương

13/9/2018

8h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Opera 183SE

Hội trường thôn 6 – xã Lộc Thành – huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm

14/9/2018

8h00

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Opera 183SE

Hội trường thôn 13 – xã Hòa Nam – huyện Di Linh

Di Linh

15/9/2018

17h00

Công ty Cổ phần đầu tư Hợp Trí

Phytocide 50WP

Nhà hàng Liên Việt – số 408 đường 3/2 –TT Thạnh Mỹ– huyện Đơn Dương

Đơn Dương

II. HỘI THẢO PHÂN BÓN

 

 

 

10/9/2018

09h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

Phân bón NPK 21-17-03+TE ; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Chi nhánh Lộc Trời, tổ 1 thôn Lộc Quý, Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

Đà Lạt

13/9/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

Phân bón NPK 21-17-03+TE ; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường thôn Trung Hiệp – Hiệp Thạnh – Đức Trọng

Đức Trọng

18/9/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

Phân bón NPK 21-17-03+TE ; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường thôn Bắc Hội – Phú Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

26/9/2018

14h00

Công ty TNHH Yara Việt Nam

Phân bón NPK 21-17-03+TE ; Calcium Nitrate; NPK 13-11-21+TE

Hội trường UBND xã Phú Hội – Đức Trọng

Đức Trọng

III. HỘI THẢO GIÓNG CÂY TRỒNG

 

 

 

 10/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Đỗ Văn Mạnh, Thôn 14, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

10/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phan Như Ý, Nguyễn Văn Bảo - Thôn 3, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

10/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Ngọc Minh, Thôn 10, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

 10/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Đỗ Văn Mạnh, Thôn 14, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

10/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Ngô Văn sáu, Thôn 3, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

10/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Ngọc Minh, Thôn 10, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

11/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Lương Ngọc Báu, Đức Giang 2, Lộc Đức, Di Linh

Di Linh

 11/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Bùi Văn Thảo, Thôn 13, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

11/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Thân, Khánh Thượng, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lâm

11/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Xuân Hoàng, Đông La , Lộc Đức, Di Linh

Di Linh

11/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Long, Thôn 9, Đinh Trang Hòa, Di Linh

Di Linh

 11/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Thân, Khánh Thượng, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Nguyên Định, Đức Giang 2, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 12/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Văn Tín, Thôn 11, Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông K'Dung, Thạch T Kim Tuyên - Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 12/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Nguyên Định, Đức Giang 2, Lộc Đức, Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Trần Văn Tín, Thôn 11, Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lâm

12/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông K'Dung, Thạch T Kim Tuyên - Lộc An, Bảo Lâm

Bảo Lâm

 13/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Thị Kim Oanh, Thanh Xá, Lộc Nga, Bảo Lộc

Bảo Lộc

13/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Văn Thượng, Thôn 5, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

 13/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Duy, Thôn 7, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

 13/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Lê Sinh, Thôn 1, Lộc Ngãi,, Bảo Lâm

Bảo Lâm

13/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Văn Thượng, Thôn 5, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

 13/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Duy, Thôn 7, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

14/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Duy, Thôn 7, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

14/9/2018

8h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Văn Thượng, Thôn 5, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

14/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Nguyễn Văn Duy, Thôn 7, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

14/9/2018

14h00

Công ty TNHH TM & Chế biến Louis  Dreyfus Company Việt Nam

tập huấn cho nông dân thuộc Dự án Cảnh quan Cà phê bền vững

Vườn ông Phạm Văn Thượng, Thôn 5, Hòa Ninh, Di Linh

Di Linh

12/9/2018

8h00

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam

hội thảo, tập huấn cà phê bền vững

Hội trường UBND xã Trạm Hành, Đà Lạt

Đà Lạt

13/9/2018

8h00

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam

hội thảo, tập huấn cà phê bền vững

Hội trường UBND xã Trạm Hành, Đà Lạt

Đà Lạt

14/9/2018

8h00

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam

hội thảo, tập huấn cà phê bền vững

Hội trường UBND xã Trạm Hành, Đà Lạt

Đà Lạt

19/9/2018

8h00

Công ty TNHH Mercafe Việt Nam

hội thảo, tập huấn cà phê bền vững

Hội Trường Lam Trường, TT. D’ran, Đơn Dương

Đơn Dương

 

Các tin khác